Arama

İsmet Özel'in Üç Mesele kitabından alıntılar

İsmet Özel, Üç Mesele adlı eserinde medeniyet, yabancılaşma ve teknik konularını ele alır. Konular üzerinde kendine özgü üslubuyla alışılagelmişin dışında tespitlerde bulunur. Bu üç meselenin, birbirini barındırdığından aynı zamanda birbirini zorunlu kıldığından bahsederek medeniyet, yabancılaşma ve teknik kavramlarını Müslüman bakışıyla değerlendirir. Sizler için İsmet Özel'in Üç Mesele kitabından alıntıları derledik.

"İslam, dünya olayları karşısında edilgen kalmayı, iyilik ve kötülüğe karşı müdahaleci bir tutum takınmaktan geri durmayı kabul etmiyor."

(s.21)

Dünya edebiyatından 100 alıntı

"İslami, hakikate varmanın ancak kalpteki halislik ile birlikte, dilde doğruluk ve bunların davranışlarla belgelenmesi olduğundan hiçbir müminin kuşkusu yoktur."

(s.22)

"Hayal, ipleri elden kaçırmaktır. Oysa öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, o ipin ucu sizin elinizden bir kaçtı mı, hemen bir başkasının eline geçiveriyor. Ondan sonra siz hayal ediyorsunuz, ama bir başkası yaşıyor."

(s.27)

"Neden hayal etmeye böyle muhalif bir tavır takınıyorum? Çoğu zaman hayal kelimesiyle yan yana anılan bir şeyi, rüyayı savunmak istiyorum da o yüzden."

(s.27)

İçimizdeki Şeytan'dan alıntılar

"Hayal insanın istekleri, özlemleri yönünde kafasında meydana getirdiği bir suni ortam, bir zan, bir kuruntudur. Rüya ise insanüstü bir kuvvetin tesiri altında görülen ve benim gerçek kabul ettiğim bir istikamet, bir atadır."

(s.28)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN