Arama

Tataristan Ramazan Sözlüğü

İslam alemini rahmetiyle saran, mağfiret mevsimi Ramazan ayı Kazan Tatarlarının yaşadığı Tataristan'da büyük bir heyecan ile beklenir ve karşılanır. Tatar halkının konuştuğu Türk lehçesinin Türkçeye olan yakınlığı ise dikkat çekmektedir. Müslüman Tatarların bu mübarek ayda dilinden düşmeyen ve günlük yaşantılarına dahil ettikleri bazı kelimeler vardır. Tatarcadaki birbirinden güzel Ramazan kavramlarını sizler için derledik...

RAMAZAN- URAZA

💠 Tatarların Kırım'dan sonraki kolu Kazan'dır. Kazan Türkleri, Kazan Tatarcasını konuşmaktadır. Bu minvalde Ramazan kelimesini diğer lehçelerde de ortak olarak kullanılan "uraza" sözcüğü karşılar.

💠 Kazan lehçesinde daralma olduğu için o değişikliğine uğramıştır.

Xoş kelding Uraza!

Hoş geldin Ramazan.

Doğu Türkistan Ramazan sözlüğü

SAHUR-SAHAR AŞI

💠 Ramazan ayı Tataristan'ın başkenti Kazan'da büyük bir heyecan ile beklenir ve Kul- Şerif Camii'nde birbirinden güzel programlar ile idrak edilir.

💠 Kuzeybatı Türk grubunun temcilsi Kazan Tatar Türkçesinde "sahur" sözcüğünü "sahar aşı" ifadesi karşılamaktadır.

Bu tön sahar aşınga çiborek bar.

Bu gece sahurda çiğ börek var.

ORUÇ-URAZA

💠 Kıpçak kolundan olan Tatar Türkçesinde "oruç" sözcüğünü diğer Türk lehçelerinde de yaygın olarak kullanılan "uraza" kelimesi karşılamaktadır.

Uraza sizge möbarek bulsın!

Oruç size mübarek olsun.

Türkmenistan Ramazan sözlüğü

İFTAR-AWIZ AÇU

💠 Başkenti Kazan olan Tataristan Cumhuriyeti'nde konuşulan dilde "iftar" kelimesini ağız açmak anlamına gelen "awız açu" ifadesi karşılamaktadır.

Kem möemin hƏm möeminneler öçen doğa kıla, Allah aña hƏr möemin hƏm möemine öçen savabın birƏ.

Kim bütün müminlerin affedilmesi için dua ederse, Allah Teala (CC) ona her bir mü'min için bir hasene yazar.

KADİR GECESİ- QADER TÖNÜ

💠 Kadir Gecesi, mübarek Ramazan ayının son on gününün içinde gizlidir. Bu mübarek gecede yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Hz. Cebrail (AS) arayıcılığı ile nazil olmaya başlamıştır.

💠 Kazan Tatar Türkçesinde "Kadir Gecesi"nin yerine "Qader Tönü" kullanılmaktadır.

Ramazan ayında qader tönü bar.

Ramazan ayında Kadir gecesi var.

Kırgızistan Ramazan sözlüğü

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN