Arama

Nihad Sami Banarlı’nın başucu eseri Türkçenin Sırları’ndan alıntılar

Meşhur Türk edebiyat tarihçisi ve şair Nihad Sami, kaleme aldığı Türkçenin Sırları isimli kitabı vesilesiyle "Türkçe'yi sevdiren edebiyatçı" olarak yad ediliyor. Hocası Fuad Köprülü'nün etkisiyle uzun yıllar muhtelif kurumlarda öğretmenlik yapan Banarlı, Türkçenin Sırları ile dilimizin her yönünü inceleyerek gençlere sevdirdi. Nihad Sami Banarlı eseri, kitabı, Türkçenin sırları, alıntılar, hakkında…

Nihad Sami Banarlı’nın başucu eseri Türkçenin Sırları’ndan alıntılar

"Bir kelime millet tarafından bir günde yapılmaz. Her kelimenin sesinde ve manasında onu yaratan milletin, yontuluşu asırları kaplamış emeği vardır."

Nihad Sâmi Banarlı

Nurettin Topçu'nun Kültür ve Medeniyet eserinden alıntılar

Nihad Sami Banarlı’nın başucu eseri Türkçenin Sırları’ndan alıntılar

"Edebiyat" hocalığı o hocalıktır ki insan, eğer çok fena yaratılmamışsa, milletinin çocuklarına yine milletinin dilini ve edebiyatını öğretmekteki büyük hazzı duymaya başladı mı, ruhu, her gün biraz daha olgunlaşır. Çocuklarına aktaracağı her bilgi, her duygu ve her düşünce, onu ister istemez, milletinin şiirine, kültürüne ve sanatına derin bağlarla bağlar. Başlangıçta ne yapmış, hangi yanlışa sapmış olursa olsun bir gün, eski Şark, bilhassa Türk dervişleri gibi, ''büyük hakikat"e ulaşabilir."

Nihad Sâmi Banarlı

Kemal Tahir kimdir?

Nihad Sami Banarlı’nın başucu eseri Türkçenin Sırları’ndan alıntılar

"Türk milleti tarafından fethedilmiş topraklar nasıl Türk vatanı olmuşsa aynı millet tarafından fethedilmiş kelimeler de öyle "Türk kelimesi" olmuştur."

Nihad Sâmi Banarlı

Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Yalıları eserinden alıntılar

Nihad Sami Banarlı’nın başucu eseri Türkçenin Sırları’ndan alıntılar

"Çünkü diller, milletlerin en aziz, en tılsımlı, en kıymetli servetleridir. Çünkü dillerin bir "ses güzelliği" ile dalgalanıp bir "duyurma, anlatma" ve "inandırma" gücüne ulaşmaları, kısa zamanda olmamıştır."

Nihad Sâmi Banarlı

Edmondo de Amicis'in Gözünden İstanbul

Nihad Sami Banarlı’nın başucu eseri Türkçenin Sırları’ndan alıntılar

"Türkçe, bir mecazlar ve cinaslar lisanıdır. Onda her kelimenin birçok manası olmuş, her kelime birçok başka sözle birleşerek, zengin bir mana âlemi, bir kelime ailesi kurmuştur. Türkçeden, Türkçe veya Türkçeleşmiş bir kelime atmak çok kere bir kabile halkını toptan öldürmek kadar kabarık sayıda bir harcayıştır."

Nihad Sâmi Banarlı

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mahur Beste romanından alıntılar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN