Arama

Fahreddin er-Razi kimdir? Fahreddin Razi hayatı ve eserleri...

Üstün zekası, güçlü hafızası, etkili hitabeti ile "allame" unvanıyla bilinen Fahreddin er-Razi; kelam, fıkıh usulü, tefsir, felsefe, mantık, matematik gibi alanlarda çağının hemen bütün ilimlerini öğrenip, eserler vermiş çok yönlü bir alimdir. İyi bir hatip olduğu kadar hazırcevap oluşuyla da tanınır. Razi'ye göre en doğru tefsir, Kur'an'ın yine Kur'an'la yapılan tefsiridir. Eserleri ve tesirleriyle İslam düşünce tarihinde önemli yere sahip olan Fahreddin er-Razi hakkında bilgileri derledik.

  • 1
  • 16
Fahreddin er-Razi kimdir?
Fahreddin er-Razi kimdir?

6 Şubat 1149'da Rey'de doğan, er-Razi'nin soyu, Arap asıllı bir aileye dayanır. Künyesiyle beraber adı 'Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-Teymî el-Bekrî'dir. İbnü'l-Hatîb veya İbn Hatîbü'r-Rey diye de tanınsa da daha çok Fahreddin er-Razi adıyla bilinir.

Diğer varlık ve olayların içyüzünü keşfetme ilmi "firâset"

"İmâm" unvanıyla anılan ve Begavî'nin yanında yetişen er-Razi'nin ilk hocası, babası Ömer'di. İlk eğitimini babasından; dini ve fen bilimlerini zamanının ünlü âlimlerinden aldı. Babasının vefatı sebebiyle, Kemâleddin es-Simnânî'den dersler almaya devam etmiştir. Mecdüddin el-Cîlî'den kelâm ve felsefe öğrendi.

Üstün zekâsı, güçlü hafızası, etkili hitabeti ve azmi ile kısa bir süre içerisinde kendisini yetiştiren er-Razi, İbn Rüşd el-Hafîd, Muhyiddin İbnü'l-Arabî, Abdülkadir-i Geylânî, İzzeddin b. Abdüsselâm gibi meşhur âlimlerle de çağdaştı. Bu nedenle üne kavuşmasında yaptığı ilmî seyahatlerin büyük payı vardır.

İlmiyle Batı'ya damga vuran İslam filozofu: İbn Rüşd

Uğradığı belli başlı ilim ve kültür merkezleri, Cürcân, Tûs, Herat, Hârizm, Buhara, Semerkant, Hucend, Belh, Gazne, Mâverâünnehir ile diğer Hint beldeleri oldu. İran, Türkistan, Afganistan ve Hindistan bölgesindeki bazı şehirleri de dolaştıktan sonra Herat'a yerleşti. Hayatının geri kalan kısmını burada geçirdi.

Fahreddin er-Razi, sayıları 300'ü aşan talebe yetiştirdi. İbn Sina'nın el-Kanun adlı eserini onun için şerh etti. Hayatının son döneminde büyük bir servete sahip oldu. Razi, 29 Mart 1210'da Herat'ta vefat etti.

İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık öğütleri

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN