Arama

İsmail Güleç
Şubat 2, 2023
Behey bülbül nedir feryâd
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Aziz Mahmut Hidayî'nin bestekarının bilinmediği ve sadece Bekir Sıtkı Sezgin'in okuduğu bir ilahisi var. Bestelenen ilahilerin şarkılardan bir farkı öğretici ve hatırlatıcı olmasıdır. Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri de dervişlerine nasihatlerinden oluşan bu ilahisi ile dervişliği öğretir ve hatırlatır.

Hüdayî Hazretleri bu ilahisinde üzerinde durduğu konu ne istenecekse Allah'tan istenilmesi, ondan başkasının kapısına gidilmemesidir.

Yardım ancak Allah'tan istenir. Allah'ı zikredip kul olan kimseye kul olmaz.

Behey bülbül nedir feryâd

Var eyle Hakk'dan istimdâd

Hudâ'yı yâd et olma yâd

Kul ol kim olasın âzâd

Bülbül derviş remzidir. Feryâd etmesi hasretini çektiği şeyler için ağlayıp inlemesidir. Hasretini çektiği şeyi ona verecek kişi kullar değil, Allah'tır. Dolayısıyla her ne isteyecekse Allah'tan istenecektir. Dervişliğin birinci şartı budur.

Hüdâ'yı yâd etmek zikretmek, hatırlamak ikinci kuraldır. Allah'ın bizi unutmaması için bizim de onu unutmamamız lazımdır. Âzâd olmak hür olmak, kimsenin kulu kölesi olmamak, dünyanın her türlü sıkıntı ve belasından kurtulmak demektir. Eğer Allah'a layık bir kul olursan kimsenin kulu olmazsın. O halde ne bir başkasının ne de nefsimizin kulu kölesi olmamak için Allah'a kul ol. İyi bir kul olmak için de devamlı zikrullah ile meşgul ol.

Ey bu dünyaya gelip, devamlı feryâd eden kişi! Derdine dermân istersen Allah'tan iste. Zikrullahı sakın bırakma ki Allah'tan uzak düşmeyesin. Allah'a kul ol ki iki cihâna sultân olasın. Allah'a kul olmayanlar nefslerinin kulu ve esîri olurlar, asıl hürriyet rûhun hürriyetidir ki bu da ancak Allah'a itâat ve muhabbet ile bulunur.

Nefsine uyanın işi yürümez

Karîn-i nefs-i emmâre

Karîb olur beğim mâre

Çeker ol sâhibin nâre

İşi dâim olur ifsâd

Nefs-i emmâre bizi bu dünyanın oyun ve eğlencesine yönlendiren nefistir. Dolayısıyla nefs-i emareye arkadaş olma, yakınlaşma. Eğer nefs-i emare bir yılana benzer. Ona uyarsan o seni alır, ateşe götürür, cehenneme yaklaştırır. Nefs-i emmâre ile yaptığın her iş bozuk olur ve hiçbir faydasını göremezsin. Bu dünyada faydasını göremediğin gibi, yaşadığın sefih hayatın sonunda rezil olduğun gibi öte dünyada da rezil olur, cehenneme gidersin. O zaman hem bu dünyada hem öte dünyada aziz olmak için yılana benzer nefisten uzak dur.

Tevhid ehli olmak esastır

Hitâb-ı irci'î erse

Gönül matlûbunu bulsa

Serây-ı vahdete girse

Olurdu kadr ile a'yâd

Allah'ı bulmak biraz da nasip işidir. O çağırmadıkça ona ulaşılmaz. Bayrama ermek için önce "İrci'î" yani "Rabbine dön" hitâbını duymak gerekir. Bu hitabı duyduktan sonra dervişi Allah'a götürecek mürşidi arayacak ve onun rehberliğinde vahdet sarayına girecektir. O saraya girildiğinde de dervişin kıymeti artacak ve günleri bayram olacaktır. Onun vahdet sarayına giren, yani tevhid ehli olanlar için her gün bayramdır. Dervişi değerli kılacak olan da peşinden gittiği mürşidi ve onun talim ettirdiği ledün ilmidir.

Allah'ın hikmeti çoktur

'Acebdir hikmet-i Mevlâ

Kimi ednâ kimi a'lâ

Kimi Mecnûn kimi Leylâ

Kimi Şîrîn kimi Ferhâd

Allah'ın bilmeyenleri şaşırtan hikmetli işleri çoktur. Allah kimi kullarını yüceltirken kimilerini alçaltır. Kimini Mecnun gibi, Ferhad âşık kılarken kimini de Mecnûn için Leyla, Ferhat için Şirin yani maşuk kılar. Bu aşıkların kimi aşk-ı mecâzî ile mecnûn olurken kimi de aşk-ı ilâhî ile meczûb olur. Bunların hepsi Allah'ın hikmetli işleridir ve sıradan akıl bu hikmetleri idrakten aciz olduğu için şaşırır, kalır.

Dervişe düşen Allah'a yalvarmaktır

Hüdâyî yalvar Allâh'a

Yüz ur ol âlî dergâha

Şu kim meyl eylemez câha

Dil ü cânı olur âbâd

Ey Hüdâyî, Allah'a yalvar, yakar, ne isteyeceksen ondan iste. En küçük sıkıntın da olsa büyük dertlerin de olsa hep yüce dergâha başvur. Bu dünyanın sultanlarının, zenginlerinin, yöneticilerin kapılarına gidip onlardan makam, mevki ve para istemeyenlerin gönlü âbâd olur, kimseye muhtaç olmaz. Dervişe lazım olan kula değil, Allah'a yalvarmaktır. Sen de Allah'a yalvar ve O'nun kapısından ayrılma. Allah, kendisinden gayrıya meyletmeyenleri unutmaz ve onları her zaman himâye eder ve kimsenin yıkamayacağı saltanat nasip eder.

Aziz Mahmut Hüdâyî hazretleri dervişlerine böyle buyurmuş. İlâhiyi dinledikçe de buyurmaya devam ediyor. Allah, kapısından bizleri kapısından ayrılmayan kullarından eylesin.

Amin.

İsmail Güleç

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN