Arama

Anadolu'yu Türkiye yapanlar

Orta Asya bozkırından başlayan macera Osmanlı ile birlikte Viyana'ya kadar dayandı. Bozkırdan atını sürmeye başlayan Türkler, İslam olduktan sonra dünyaya yeni bir söz söylemek istediler: Nizam-ı Âlem. Yeryüzüne yeni bir nizam getirmek için atlarını Anadolu'ya sürdüler. Kimi Horosan'dan geldi kimi Özbekistan'dan kimi Türkistan'dan...Bin yılı aşkın yıldır binbir bela ile mücadele ederek Anadolu'yu vatan yaptı Türkler. Anadolu'nun ilk fetih yıllarında burayı Türkiye yapan önemli şahsiyetleri sizler için derledik.

  • 1
  • 34
KAŞGARLI MAHMUT
KAŞGARLI MAHMUT

1008 yılında Türkistan'da doğdu. İyi bir eğitim alan Kaşgarlı, tahsil hayatına Saciye ve Hamidiye medreselerinde devam ettirdi. Türk kültürü ve Türkçe üzerinde araştırma yapmak için Orta Asya'yı dolaştı ve derlediği bilgileri Divanü Lügati't Türk'te topladı. Bu eser bir sözlükten çok daha fazlasıdır. Türk kültürünü öğretmesi açısından hala en kıymetli eserlerden biri.

  • 2
  • 34
HOCA AHMET YESEVİ
HOCA AHMET YESEVİ

Pir-i Türkistan lakaplı Ahmet Yesevi,1103 yılında Barı Türkistan'a bağlı Çimkent şehrinin Sayram kasabasında dünyaya gelir. Babasının kaleme aldığı 'Nesebname' adlı eserden bilindiği üzere soyu Hz. Ali'ye dayanır. Çeşitli medreselerde tahsil aldıktan sonra Nakşibendiye büyüklerinden Yusuf el-Hamedani'nin halifesi olur. İrşat ile görevlendirilen Ahmet Yesevi, Yeseviyye tarikatını kurar ve İslam'a ilk geçtikleri dönemlerde Türklerin itikadını sağlamlaştırmak için çalışır. Anadolu'ya gönderdiği ve adı alperen olan mürşitleri Anadolu'nun Türkiye olmasında kilit rol oynar.

  • 3
  • 34
HACI BEKTAŞ-I VELİ
HACI BEKTAŞ-I VELİ

1281 yılında Horasan'da dünyaya gelen Hacı Bektaşi Veli, ilk tahsilini Ahmet Yesevi'nin halifelerinden olan Lokman-ı Perende'den alır. Tahsilini tamamladıktan sona Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş, yakın arkadaşı olan Ahi Evran ile Ahilik teşkilatı üzerinden Osmanlı'nın kuruluş döneminde çok önemli sosyal faaliyetlerde bulunur.

  • 4
  • 34
AHİ EVRAN
AHİ EVRAN

1171 yılında Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğduğu rivayet edilen Ahi Evran, Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen önemli alperenlerden biridir. Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen esnaf onun etrafında birleşir ve Ahilik teşkilatı, daha önce örneği görülmemiş bir şekilde esnaf ve halk arasında intizam ve adaleti sağlar. Kayseri, Konya ve Denizli gibi şehirleri gezen Ahi Evran ömrünü Kırşehir'de tamamlar.

  • 5
  • 34
HACI BAYRAM-I VELİ
HACI BAYRAM-I VELİ

1352'de Ankara'da doğduğu düşünülen Hacı Bayram-ı Veli, Ankara ve Bursa'da medreselerde tahsil eder. Ankara'da Kara Medrese'de müderrislik yapmaya başlar. Rivayete göre müderris olduğu sırada yanına gelen biri, Kayseri'de Somuncu Baba olarak tanınan Şeyh Hamideddin-i Veli'nin kendisini davet ettiğini söyler. Kayseri'ye giden Hacı Bayram, Somuncu Baba'ya intisap ederek müridi olur. 1412 yılında şeyhi onu irşatla görevlendirir ve böylece Bayramiye tarikatını kurar. Orta Anadolu'da müritler yetiştiren Hacı Bayram ömrünü Ankara'da tamamlar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN