Arama

Türk lehçelerinde Nisan ayı

Bahar, ağaçların çiçek açtığı, insanların ise sevgiyle dolup taştığı bir mevsimdir. Bu dönem aynı zamanda en güzel haberlerin müjdesidir. Baharın ikinci ayı olan Nisan ile her şey canlanmaya ve dönüşmeye başlar. Bu ay Türk lehçelerinde birbirinden güzel kelimeler ile karşılık bulur. İşte, Türk lehçelerinde Nisan ayı.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Nisan - Aprel

🔹 Türkiye, Gagavuz, Türkmen ve Azerbaycan Türkçeleri Güneybatı Türk lehçelerinin temsilcilerindendir. Bu Türkçeler arasında aylar ve mevsimler birbirlerine benzer özellikler taşır.

🔹 Azerbaycan Türk lehçesinde Nisan ayı, Rusça kökenli "aprel" sözcüğü karşılar.

Aprel ayı ağaclarda çiçəklərin açdığı ən gözəl aydır.

Nisan ayı ağaçtaki çiçeklerin açtığı en güzel aydır.

Türk lehçelerinde Mart ayı

ALTAY TÜRKÇESİ

Nisan - Tuulan

🔹 Türkçenin en uzak kolu, kuzey yarım küredeki Sibirya Türk lehçeleridir. Sibirya Türk lehçelerinden biri ise Altay Türkçesidir. Konum itibariyle Türkçenin yaşatıldığı yerlere uzaklığından ötürü farklılıklar gösterir.

🔹 Örneğin; Nisan ayı, Altay Türkçesinde "tuulan" olarak karşılık bulmaktadır.

BAŞKURT TÜRKÇESİ

Nisan - Alağay

🔹 Toplamda dört kola ayrılan Türk lehçeler grubunun en kalabalık topluluğu, Kuzeybatı Türk lehçeleridir. Bu sınıfta yer alan Başkurt Türkçesi, grubundaki diğer lehçelerden birtakım farklılıklar gösterir.

🔹 Başkurt Türkçesinde Nisan ayı, "alağay" ifadesi ile karşılık bulur.

Türk lehçelerinde "seyahat"

KAZAK TÜRKÇESİ

Nisan - Kökek

🔹 Kuzeybatı grubunun en bilinen Türkçesi, Kazak lehçesidir. Bu lehçede grubuyla ortak olan pek çok kelime bulunur. Kazak Türkçesinde Nisan ayını, "kökek" sözcüğü karşılar.

Kökek- ağaştardağı gülderdiñ güldengen eñ ädemi ayı.

Nisan ayı ağaçtaki çiçeklerin açtığı en güzel aydır.

GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Nisan - Çiçek ay

🔹 Güneybatı Türk lehçelerinden biri olan Gagavuz Türkçesi, Gagavuz Türklerinin ağırlık olarak yaşadığı Moldova ve Romanya topraklarında konuşulmaktadır.

🔹 Gagavuz Türkçesinde Nisan ayının karşılığı "çiçek ay"dır.

Türk lehçelerinde güzel

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN