Arama

Filistin direnişinin abidesi: İzzeddin el-Kassam kimdir?

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda mağluplar safında yer almasıyla beraber Orta Doğu'da İngiliz ve Fransız mandacılığı başladı. Bu dönemde Filistin toprakları İngilizlerin mandası altında bulunuyordu. Lakin bu duruma halk nezdinde büyük bir itibara sahip olan alim ve vaiz İzzeddin el Kassam şiddetle karşı çıkmıştı. Filistin'in bağımsız bir İslam devleti olması için harekete geçmişti. İzzeddin el Kassam'ın mücadele ile geçen hayatına daha yakından bakalım.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

YILLARDIR BİTMEYEN ZULÜM

🔸 1948 yılında hukuksuz bir zeminde devlet olarak ortaya çıkan İsrail, 75 yıldır çevresine dehşet, kan ve korku saçarak varlığına meşru bir zemin sağlama çabası içerisinde.

🔸 On yıllardır mazlum insanlara zulmeden, Filistin topraklarını kanla sulayan bu terör devleti binlerce Müslümanı şehit ettiği gibi on binlercesini de yaraladı.

🔸 Filistin davası denince akla gelen ilk isimlerden birisi de bir Osmanlı alim ve vaizi olan İzzeddin el Kassam. Sizler için el Kassam'ın hayatını araştırdık.

FİLİSTİN'İN İŞGALİNE SEBEP OLAN İŞGAL POLİTİKASI

İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?

🔸 İzzeddin el-Kassam, 1880'de Suriye'nin Cebele şehrinde dünyaya geldi. Tam künyesi Muhammed İzzüddîn b. Abdilkadir b. Mustafâ el-Kassâm'dı.

🔸 İlk öğrenimini doğduğu yerde yaptı. On dört yaşına geldiğinde kardeşi Fahreddin ile birlikte Mısır'a giderek el-Ezher Üniversitesi'nde tahsil görmeye başladı. Burada kalırken ülkedeki İslami hareketin önde gelen isimleriyle tanıştı. Katıldığı sohbet ve derslerde hem kendini geliştirdi hem de hitabet sanatının inceliklerini öğrendi.

🔸 1906'da eğitimini tamamladıktan sonra doğduğu şehre, Cebele'ye geri döndü. Babasının medresesinde müderrislik, Mansûrî ve İbrâhim bin Edhem camilerinde vaizlik yaptı.

OSMANLI İÇİN GÖNÜLLÜ ASKER TOPLADI

🔸 İzzeddin el-Kassam, sadece müderrislik yapmıyordu. Çünkü yaşadığı dönemde İslam âlemi dört bir yandan saldırı altındaydı. Müslüman beldelerin işgal edilmesi onun mücadeleci ruhunu perçinliyordu.

🔸 1911 yılında İtalya'nın Libya'ya saldırmasıyla Kassam, önce protesto etmek için gösteri hareketleri düzenledi. İşgale karşı halkı bilinçlendirmek için durmaksızın çalıştı. Sonrasında gönüllü asker ve para toplamaya başladı. Bu sırada Osmanlı için bir de marş yazdı:

"Ey en merhametli, ey merhametli/padişahımızı padişah kıl /ve düşmanımızı İtalyanları mağlup et"

🔸 Canla başla topladığı ve sayıları 250'yi bulan gönüllü askerler ile Trablusgarp'a gitmek için İskenderiye Limanı'nda yaklaşık bir ay bekledi. Fakat Balkan Savaşı'nın çıkması ve İtalyanlarla antlaşmaya varılmasından dolayı cepheye gidemeden geri döndü.

BALKANLARIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN SAVAŞ: 93 HARBİ

OSMANLI SAFINDA SAVAŞTI

🔸 Aradan çok geçmeden I. Dünya Savaşı patlak verdi. Devlet-i Aliyye'nin tebaası olarak doğrudan Osmanlı ordusu saflarında çarpışmak üzere müracaat etti. Bir müddet eğitim aldıktan sonra cephede garnizon imamı olarak görevlendirildi.

🔸 I. Dünya Savaşı, Osmanlı'nın aleyhine sonuçlanınca, sömürgeci devletler imparatorluk topraklarını parçalamaya, kendi aralarında bölüştürmeye kalkıştı. Bu sırada Anadolu'da da bağımsızlık mücadelesi veriliyordu.

SURİYE'NİN KURTULMASI İÇİN MÜCADELE VERDİ

🔸 Bağımsızlık mücadelesi, Fransa işgalindeki Suriye'de de görüldü. Bir halk ordusu kuran İzzeddin el-Kassam, Ömer el-Baytar ile direniş hareketini başlattı. Öyle ki Fransa'nın Şam'ı ele geçirmesine kadar işgal kuvvetlerine ciddi kayıp verdirdiler.

🔸 Kassam, Suriye'nin kurtulması için mücadele verirken idama mahkûm edildi. 1921 yılında Fransız işgal kuvvetlerinin askeri alanda avantajlı konuma geçmesinden dolayı Suriye'den ayrılıp Filistin'deki Hayfa kenti yakınlarında bir köye yerleşti.

🔸 Hafya'da bir yandan ders verirken bir yandan da İstiklâl Camii'nde imamlık yaptı. 1926'da Cem'iyyetü'ş-Şübbâni'l-Müslimîn (Genç Müslümanlar Birliği) adlı bir teşkilata katıldı. Bir süre sonra bu birliğin başkanı seçildi.

KUZEY AFRİKA'DA İŞGALE KARŞI DİRENİŞ HAREKETİ

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN