Arama

Edebiyatımızın sancılı direnişi: Kudüs

Müslümanları Mescid-i Aksa ve Kudüs'ten uzaklaştırmak amacıyla özellikle Ramazan aylarında İsrail'in yaptığı zulüm ve bağnazlık bu yıl da kendisini gösterdi. 250 Filistinlinin yaralandığı namaz esnasındaki alçak saldırı ve geçmişte yaşananlara, Filistinliler "1948" yılından beri direniyor. Bu soylu direnmeye kalemleriyle destek veren edebiyatçılarımızın dizelerinde Kudüs ruhu, bir yürek sızısı olarak yerini aldı. Gelin, geçmişten günümüze edebiyatımızda Kudüs nasıl yer almış yakından bakalım….

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 13
KUDÜS'ÜN MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ
KUDÜS’ÜN MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ

🔶 Günümüzde kan ve gözyaşının hiç dinmediği bir coğrafya olarak hafızalara kazınan Kudüs, hiç kuşkusuz Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir.

🔶 Allah'ın mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mübarek kıldığı, Miraç hadisesinin gerçekleştiği ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ziyaret etmeyi buyurduğu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir belde olan Kudüs aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bünyesinde barındırır.

Miraç hadisesinin mukaddes beldesi: Kudüs hakkında 30 ilginç bilgi

  • 2
  • 13
MÜBAREK KILINAN BELDE
MÜBAREK KILINAN BELDE

"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. " İsra Suresi 1. Ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

🔶 Kudüs, Peygamber Efendimiz'den önce de pek çok peygamberin kıssalarına ve mucizelerine tanıklık etmiş bir şehirdir. Nitekim yalnızca İsra Suresi'nde değil Kur'an-ı Kerim'in birçok bölümünde Kudüs ile ilgili ayetler bulunmaktadır.

Mescid-i Aksa saldırısının asıl hedefi

Ey kavmim! Allah'ın sizin için (vatan olarak) yazdığı kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin, sonra kaybedenler siz olursunuz." Mâide Suresi - 21 . Ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

🔶Diyanet'in tefsirinde ifade edildiğine göre, Hz. Musa kıssasının anlatıldığı bu ayette kutsal topraklardan maksat, Beytü'l-Makdis'in bulunduğu Filistin topraklarıdır.

🔶 Hz. İbrahim ve ondan sonra gelen birçok peygamber burada yaşadığı ve defnedildiği için burası vahyin de iniş yeri olmuştur. Bu sebeple buraya "kutsal topraklar" (el-arzu'l-mukaddese) denilmiştir. Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Yahya, Hz. Zekeriya ve Hz. İsa bu topraklarda yaşayan peygamberlerdir.

🔶Üç semavi din için de kutsal sayılan Kudüs, geçmişten günümüze edebiyatımızda da yer edinmiştir. Divan edebiyatı ve yeni edebiyat olarak adlandırılan 19. yüzyıl sonrası edebiyatımızda farklı şekillerde karşımıza çıkan Kudüs, büyük bir öneme sahip olmasına rağmen müstakil bir türe ismini vermemiştir

  • 4
  • 13
KLASİK EDEBİYATTA KUDÜS
KLASİK EDEBİYATTA KUDÜS

🔶 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Osmanlı yönetimine geçen Kudüs, özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde en huzurlu günlerini yaşamıştır. Yaklaşık dört yüz yıl süren Osmanlı hakimiyetinde Müslümanlar, hayatlarını barış ortamında sürdürmüşlerdir.

🔶 İşte Kudüs, Osmanlı dönemindeki böylesine huzur ve refah ortamında klasik edebiyatta şimdiki gibi acı ve gözyaşlarıyla değil daha farklı nitelikleriyle ele alınmıştır.

🔶 Kudüs, divan edebiyatında Miraç hadisesi, Mescid-i Aksa kavramları ekseninde söz konusu edilmiştir. Müslümanların ilk kıblesinin Mescid-i Aksa olması, Kudüs'ün şiirlere yansımasına sebep olmuştur. Gelin bu şiirlere yakından bakalım.👇

Kudüs'ün ilk fatihi: Hz. Ömer

  • 5
  • 13
DİVAN EDEBİYATINDA KUDÜS ŞİİRLERİ
DİVAN EDEBİYATINDA KUDÜS ŞİİRLERİ

🔶 Kaşundur Mescid-i Aksa yüzündür Ka'be-i ʿulyā
'Aceb mi zülfün olursa anun her dem siyeh puş

Muhibbi

Kaşın Mescid-i Aksa, yüzün kabedir, saçın her daim siyahla kaplı olsa bunda şaşılacak ne vardır?

🔶 Tarfetü'l-ʿayn içre sultanı ümem
Geldi Kudse irdi vü basdı kadem

Süleyman Çelebi

İnsanların en şereflisi olan o sultan, Kudüs'e geldi ve ayak bastı.

🔎Toplumsal hayatımızda "Mevlid" olarak adlandırdığımız Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat'ında Efendimiz'in Miraç hadisesi sebebiyle Kudüs söz konusu edilmiştir.

🔶 Devletle baṣup rikaba payın
Kuds eyledi bir de cayın

Neşati

Neşati'nin bu beyitinde de Efendimiz'in Miraç'a yükselmesi söz konusu edilmiştir. Efendimizin ayağını atın üzengisine atıp mekanını birden Kudüs eylediği ifade edilmiştir.

Osmanlı'nın şair sultanları

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN