Arama

Nizamülmülk'ten 25 alıntı

İslam dünyasının en başarılı devlet adamlarından biri olan Nizamülmülk, Selçuklu Devleti'nde Çağrı Bey, Sultan Alparslan ve Melikşah döneminde vezirlik yaptı. Devlet idaresi, ahlâk ve adalet gibi iki temele dayandığından Nizamülmülk, yazdığı eserle bu minvalde devlet adamlarına tavsiyelerde bulundu. İşte yarım asırlık devlet tecrübesi olan Nizamülmülk'ün Siyasetnamesi'nden alıntılar...

Öyle insanlar vardır ki, dostlukları ile düşmanlıkları arasında bir fark yoktur. En iyisi, bu tür insanlardan uzak durmaktır.

Nizamülmülk Batınilerle nasıl mücadele etti?

Kadıların âlim ve zahit olmalarına önem verilmeli, zalimler asla bu görevlere getirilmemelidir. Bunlara devlet bütçesinden gündelik veya aylık olarak ödenek verilmeli ve bu şekilde halktan rüşvet almalarının önüne geçilmelidir.

Modern eğitimin öncüsü Nizamiye medreselerinde ders veren alimler

Üst makamlara kadar yükselen devlet ileri gelenleri, bir hata işledikleri zaman önce uyarılmalı, eğer etkili olmazsa cezalandırılmalıdır.

Âlimlerle meşveret yapmalı ve onların tavsiyelerini dikkate almalıdır.

İmam Gazzali'nin Sultan Ahmed Sencer'e yazdığı tarihi mektup

Vergi memurları ve vezirden kölelere kadar her kademedeki görevlileri soruşturmalı ve sıkıca denetlemelidir. Eğer işini savsaklayan ve halka zulüm eden devlet görevlisine rastlarsa, derhal işine son vermelidir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN