Arama

Zekeriya Erdim

Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası

İnsanlar gibi devletlerin ve toplumların da genetik kotları var. Hazanda kara toprağa düşen al kanlar, baharda filizlenip burcu burcu gül oluyorlar. Tarih, coğrafya...

Zekeriya Erdim

Arızalı tipler, tehlikeli tripler

Toplumun çoğunu yahut tamamını ilgilendiren sosyal ve siyasal süreçler; bir yönüyle, "turnosol kâğıdı" özelliği taşıyor. Böyle zamanlarda; pirinç ile taş, kuru ile...

Zekeriya Erdim

Küçük cihattan büyük cihada

Küçüklük ve büyüklük bazen kemiyetle, bazen keyfiyetle ilgilidir. On kilo pamuk, yüz kilo demirden daha fazla yer işgal eder amma bir gram altın, bin gram demirden...

Zekeriya Erdim

Yuvasına yılan getirenlerden olmayın

Dünya hayatı, ibretlik olaylarla ve durumlarla doludur. Bakabilene, görebilene; her biri bir ayna tutar, ders olur. Hayvanlar âlemi de insanlar için mekteptir,...

Zekeriya Erdim

Yeni bir peygamber gelseydi

Biliyoruz, Allah; tevhit zincirinin son halkası olan İslam ile dinini tamamladı. Âdem'in ve Havva'nın torunlarına, dünya ve ahiret hayatı adına, yeryüzünde söylenmedik...

Zekeriya Erdim

Erken çıkan yol alır

Hayat öyle bir denge ve düzen ile var edilmiş ki; bazı konularda acele etmenin, bazı konularda da geç kalmanın riskleri var. Bu iki durumu birbirinden ayırt edip,...

Zekeriya Erdim

Acı biber ile zehirli mantar

İmparatorluk bakiyesi bir ülke ve toplum olarak, "çok kimlikli" özelliklere sahibiz. Din, mezhep, meşrep, dil, ağız, şive, örf, adet, gelenek, kültür, etnik kimlik,...

Zekeriya Erdim

Defterimizi temize çekelim

Dilimizde ve düşünce dünyamızda, bir "temize çekme" kavramı var. Sözlükler, ansiklopediler; bu kavramla ilgili üç ayrı anlam ve açılım üzerinde duruyorlar. Birincisi;...

Zekeriya Erdim

Karşılama, ağırlama, uğurlama kültürü

Çocukluk yıllarımızda, köy düğünlerinin bir geleneği vardı. Düğün sahipleri, davete icabet edip gelenleri; davul-zurna çalarak ve havaya ateş açarak karşılarlardı. Bu...

Zekeriya Erdim

“Sağlık olsun” amma nasıl?

Tarih boyunca, "Hayatın ana unsuru nedir?" sorusuna her zaman ve herkes tarafından, "insan" cevabı verilmiştir. Anlamına ve açılımına girme gereği duyulduğunda "insan...

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN