Arama

Avrupa'nın Kudüs rüyaları

Hz. Ömer (RA) döneminde fethedilen Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. İslam medeniyetinin asırlar boyunca beslediği şehir Haçlı Seferleri ile tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birine uğrar. Batı'nın tüm sosyal sınıflarının katıldığı bu ahlaksız macera binlerce insanın ölümüne, ev ve arazilerin yağmalanmasına ve mabetlerin zarar görmesine sebebiyet verir. Tam 400 sene boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan Kudüs, bugün Batı'nın rüyalarını süslüyor.

◾ Tarih boyunca Müslümanlar İslam'ın şerefi, haşyeti ve azametini, bilinen üç kıtaya ve onca memlekete yayarak geniş bir gönül medeniyeti kurmuşlardı.

◾ 1096 senesinin başına kadar İslam beldeleri adaletin, refahın ve hoşgörünün merkezleri olarak biliniyor ve bu hasletlerinden dolayı her taraftan göç alıyordu.

Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz

◾ Bu güzel ortamda en çok gelişme gösteren alanlar ise ilmi mecralar oldu. Buhara'dan Endülüs'e uzanan geniş coğrafya ilim ve irfan yuvaları ile doldu.

İlmi tartışmalar ve gelişmeler ışığında maddi ve manevi olarak ortaya İslam medeniyetinin nüveleri çıkmaya ve zirveye ilerlemeye başladı.

◾ 1096 tarihine kadar her türlü ilmi gelişme İslam topraklarında oluyor, Müslümanlar önlerinde duracak Hıristiyan ordu ve fikri bir güç bulamıyorlardı.

◾ Bunun neticesinde mamur ve bayındır hale gelen İslam şehirleri ortaya ilmi, felsefi ve maddi olarak aşılamaz klasik eserler koydular.

Sömürge imparatorluğunun son varisi

◾ Müslümanların ilk kıblesi olan ve Hz. Ömer (RA) döneminde fethedilerek Müslümanların hâkimiyeti altına giren Kudüs, bir ilim ve medeniyet başkentiydi.

◾ Yüzyıllar boyunca esenlik yurdu olarak anılan şehir, Müslüman devletlerin hakimiyeti altında tarihteki en güzel ve mesut günlerini geçirdi.

◾ Madalyonun öteki yüzünde ise Avrupa hastalıklardan, cehaletten ve köhnelikten dolayı geri kalmış ve bu şartlar altında berbat bir toplumsal düzene sahipti.

◾ Mal, can başta olmak üzere hiçbir güvenliği kalmayan koca kıtada sınır geçişleri bir yana insanlar korkularından köy dahi değiştiremiyorlardı.

Dünyayı işgal eden dil

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN