Arama

Türk lehçelerinde "bağımsızlık"

Türkçe, dünyanın en köklü dillerinden biridir. Türkçeye bu zenginliği sağlayan çeşitli güç kaynakları vardır. Bu güç kaynaklarının başında tarih gelir. Türklerin ortak tarihi ise günümüzde birbirinden farklı lehçelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Lehçelerin her ne kadar farklılıkları olsa da ortak kelimeleri de bulunur, bunlardan biri de "bağımsızlık" sözcüğüdür.

ESKİ TÜRKÇE

Bağımsızlık- Oksızlık

🔸 Eski Türkçe, günümüz kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı, güneydoğu Türk lehçelerinin temelini oluşturur. Eski Türkçenin asıl temsilcileri Köktürkçe ve Eski Uygurcadır.

🔸 Eski Türkçede, bağımsızlık sözcüğünü "oksızlık" kelimesi karşılar.

Türk lehçelerinde Nisan ayı

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Bağımsızlık- İstiqlaliyyət

🔸 Güneybatı Türk lehçelerinin Türkiye Türkçesinden sonra en bilineni Azerbaycan Türkçesidir. Bu lehçede bağımsızlık sözcüğünü, "istiqlaliyyet, müsteqillik, serbestlik" ifadeleri karşılar.

Türk milləti üçün müstəqillik önəmlidir.

Türk milleti için bağımsızlık önemlidir.

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Bağımsızlık- Erkinlik

🔸 Güneybatı grubunda yer alan bir diğer yaygın lehçe, Türkmen Türkçesidir. Bu lehçede, bağımsızlık sözcüğünü "erkinlik" ifadesi karşılamaktadır.

Garaşsyzlyk türk halky üçin möhümdir.

Türk milleti için bağımsızlık önemlidir.

Türk lehçelerinde Mart ayı

KAZAK TÜRKÇESİ

Bağımsızlık- Derbestlik

🔸 Kuzeybatı sınıfında yer alan Kazak Türkçesi, grubunda en çok tanınan lehçedir. Kazak Türkçesinde bağımsızlık kelimesini "derbestik, kenşilik, tewelsizdik" sözcükleri karşılamaktadır.

Türik ultı üşin tewelsizdik mañızdı.

Türk milleti için bağımsızlık önemlidir.

KIRGIZ TÜRKÇESİ

Bağımsızlık- Erkindik

🔸 Kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan Kırgız Türkçesi, yuvarlaklaşma özelliği ile tanınır. Bu lehçede bağımsızlık kelimesi, "erkindik" ifadesi ile karşılık bulur.

Türk ulutu üçün egemendüülük maanilüü.

Türk milleti için bağımsızlık önemlidir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN