Arama

Sonbaharda okunması gereken kitaplar

Her mevsim, biz insanlar için yeni başlangıçları ifade eder. Fakat sonbahar tüm duyguları aynı anda, çok yoğun bir şekilde bizlere yaşatır. Hüzünlendirirken sevindiren, huzuru yaşatırken karamsarlığa sürükleyen mevsim adeta bizlere yeni ufuklar açar. Sonbaharınıza eşlik edecek, birbirinden değerli kitapları sizler için derledik.

  • 1
  • 10
Ahmet Haşim - Bize Göre
Ahmet Haşim - Bize Göre

Ahmet Haşim / Bize Göre

🔸 Sonbaharda okunması gereken kitaplardan biri , Ahmet Haşim'in kaleme aldığı "Bize Göre" adlı eseridir. Bu kitap, "Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları" olmak üzere 2 bölümden oluşur.

🔸 Bize Göre başta sanat, edebiyat meseleleri olmak üzere; sosyal ve psikoloji üzerine yazılardan oluşur.

🔸 Bir Seyahatin Notları ise yazarın daha çok "Paris" üzerine telif ettiği metinlerden meydana gelir. Deneme türünden olan bu kitapta konusal anlamda bir bütünlüğe sahip değildir.

Ahmet Haşim kimdir?
Ahmet Hâşim, Bağdat'ta doğar. 12 yaşında İstanbul'a gelir. 1897'de Galatasaray Sultanisi'ne verilir. Mekteb-i Hukuk'a devam eder. İzmir Sultanisinde Fransızca ve Edebiyat Muallimliği, Maliye Nezaret Mütercimliği yapar.

I. Dünya Savaşı'ndaki askerliği sırasında Anadolu'nun çeşitli yerlerini görür. Şiirinin temellerinde Şeyh Galib, Abdülhak Hamid, Cenap Şahabettin yatar. Fransız şiirini ve poetikasını tanır. Saf şiir nazariyesini benimser.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız.

'Akşam şairi' Ahmet Haşim

  • 2
  • 10
İhsan Oktay Anar - Puslu Kıtalar Atlası
İhsan Oktay Anar - Puslu Kıtalar Atlası

İhsan Oktay Anar / Puslu Kıtalar Atlası

🔸 Postmodern edebiyat severler için sonbaharda okunacak bir diğer kitap, İhsan Oktay Anar'ın kaleminden çıkan Puslu Kıtalar Atlası eseridir. Romanın İlk basımı 1995 yılında yapılır. Birçok kaynakta tarihi fantastik olarak geçen bu eser aslında felsefi-fantastiktir türdür.

🔸 Hikâye 17. yüzyıl Osmanlı dönemindeki İstanbul'da geçer ve dönemin İstanbul'unu adeta okuyucularına gezdirir, rehberlik eder. Eser, tarihten beslenir, beslendiği ana kaynak felsefeye kapı aralar. Descartes'in "düşünüyorum öyleyse varım" felsefesi üzerine kurgulanan bir eserdir.

🔸 Bu kitapta olaylar tahmin edilemez şekilde ilerler. Çok fazla olay ve karakter bulunur. Olaylar hızlı gelişir ve yazarın ustalığını da tam olarak bu noktada ortaya çıkar.

İhsan Oktay Anar kimdir?
İhsan Oktay Anar, Türk roman ve hikaye yazarıdır.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız.

Puslu Kıtalar Atlası'ndan hayata dair 30 alıntı

  • 3
  • 10
Adam Yaratmak - Necip Fazıl Kısakürek
Adam Yaratmak - Necip Fazıl Kısakürek

Adam Yaratmak/ Necip Fazıl Kısakürek

🔸 Yaprakların ahenkle savrulduğu bu mevsimde okunması gereken bir diğer eser, Necip Fazıl Kısakürek'in çarpıcı mesajlar içeren "Bir Adam Yaratmak" adlı bir piyesidir. Yazarın sosyal hayatı ön plana çıkaran eserlerinden biridir.

🔸 Bu eserde, "bireyin içine düştüğü varoluşsal problemler, keder, ölüm, iç sıkıntısı ve gerçeklik arayışı" gibi konular işlenir.

🔸 Necip Fazıl Kısakürek'in kaleminden çıkan 1938 tarihli "oyun kitabı" dır. "Meçhul bir tarihte İstanbul'da" geçer ve üç perdelik piyestir. Oyunun ilk perdesi başkahraman Hüsrev'in Boğaziçi'ndeki yalısında başlar.

🔸 Kitabın kahramanı Hüsrev, hayatın merkezinde tesadüflerin ve kaderin olduğunu ve bunların kişinin hayatını yöneten bir güç olduğuna inanır. Hüsrev, 38 yaşlarında bir yazardır. Oyun ekseni kahraman ve romandaki kaza kurşunlarının etrafında işlenir.

Necip Fazıl Kısakürek kimdir?

Necip Fazıl Kısakürek, Türk şair, romancı, İslamcı ideolog ve oyun yazarıdır. Genç yaşlarda yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanınır.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız.

Bir dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek

  • 4
  • 10
Nihat Sami Banarlı - İstanbul'a Dair
Nihat Sami Banarlı - İstanbul’a Dair

Nihat Sami Banarlı / İstanbul'a Dair

🔸 Sonbahar deyince aklımıza okumak, okumak deyince aklımıza İstanbul gelir. Bu iki kavramı birleştiren kitap ise "Nihat Sami Banarlı'nın İstanbul'a Dair" adlı eseridir.

🔸 Kitap, "İstanbul Hasreti, Fetih ve Fâtih Üzerine, İstanbul ve Mîmârî, Belediye Terbiyesi, İstanbul ve İstanbullular" başlıkları altında yazılmış ve kadim şehre dair birçok bilgiyi barındıran kitap İstanbul'u sevenler için bir hazinedir.

Nihat Sami Banarlı kimdir?

Nihat Sami Banarlı Türk Edebiyatı tarihçisi ve yazar, aynı zamanda bir öğretmendir. Hürriyet Gazetesi'nde 'Edebi Sohbetler' sütununda yazılar yazar.1953 yılında kurulan İstanbul Fetih Cemiyeti'ne girer. Bu kuruluşa bağlı İstanbul Enstitüsü'nün müdürü olur. 1958 yılında Yahya Kemal Enstitüsü yayın işlerini yürütür.
1970 yılında kurulan Kubbealtı Akademisi Edebiyat Kolu Başkanı ve Akademi Dergisi Müdürü olur. 1974 yılında ise İstanbul'da vefat eder. Mezarı Rumeli Hisarı Mezarlığı'ndadır.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız.

Nihad Sami Banarlı'nın başucu eseri Türkçenin Sırları'ndan alıntılar

  • 5
  • 10
Korkuyu Beklerken- Oğuz Atay
Korkuyu Beklerken- Oğuz Atay

Korkuyu Beklerken/ Oğuz Atay

🔸 Sonbaharda okunması gereken bir diğer eser, edebiyatımızın postmodern yazarlarından biri olan Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken adlı romanıdır. 1975 yılında kaleme aldığı ve toplamda 8 hikâyeden oluşan bir eseridir. Kitap ismini, içinde geçen bir hikâyeden alır.

🔸 Bireyin yalnızlığı, eleştiri ve mizahla harmanlayarak okuyucuya sunar. Eserin sonunda "ben buradayım sayın okuyucum, sen neredesin acaba?" diyerek okuyucuya seslenir.

🔸 Beyaz Mantolu Adam'da bir dilenciyi, Unutulan'da tavan arasında eski eşyalar, döküntüler arasında anılarını yaşayan genç bir kadın, Korkuyu Beklerken'de gizli bir mezhepten, bilmediği bir dilde bir emir bulması üzerine evine kapanan bir adamın hikayesi, gibi 8 karakterin ve 8 hikayenin etrafında gelişen olayları konu alır.

Oğuz Atay kimdir?
Türk romancısı, öykü ve oyun yazarıdır.

Oğuz Atay kimdir?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN