Arama

Dünyanın en yüksek 10 yapısı

Tarihte gücü simgeleyen anıtsal yapılar genellikle yüksek uzunluklara ve büyüklüklere sahip bir şekilde inşa edildi. Teknolojinin gelişmesi ve yeni materyallerin keşfedilmesi ile beraber, büyük kentlerde mega yapılar ve gökdelenler, özellikle belirli bölgelerde karakteristik nitelikleriyle belirmeye başladı. Son yıllarda devasa yapılar inşa etme yarışı, yeryüzünde yeni pek çok gökdelenin inşa edilmesiyle sonuçlandı.

▶ Kentlerdeki arazilerin fiyat artışları, ekonomik gelişmeler, büyük firma ve şirketlerin prestij amaçlı yapılar yapma isteği, dikey mimariyi tetikleyip yüksek binaların oluşmasına sebep oldu.

▶ Gökdelen mimarisinin bir düzene dönüşmesiyle birlikte şehirlerde bazı bölgelerde, dikey mimari karakteristiği gösteren mikro kentler oluşmaya başladı.

🔸🔸🔸

Turgut Cansever'e göre "İslam'da Şehir ve Mimari"

Şehir kurmak, medeniyetin idealleri üzerinde gerçekleşen, hayatı büyük ölçüde etkileyen önemli bir konudur. Sadettin Ökten'in şehir kurmakla alakalı "İçimde AVM var" kitabından şu satırlar meselenin tavazzuhu açısından gayet manidar ifadelerdir:

"Şehir kurmak her şeyden önce bir ahlak meselesidir. Her davranışımız ahlakidir, gayr-ı ahlaki bir olay yoktur. Niye?Çünkü her medeniyet sistemi davranışlarınızı denetler. Koyduğu değerler sistemine ne kadar uygun davranıyor, davranmıyor…Bu marksist ahlakta da kapitalist ahlakta da İslam ahlakında da böyledir."

🔸🔸🔸

Sadettin Ökten'in dilinden sanat, gelenek ve medeniyet

  • 3
  • 20
Asansörler
Asansörler

▶ Gökdelen yapılarının en temel parçası asansörlerdir. Asansör yapısı onlarca kata ulaşabilmenin vazgeçilmez mimari yapı taşıdır. Dolayısıyla gökdelen inşa ederken mimarlar için ilk çözülmesi gereken parça asansördür.

Onlarca katı bir arada çıkacağı ve pek çok kişiyi taşıyacağı için asansör sayısı, belirlenmesi gereken ilk faktördür.

🔸🔸🔸

Dünyayı geziyoruz: Kuleler

  • 4
  • 20
Dünyanın en yüksek yapısı: Burc Halife (BAE)
Dünyanın en yüksek yapısı: Burc Halife BAE

Dubai'de yer alan Burc Halife dünyanın en yüksek yapısıdır. İnşası 4 yıl süren bu yapı, 828 metrelik yüksekliğe ve 160 kullanılabilir kata sahiptir.

▶ Burc Halife 124. katında turistler için ayrılmış bir gözlem kulesi barındırır. Etrafında kalan yapıların gecekondu gibi gözüktüğü bu gözetleme kulesi, dünyanın en yüksek seyir mekanlarından birisidir.

🔸🔸🔸

Geleneğin peşinde modern bir mimar Sedad Hakkı Eldem

Burc Halife dünyanın en yüksek yapısı olmanın yanı sıra diğer pek çok alanda da başarılar kaydetmiş ve ödül almış bir yapıdır. Bu başarılar:

▶ En çok katlı yapılar (164), en yüksek bina (önceki Taipei 101-509 m), şimdiye kadar yapılmış her açıdan en yüksek yapı: 828 metre, dünyanın en yükseğe çıkan asansorü, dünyanın en hızlı asansörü (saatte 64 km), dünyanın en yüksekte yer alan camisi (158. katta), en yüksek kendi başına duran yapı: 828 metre, dünyanın en yüksekte yer alan ikinci yüzme havuzu (76. kat), dünyanın en yüksek restoranı (122. katta).

🔸🔸🔸

Mimari eserlerin dayanıklılığını ve aydınlığını sağlayan tonozlar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN