Arama

Faruk Nafiz Çamlıbel Şiirleri ve Edebi Kişiliği

Türk edebiyatının usta isimlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel, şairliğinin yanı sıra öğrencilerle diyalogu çok iyi olan bir edebiyat öğretmeniydi. "Milli Edebiyat" akımının etkisinde kalarak topluma yönelik eserler verdi. Halkı yakından tanımak için Anadolu'ya yöneldi. Bu durum eserlerinde ve bakış açısında değişmelere sebep oldu. Anadolu'daki insanlara romantik gözlerle değil, çektikleri sıkıntı ve acıların farkında olarak yaklaştı. Beş Hececiler'in en genci ve en tanınanı olan Çamlıbel'in edebi hayatının ilk döneminde bireysel ve aşk temaları, ikinci döneminde ise toplumsal temaları işledi. Sizler için Faruk Nafiz Çamlıbel'in hayatı hakkında bilgiler derledik.

  • 1
  • 15
Faruk Nafiz Çamlıbel kimdir?
Faruk Nafiz Çamlıbel kimdir?

Düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam,
Bekleyenim olsa da razıyım kavuşmasam...

Faruk Nafiz Çamlıbel, Yolcu İle Arabacı

📌 Faruk Nafiz Çamlıbel kimdir?

18 Mayıs 1898'de İstanbul'da doğdu. Babası Orman Bakanlığında memurdu.

◾ İlköğretimini Bakırköy Rüştiyesinde tamamladı. Üniversite eğitimi için önce tıp fakültesine girdi; okulun karakterine uygun olmadığı için 4. sınıfta bıraktı.

◾ Okulu bıraktıktan sonra "İleri" gazetesinde yazı işlerinde görev aldı. Anadolu'yu karış karış gezdi.

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ankara'ya geçti. Bir dönem edebiyat öğretmenliği yaptı.

◾ Tıp fakültesinde okurken şiire ilgi duymaya başladı. Şiirlerini dönemin ünlü dergisinde yayınladı, son şiirlerini "İsimsiz Kıtalar" ismi ile Kubbe Altı Akademi Dergisi'nde yayınlattı.

◾ Karikatür dergilerinde "Deli Ozan" takma ismi ile mizahi şiirleri de mevcuttur. 1946 yılında siyasete girdi ve milletvekili seçildi.

◾ 8 Kasım 1973 yılında Akdeniz'i gezmek için bir gemi seyahatine çıkmış, Samsun isimli gemide kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetmiştir.

Şairlerin yaşam sevincinden doğan memleket şiirleri

  • 2
  • 15
Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları
Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları

"Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...
Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya.
İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,
Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...
Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları,
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler..."

Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları

📌Han Duvarları, Faruk Nafiz Çamlıbel'in 1925 yılı Ocak ayında Türk yurdu dergisinde yayımlanmış şiiridir.

◾ Han Duvarları cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önde gelen klasiği olarak değerlendirilir. Bu şiir, Türk edebiyatında "Memleket Edebiyatı" denilen bir akım başlattığı gibi, Faruk Nafiz'in sanatının da dönüm noktasını oluşturmuş; şair bu şiirden sonra "Han Duvarları" şairi olarak anılmıştır.

◾ Osmanzâde Hamdi Bey'e ithaf edilen şiir,140 dizeden oluşur. Mesnevi biçiminde 7+7=14'lük hece vezniyle yazılmıştır.

◾ 1922 yılında soğuk bir Mart sabahında başlayan ve Ulukışla'dan Kayseri'ye 'yaylı' denilen at arabasıyla yapılan üç günlük bir yolculuğu hikâye eder.

Faruk Nafiz'in edebiyatçılarla tanışma anılarını okumak için tıklayın

  • 3
  • 15
Faruk Nafiz Çamlıbel, Bağ Bozumu
Faruk Nafiz Çamlıbel, Bağ Bozumu

"Kuytu ormanları, tenhâ bağları
Geziyor mevsimin yorgun rüzgârı.
İnce dallar kırık, yapraklar sarı,
Geçmiş bu yoldan da belli sonbahar."

Faruk Nafiz Çamlıbel, Bağ Bozumu

📌 Faruk Nafiz Çamlıbel edebi kişiliği

◾ Faruk Nafiz Çamlıbel 1918 yılına kadar yazdığı her şiirinde genel olarak aşk temasını işlemiştir.

◾ Şahsi duyguların aruz ölçüsü ile anlatıldığı bu dönem şiirlerinde Servet-i Fünun etkilerine rastlanmaktadır.

◾ "Şarkın Sultanları" isimli eseri ile edebiyat yaşamında büyük bir mesafe kat etmiştir.

◾ Şiirlerinde aruzu büyük bir ustalıkla kullanması Mehmet Akif, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Tevfik Fikret ile birlikte aruzun son temsilcileri arasında yer almasını sağlamıştır.

Yahya Kemal tarafından büyük bir övgü ile bahsedilmiş, bu dönemde Yahya Kemal'den etkilenmeye başlamıştır.

◾ Ana teması olan aşkı devam ettirmiştir.

◾ Faruk Nafiz Çamlıbel'in düşünce yapısının değişikliğinde büyük rolü olan Anadolu yaşayışı "Han Duvarları" isimli şiirinde yeniden can bulmuştur.

◾ Kayseri'den Ankara'ya giderken gördüklerinin etkisinde kalarak yazmıştır bu şiirini.

Anadolu'yu Türkiye yapanlar

  • 4
  • 15
Faruk Nafiz Çamlıbel, Gurbet
Faruk Nafiz Çamlıbel, Gurbet

"Hatta bana insanlara nispetle yakındır
Bahçemde ölen kuş"

Faruk Nafiz Çamlıbel, Gurbet

◾ Şiire çok genç yaşta başlayan Faruk Nafiz'in 1913-1917 yılları arasında Servet-i Fünûn'da neşredilen ilk şiirleri, gerek muhteva gerekse üslûp ve kelime kadrosu bakımından Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî şiirinin özelliklerini taşımaktadır.

◾ Şiirlerinin konusu ferdî aşk ve ıstıraplardır.

Fecr-i Ati şiirinin özellikleri:

◾Aruz ölçüsüyle aşk ve doğa konulu şiirler yazılmıştır.
◾Serbest müstezat kullanılmıştır.
◾Arapça ve Farsça'nın etkisinde ağır bir dil söz konusudur.
◾Sanatçılar, Fransız sembolizmiyle daha sıkı bağlar kurmuşlardır.
◾Şiirde konudan çok söyleyiş önemlidir.
◾Gerçek şiir herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir.
◾Şiiri duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir türdür.
◾Bu dönem şiirleri "sanat için sanat" anlayışıyla yazılmıştır.

Servet-i Fünûn şiirinin özellikleri:

◾ Tabiat, aşk, günlük hayatta yer alan basit olaylar ve küçük nesneler, aile hayatı ve merhamet gibi konular işlenmiştir.
◾ Şiirde konu ve biçim yönünden büyük yenilikler yapılmıştır.
Heceyle denemeler olmakla birlikte ağırlıklı olarak aruz vezni kullanılmıştır.
◾ Sanat sanat içindir anlayışına uygun bireysel şiirler yazılmıştır.
Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
◾ Şiirde musikiye, şekil kusursuzluğuna önem verilmiştir.
◾ Süslü, sanatlı bir dil vardır.
◾ Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisi vardır.

Hafız- ı Şirazi'den alıntılar okumak için tıklayın

  • 5
  • 15
Faruk Nafiz Çamlıbel, Çoban Çeşmesi
Faruk Nafiz Çamlıbel, Çoban Çeşmesi

Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.

Faruk Nafiz Çamlıbel, Çoban Çeşmesi

Faruk Nafiz'in sanat hayatında 1922'den sonra yeni bir dönem başlar.

Bu tarihten itibaren Anadolu gerçeğini bizzat gören ve yaşayan şair artık bütünüyle cemiyete yönelir.

Bu yeni sanat anlayışı ile yazdığı şiirler hece vezniyledir ve doğrudan doğruya o devirde hızlanan sade Türkçecilik cereyanına bağlıdır.

Han duvarlarından zindan duvarlarına

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN