Arama

Sözlü tarih ışığında Gaziantep'in görünmeyen hikayeleri

Sözlü tarih, geçmiş dönemlerde yaşanan olayları, deneyimleri ve hikayeleri o zamanın insanından dinleyerek kayıt altına almayı ifade eder. Toplumların belleğini korumaya yardımcı olan sözlü tarih, az bilinen veya kayıt altına alınmamış tarihsel olayları ve deneyimleri gün yüzüne çıkarır. Çalışmalara dair yazılı bir kaynak olan "Kadınların Dilinden Dündökümü: 1900'lerden 2000'lere Gaziantep" kitabı, bu amaçla kaleme alınır. Eser, Gaziantep'in görünmeyen hikayelerini sözlü tarih ışığında okuyucusu ile buluşturur.

SÖZLÜ TARİH NEDİR?

🔸 Sözlü tarih, geçmiş olayları, deneyimleri ve yaşam hikayelerini bireylerin ağızlarından kayıt altına alarak tarihsel bir perspektif sunmayı amaçlayan bir araştırma alanıdır. Bu yöntemde, tarihsel veriler, yazılı kaynaklardan ziyade kişisel anılar, röportajlar ve aile öyküleri, geleneksel sözlü aktarım yoluyla toplanıp analiz edilir.

🔸 Toplumların belleğini korumaya yardımcı olurken, az bilinen veya kayıt altına alınmamış tarihsel olayları ve deneyimleri gün yüzüne çıkarır. Bu yöntemle araştırmacılar, bireylerin kendi tarihi dönemlerine ve toplumsal değişimlere dair bilgiler edinir.

SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMALARI NEDEN GEREKLİDİR?

🔸 Yerel sözlü tarih çalışmaları, şehirlerin tarihini zenginleştirmek ve kimliğini vurgulamak, kaybolan hikayeleri kurtarmak, toplum belleğini korumak, araştırmacılara kaynak sağlamak gibi önemli nedenlerle gereklidir.

🔸 Kentler, kültürlerin kesiştiği yerlerdir. Bu nedenle sözlü tarih, farklı toplulukların ve bireylerin yaşamları, deneyimleri ve etkileşimleri hakkında değerli bilgiler sunar.

🔸 İlk kurumsal sözlü tarih çalışmaları, 1930'larda ABD'de Büyük Buhran Dönemi'nde gerçekleştirilir. Amaç, işsizlik sorununu çözme noktasında dikkate alınmayan toplumsal kesimlerin tarihini kayıt altına almaktır. Türkiye'de ilk kurumsal ve akademik temeli ise Halkevlerindeki folklor ürünlerinin incelenmesi ve derlenmesine dayanır.

Anadolu'nun yüzyıllık geleneği: Kürsübaşı

GAZİANTEP'E DAİR SÖZLÜ KÜLTÜR ÇALIŞMASI: KADINLARIN DİLİNDEN DÜNDÖKÜMÜ KİTABI

🔸 Sözlü tarih çalışmalarına dair çeşitli yazılı kaynaklar oluşturulur. "Kadınların Dilinden Dündökümü: 1900'lerden 2000'lere Gaziantep" kitabı da bu amaçla kaleme alınır.

🔸 Şehrin gündelik yaşamı ve sosyal dokusu hakkındaki sözlü tarih çalışmalarından oluşmaktadır. Gaziantep tarihi için kültürel miras değerinde olan bu çalışmada şehrin kemale ermiş kadınlarının tanıklıklarına müraacat edilerek kuşaklar arası bir karşılaştırma hedeflenmiştir.

GAZİANTEP'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSU

🔸 El sanatları ve gastronomi zenginliği ile dikkat çeken Gaziantep, ilk çağlardan bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kadim şehirdir.

🔸 Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık Muhaberesi'nde Antep'i almasıyla Osmanlı yönetimine geçen bölge, hanları, hamamları, medreseleri, camileri ve çarşıları ile bilinir.

600 bin yıllık tarihe sahip Gaziantep hamamları

🔸 Gaziantep tarihi için mihenk taşlarından biri, I.Dünya Savaşı'dır. Halk, topraklarını ele geçirmeye çalışan Fransızlara karşı öyle şanlı bir mücadele verir ki 8 Şubat 1921 tarihinde "Gazi" ünvanını alır.

🔸 Kendine özgü türküleri, el sanatları, müzeleri ve özellikle mutfağıyla ünlü Gaziantep'i daha iyi tanımak için sözlü kültür çalışmaları önem arz eder.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN