Arama

Hamdullah Hamdi'nin "Leyla ile Mecnun" mesnevisi

Klasik edebiyatımızın en sevilen hikayesi olan "Leyla İle Mecnun" pek çok kabiliyetli şair tarafından anlatıldı. Lakin bu şairler arasında Fuzuli en çok okunan isim oldu. Fuzuli'den sonra en çok okunan mesnevi tarzı ile yazılmış "Leyla ile Mecnun" hikayesi ise Hamdullah Hamdi'ye ait olan mesnevidir. Eserin Berlin nüshası meşhur hattat Şeyh Hamdullah tarafından istinsah edilen, tarihi bir vesikadır. Bu nüshayı ve eserin içinden bölümleri sizler için yayına hazırladık.

*Şeyh Hamdullah hattı ile yazılan Hamdî'nin "Leyla vü Mecnun" eserinden bir görsel

Leyla ile Mecnun

◾ Edebiyat tarihimizde gerçek aşka ulaşmayı konu edinen en meşhur aşk hikayesi olan "Leyla ile Mecnun" en kamil haline Fars edebiyatı içerisinde erişir. Bu eşsiz hikaye başta Fuzuli olmak üzere pek çok şairimizin dikkatini çeker.

Nizâmi'nin eseri ile geniş kitlelere ulaşan eser, Fuzuli'nin yorumu ile başka bir boyuta geçiş yapar. Leyla ile Mecnun kendisinden sonra tüm aşkları birinci elden etkilemeyi başaran deyim yerindeyse eşsiz bir şaheser ve öncü metin mesabesindedir.

Bir hikaye iki şair: Fuzuli ve Sezai Karakoç'un Leyla ile Mecnun'u

*Şeyh Hamdullah hattı ile yazılan Hamdî'nin "Leyla vü Mecnun" eserinden bir görsel

Hamdullah Hamdî kimdir?

1449 - 1503 yılları arasında yaşayan Hamdullah Hamdî, büyük mutasavvıf ve Fatih Sultan Mehmed'in hocası olan Akşemseddin'in en küçük oğludur. Asıl adı Mehmed Hamdullah, tanındığı adı ise daha çok Hamdi Çelebi'dir.

◾ Kaleme aldığı "Yusuf u Züleyha" ve "Leyla ile Mecnun" eserleri ile adını duyuran Hamdî, ekonomik olarak zor şartlarda yaşadığı için memleketi Göynük'e çekilen bir entelektüeldir.

Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'undan sevgiye dair en güzel alıntılar

*Şeyh Hamdullah hattı ile yazılan Hamdî'nin "Leyla vü Mecnun" eserinden bir görsel

Berlin Devlet Kütüphanesi'nde bulunan Hamdî'nin "Leyla vü Mecnun" nüshası ise gerçek bir kültürel hazinedir. Hattatların piri Şeyh Hamdullah'ın istinsah ettiği nüsha, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanır.

İstinsah etmek ne demek?

Bir metne bakarak kopya edilmesini ifade eder.

◾ Bu nüshanın önemi ise Şeyh Hamdullah'ın bilinmeyen bir sebepten bu metni istinsah etmesi ve nüshanın yüzyıllar sonra Berlin'de ortaya çıkmasıdır.

Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'undan 25 alıntı

*Şeyh Hamdullah hattı ile yazılan Hamdî'nin "Leyla vü Mecnun" eserinden bir görsel

Şeyh Hamdullah kimdir?

Osmanlı hat ekolünün banisi olan Şeyh Hamdullah Amasyalıdır ve 15. Asırda yaşamıştır. Maddi ve manevi eğitimini en iyi şekilde tamamlayan meşhur hattat, II. Bayezid ile var olan dostluğu neticesinde zamanla epey itibar kazanır.

◾ Sarayda bulunduğu zaman içerisinde şaheserler ortaya koyan Şeyh, II. Bayezid'in vefatından sonra bir süre inzivaya çekilmiştir. Daha sonra talebe yetiştirmeye devam etmiştir. İslam sanat tarihinde yaşayan en uzun hat ekolü Şeyh Hamdullah Hat Ekolü olmuştur.

Sultan II. Abdülhamid'in Türkçeye tercüme ettirdiği eserler

*Şeyh Hamdullah hattı ile yazılan Hamdî'nin "Leyla vü Mecnun" eserinden bir görsel

Eserin ilerleyişi

◾ Klasik dönem eserleri ile aynı doğrultuda ilerleyen eser hamd ile başlar, münacaat, naat, miraç ve övgü ile sürer. Daha sonra hikaye başlar. İslam alemindeki belki de en meşhur hikaye olan "Leyla ile Mecnun" anlatılarak hitama erer.

◾ Epey uzun bir hikaye olan "Leyla ile Mecnun" Hamdullah Hamdî'nin eserinde toplam 3843 beyit ile ifade edilir.

Rene Guenon'un "Doğu ve Batı" kitabından ufuk açıcı tespitler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN