Arama

Zekeriya Erdim

Niçin Boğaziçi?

Kişilerin ve kurumların, ülkelerin ve toplumların; yaşanmışlıklarının toplam hasılatından meydana gelen hikâyeleri olur. Var oluş süreçleri devam ettirilirken; bu...

Zekeriya Erdim

Bir ipte bin cambaz

Genel kabule göre; atasözleri ve vecizeler, yaşanmışlıkların yansımasıdır. Hemen hemen tamamı; uzun bir hikâyeyi, kısa bir cümle ile anlatır. Dilimize Farsçadan...

Zekeriya Erdim

Kayıp gençliğin vebali kime ait?

Genel insan psikolojisi böyledir; iyi mirasa sahip çıkar, kötü mirasa kolay kolay "benimdir" demez. Eskilerin tabiriyle; "suç sırmalı kaftan olsa, kimse alıp sırtına...

Zekeriya Erdim

Birleşik şer ittifakı

Evet, insan zihninin "unutmak" gibi önemli bir zaafı vardır. Ancak, çağrışım yoluyla "hatırlamak" da onun şanındandır. Hayallerimizle, geleceğe uzandığımız gibi;...

Zekeriya Erdim

Yeni yıl mı, yeni hal mi?

İnsanın aklı, ruhu, bedeni; statik anlayış ve yaşayış biçiminden bıkıyor. Gönül hep; dinamik bir hayat modeline doğru akıyor. Bazen iç dünyamızda, bazen dış dünyamızda;...

Zekeriya Erdim

Körü körüne karşıtlık ya da taraftarlık

Önümüzde; çok bloklu ve çok cepheli savaşlarla dolu bir "dünya denklemi" var. Ülkeler ve toplumlar; ya ayakta kalıp varlıklarını devam ettirmenin ya da kendi değerleri...

Zekeriya Erdim

Sıra dışı salgın hikayeleri

Eskiden beri, salgın hastalık süreçleri; toplumların sanat ürünlerine de yansımış, yansıtılmış. Resimleri, karikatürleri çizilmiş; fotoğrafları, videoları çekilmiş;...

Zekeriya Erdim

İnkar edemediklerini ifsat ediyorlar

Bu ilk de değil, son da olmayacaktır. Hidayet pınarının kaynağını kurutamayanlar; suyunu bulandırma niyetinden ve gayretinden geri durmayacaktır. Allah'ı ve dostlarını...

Zekeriya Erdim

Uzaktan eğitime yakından bakış

Ülkeler ve toplumlar, bir yandan salgınla mücadele sürecini devam ettirirken; öte yandan, oluşması muhtemel yeni dünya düzeni senaryolarını konuşup tartışıyor. Yakın...

Zekeriya Erdim

Kavli ve fiili dua

Dünya hayatının bir "külli irade", bir de "cüz'i irade" ile ilgili olan yanları, yönleri var. Allah'ın verdiği güç, imkân, kabiliyet, kapasite, yetki, sorumluluk...

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN