Arama

Selahaddin E. Çakırgil

‘Cumhuriyet’ Cumhuriyet miydi?..

Ankara hükûmetiyle karşı taraftaki devletler arasında İsviçre'nin Lousanne (Lozan) şehrinde 24 Temmuz 1923'de imzalanan Uluslararası Antlaşma'nın, (23 Nisan 1920'de...

Selahaddin E. Çakırgil

I. Dünya Savaşı’na girmek ya da girmemek!..

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, bütün dünyaya yayılmakta olan büyük yangın için, yanına yaklaşabileceği safı belirlemekte bir hayli sıkıntılı...

Selahaddin E. Çakırgil

Bu nasıl bir ‘millî sır’dır?

Evet, vefatının 100. yıldönümünü vesile bilerek, (merhûm) Enver Paşa faslı uzun sürdü ve yine de o dönemin binde birine işaret edilebilmiş değildir. O dönemin Osmanlı...

Selahaddin E. Çakırgil

“Yaşasın dinim, vatanım, padişahım!”

İsmet Paşa'nın, karargâhında ve yardımcısı olduğu eski Başkumandan Vekili' Enver Paşa'yı, o dönemin diğer birçoklarına göre, saygılı bir dille anlattığına daha...

Selahaddin E. Çakırgil

Hayalperest mi, kahraman mı?

Muhterem okuyucu, aslında Enver Paşa konusunu bu kadar uzatmak düşüncesinde değildim. Son yıllarda 'Sarıkamış Muharebesi Faciası' üzerine yazılanlar ve bu arada...

Selahaddin E. Çakırgil

Enver Paşa: Sona doğru…

(Osmanlı Orduları Başkumandan Vekili (fiiliyatta ise, başkumandan) olan Enver Paşa'nın 4 Ağustos 1922 tarihinde Türkistan yaylalarında Bolşevik/Komunistlerle girdiği...

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN