Arama

Mehmet Akif'in Darülfünun'da verdiği ilk ders

Mehmet Akif'in öğrencileri arasında Reşat Nuri Güntekin, Falih Rıfkı Atay gibi pek çok önemli ismin yer aldığını biliyor muydunuz? Eserleri ve şahsiyetiyle herkesin sevgisini kazanan Mehmet Akif Ersoy, hayatının çeşitli dönemlerinde muallimlik yaptı. Halkalı Baytar Mektebi'nde başlayan hocalığı hayatının son on iki yılını geçirdiği Kahire'ye kadar devam etti. En uzun muallimliği ise Darülfünun'da oldu. Peki, Mehmet Akif, Darülfünun'da hangi dersi veriyordu? İlk dersinde neler yaşadı? Derslerinde neler anlatıyordu?

  • 1
  • 16
BİR MİLLETİN MUALLİMİ MEHMET AKİF ERSOY
BİR MİLLETİN MUALLİMİ MEHMET AKİF ERSOY

Eserleri ve şahsiyetiyle her kesimden insanın sevgisini kazanan Mehmet Akif Ersoy, hayatının çeşitli dönemlerinde muallimlik yaptı. Reşat Nuri Güntekin, Falih Rıfkı Atay gibi pek çok önemli isim o günlerde onun talebesiydi.

Akif, şiir yazarak ve öğretmenlik yaparak edebiyat alanındaki çalışmalarına devam etti.

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

  • 2
  • 16
HAYATININ BÜYÜK BİR KISMINI MUALLİMLİK YAPARAK GEÇİRDİ
HAYATININ BÜYÜK BİR KISMINI MUALLİMLİK YAPARAK GEÇİRDİ

Mehmet Akif Ersoy, hayatının büyük bir kısmını çeşitli okullarda muallimlik yaparak geçirdi. Özel dersler de veren Akif'in ilk hocalığı 1906 yılında başladığı Halkalı Baytar Mektebi'ndeki "kitabet-i resmiye" muallimliğiydi.

Halkalı Baytar Mektebi'nde ders okuturken bir yandan da Çiftlik Makinist Mektebi'nin Türkçe öğretmenliği de yaptı. Hayatının son yıllarını geçirdiği Kahire'de Cami'atü'l-Mısriyye'nin Edebiyat Fakültesinde Türkçe ve edebiyat muallimliği yaptı.

Osmanlı'nın ilim yuvası Darülfünun'un iz bırakan hocaları

  • 3
  • 16
İLK DERSİNDE TALEBESİNE NE SÖYLEDİ?
İLK DERSİNDE TALEBESİNE NE SÖYLEDİ?

Fakat en uzun muallimlik yaptığı okul Darülfünun idi. 21 Kasım 1908'den 1914 yılına kadar edebiyat-ı Osmaniye müderrisliği yaptı. Akif, bu derslerde edebi metinleri okutuyordu. Maaşı 600 kuruştu.

Akif'in Darülfünun'da yaptığı muallimliğe dair çok fazla bilgi yahut belge yoktur. Öğrencileri ve dostlarından nakledilen birkaç hatıra ve birkaç belge bize ancak ışık tutar. Tarihçi Prof. Ali Nihat Tarlan'ın aktardığında göre, Mehmet Akif Darülfünun'da girdiği ilk derste talebesine şunları söylemişti:

"Efendiler, ne burası bir darülfünundur ne siz bir darülfünun talebesisiniz ne de ben bir darülfünun hocasıyım! Evvela bunu bilelim, kendi kendimizi aldatmayalım. Şimdi dersimize başlayabiliriz."

Mehmet Akif'in Reşat Nuri'ye verdiği büyük ders

  • 4
  • 16
MEHMET AKİF'İN DARÜLFÜNUN'DA VERDİĞİ İLK DERS
MEHMET AKİF’İN DARÜLFÜNUN’DA VERDİĞİ İLK DERS

Öğrencilerinden Kumkapı orta mektebi müdürü Baha Kahyaoğlu, şunları anlatıyor:

1910 ders yılının birinci günü sabahı Zeynep Kamil Konağı'nın büyük zili çalındı. Salondaki kalabalık hercümerç içinde sınıflarına giriyorlardı. Başka başka memleketlerden, mekteplerden gelen bu gençler, henüz tanışmamazlığın verdiği bir yadırgama ile boş sıralara oturdular.

Mehmet Akif'in hayatından ilginç hatıralar

Ders zili çaldı, müderrislerin isimlerini bildiğimiz halde şahsen hiçbirini tanımıyorduk. Henüz program da asılmamıştı. Alaycı bir arkadaş:

"Herhalde Dolmabahçe Sarayı'ndan başkatib-i hazret-i şehriyari Halid Ziya Beyefendi, sabah sabah teşrif edecek, bize hoş geldiniz diyecek değil ya..." dedi, gülüştük.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN