Arama

Erhan Afyoncu
Mart 17, 2019
Yeni Zelanda’da katliam yapan manyağın tarihi kodları

Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren Brenton Tarrant, Müslümanlarla mücadele eden Hristiyan komutanlar ile terör eylemleri düzenleyenlerin isimlerini silahına yazarak eylemini meşrulaştırmak istedi.

Yeni Zelanda'da yapılan katliam Batı'da uzun süreden beri körüklenen göçmen nefreti ve düşmanlığının sonucu olan ırkçı bir saldırıdır.
Brenton Tarrant, tarih boyunca Müslümanlar'la mücadele eden Hristiyan komutanlar ile günümüzde terör eylemleri düzenleyenlerin isimlerini silahına yazarak kendini de o listeye dahil edip, eylemini meşrulaştırmaya çalışmıştır.
Manyak katilin listesindeki isimlere ve olaylara bakıldığında çoğunun asırlarca İslam'ın bayraktarlığını yapan Türkler'le ilgili olduğu görülür. Bu kadar tarihi bilgi akademik destek ve örgütsel bir yapı olmadan kolay kolay bir araya getirilemez. Katil her milletin tarihindeki önemli devlet adamı veya komutanı o dilde zikretmiştir.
Örneğin, Vizigot Pelayo'yu İspanyolca'da yazıldığı gibi değil Batı İber dili Asturyasca'daki telaffuzu olan Pelayu şeklinde yazmıştır. Sarıkamış Ermenice, Gürcü krallarını Gürcüce, Macarları Macarca, Sırpları Sırpça, Rusları Rusça, Bulgarları Bulgarca kendi alfabeleriyle yazmayı tercih etmiş. Bu yazımlarda Wikipedia'yı kullanmış olabilir.
Silahlardaki isim ve terimleri aşağıya listeledik:

Astruriaslı Pelayu/Pelayo (685-737): 711'de Emeviler'in İspanya'yı fethetmesi üzerine 718'de Müslümanlara karşı direnebilmek için Astrurias Krallığı'nı kuran Vizigot asilzade. Reconquista'yı başlatmıştır.
Büyük Odo (öl. 735): Fransa'nın güneybatısında yer alan Akitanya'nın Dükü. 721'de Emevileri Garonne'de mağlup etmiştir. Puvatya Muharebesi'ne de katılmıştır.
732 Tours (Puvatya/Poitires): Charles Martel komutasındaki Frank ordusunun, Abdurrahman el-Gafiki komutasındaki Emevi ordusunu yendiği muharebedir.
Avrupa'daki İslam ilerleyişini durdurmuştur. İslam kaynakları savaşa Belâtüşşühedâ (şehidler yolu) ismini vermişlerdir.
Charles Martel (686-741): Çekiç Şarl diye bilinir.
Frank Krallığı'nda komutandır. Ekim 732'deki Puvatya Muharebesi'yle Arapların Avrupa'da ilerleyişini durdurmuştur.
Clavijo 844: Aslında gerçekleşmemiş olan hayali bir savaştır. Efsaneye göre Asturyas Kralı I. Ramiro ile Kurtuba Emiri II.
Abdurrahman arasında gerçekleşmiş olup, savaş Hristiyanların zaferi ile neticelenmiştir.
Bu efsanenin kökeni, Havarilerden Saintiago'nun (Aziz James) bir anda belirerek, Müslümanlarla olan savaşa yardım etmesini anlatan 12. yüzyıla ait bir kilise kitabına dayanmaktadır. Bu hayali savaş İspanya ulusal kimliğinin oluşmasındaki en önemli ideolojik simgelerdendir.

HAÇLI KOMUTANI BOHEMOND
Antakyalı Bohemond I (1054-1111): I. Haçlı Seferi'nin komutanlarından olup, Norman asıllıdır.
Antakya'da Haçlı Kontluğu kurmuştur.
1098 Antioch/Antakya: 1. Haçlı seferinde Haçlıların kuşatıp, şehri işgalleri.
Gaston IV/Bearn Vikontu Gaston IV: 1090-1131 arasında hüküm sürmüştür. I. Haçlı Seferi'ne katıldığı için lakabı Haçlı'dır. 1098'deki Antakya'nın ve 1099'da Kudüs'ün işgaline katılmıştır.
David Soslan (öl. 1207): Gürcistan Kraliçesi Tamarra'nın kocasıdır. İldeniz Atabeyliği ve Türkiye Selçukluları'yla savaşmıştır. 1202'de bir Selçuklu ordusunu yenip, Kars'ı işgal etti.
David Ağmaşenebeli/David IV (1073-1125): 12 Ağustos 1121'de Selçuklu ordularını Tiflis'in 40 km batısında Didgori Savaşı'nda mağlup ederek Gürcistan'dan çıkartan ve daha sonra "aziz" ilân edilen Gürcü Kralı'dır.
Akkâ 1189: III. Haçlı seferi sırasında Haçlılar'ın 1189-1191 yılları arasındaki kuşatması. Haçlılar, Selahaddin Eyyubi'nin elindeki Akra'yı işgal etmişlerdir.


OSMANLIYA KARŞI İSYAN ETTİ

Konstantin II Asen (1370-1422): Şişman sülalesinin son temsilcisi Bulgar Kralı'dır. Vidin Çarı İvran Sratsimir'in oğlu. Kuzeni Frujin ile 1404'te Bulgaristan topraklarını geri almak ve Tırnova Çarlığı'nı yeniden canlandırmak için Osmanlılara karşı isyan etmiştir.
Frujin (1380-1460?): Tırnova Çarı İvan Şişman'ın oğludur. 1404'te kuzeni II. Konstantin Asen ile birlikte Osmanlılara karşı isyan etmiştir. Varna Savaşı dahil birçok Haçlı faaliyetinde yer almıştır.
Miloş Obiliç: 1389'da I. Murad'ı şehit eden Sırp askeri.
Stefan Lazar (1329-1389): Osmanlılara karşı yapılan 1389'daki Kosova Savaşı'nda öldürülen Sırp kralıdır.
Luxemburglu Sigismund (1368-1437): Macaristan Kralı ve 1433-1437 yıllarında Kutsal Roma-Cermen İmparatoru'dur. 1396'daki Niğbolu Savaşı'na katılmış ve daha sonra da II Murad'la mücadele etmiştir. Türklerle savaşanları taltif eden beyaz üzerine Kırmızı Haçlı Dragon nişanını ihdas etmiştir.
Horogszegi Szilágyi Mihály (1400-1460): General ve Macaristan Kral naibi. Kız kardeşi Elizabeth, Hünyadi'nin eşi. 1456'da Belgrad'ı savunanlardandır. 1460'ta Baziaş'a yakın savaşta Mihaloğlu Ali Bey tarafından yakalanarak, İstanbul'a getirilip idam edildi.
Gjergj Arianiti (George Aryaniti) (1383-1462): Arianiti sülalesine mensup bir Arnavut asilzadesi. Osmanlı'ya karşı 1432'de Arnavutluk'ta meydana gelen isyanın elebaşılarından. İskender Bey'in müttefiki ve kayınpederi.
Hünyadi Yanoş (John Hünyadi) 1406-1456: II. Murad ve Fatih dönemlerinde Macar ordularının komutanıdır.
Macarlar arasında Türk Döğen Hünyadi olarak bilinse de 1444 Varna Savaşı'nda harp meydanından zor kaçmış, 1448'de II. Kosova Savaşı'nda da mağlup olmuştur.
1456'da Belgrad kuşatmasında aldığı yaralar sonucunda ölmüştür.
İskender Bey (1405-1468): II. Murad ve Fatih'e karşı vur-kaç taktikleriyle Arnavutluk'un fethini engellemek için mücadele eden Arnavutlar'ın en önemli tarihi simalarındandır.
Stefan cel Mare: Fatih ve II. Bâyezid'e karşı Boğdan'ı (bugün Romanya'da) savunan ve aziz ilan edilen prenstir.
Malta 1565: Osmanlıların başarısız Malta kuşatması.
1571: Haçlıların Osmanlı donanmasını mağlup ettikleri İnebahtı Deniz Savaşı.
Marcantonio Colonna (1535-1584): 1571'deki İnebahtı Savaşı'nda Papalık kuvvetlerinin amiralidir.
Marco Antonio Bragadin (1523-1571): Osmanlılar'ın 1571'de Magosa'yı fethinden sonra, kaledeki Müslüman esirleri öldürdüğü için Lala Mustafa Paşa tarafından idam ettirilen Venedikli komutandır.
Sebastiano Venier (1496-1578): İnebahtı Savaşı'nda Venedik donanmasının komutanıdır. 1577-1578'de Venedik Dojluğu yapmıştır.
1621 Hotin: Genç Osman komutasındaki Osmanlı ordusu ile Büyük Hatman Jan Karol Chodkiewicz komutasındaki Leh ordusunun savaşı. Hatman savaşta ölmüş, ancak Osmanlı Ordusu Hotin kuşatmasını kaldırmıştır.
Viyana 1683: Osmanlılar'ın mağlup olduğu İkinci Viyana kuşatması.
Ernst Rüdiger von Starhemberg (1638-1701): 1683'teki II. Viyana kuşatması sırasında Viyana'yı savunan ve daha sonra da Türkler'le savaşan komutan.

EL ALTINDAN DESTEK VERDİ
Şerban Kantakuzen (1640-1688):
1678-1688 yılları arasında Eflak voyvodası. II. Viyana kuşatması sırasında Osmanlı ordusunda yer almasına rağmen, Avusturyalılara el altından destek verdiği, Osmanlıları Avrupa'dan atmayı ve İstanbul'a askeri sefer planladığı söylenir.
1684 Vac: 27 Haziran 1684'te Charles de Lorraine komutasındaki Avusturya ordusunun Kara İbrahim Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu mağlup ettiği Macaristan'daki muharebedir.
Salankamen: Ludwig von Baden komutasındaki Avusturya ordusu, 19 Ağustos 1691'de Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu mağlup etmiş, sadrazam şehid düşmüştür.
Feliks Kazimerz Potocki: Leh asilzadesi ve daha sonra Lehistan tacının büyük hatmanıdır. 1673 Hotin Savaşı ve 1683'deki İkinci Viyana kuşatmasında Türklere karşı savaşmıştır. 1698'de Podhajce'deki (Ukrayna'da) Kaplan Giray'a bağlı Kırım birliklerini püskürtmüştür.
Bajo Pivlyanin (1630-1683): 17. yüzyılda yaşamış meşhur bir haydut. Girit'in fethi sırasında Hersek topraklarında Venedik emrinde Osmanlılara karşı savaşmıştır.
"Türk Öldüren Bajo Pivlyanin" isimli bir resim vardır.
1770 Kagula/Kartal Muharebesi: Kont Romanzov komutasındaki Ruslar, Sadrazam İvazzâde Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu 1 Ağustos 1770'de mağlup etmiştir.
Dimitri Senyavin (1763-1831): 1787-1792 Osmanlı- Rus Savaşı'nda Rus cephesi amirallerindendir. 1788 Özi'yi kuşatan ve 1807'deki Çanakkale'deki Deniz Savaşı'nda bize karşı savaşmıştır.
Edward Codrington (1770-1851): Yunan isyanı sırasında, Osmanlı-Mısır Donanması'nı 1827'de Navarin'de yakan Rus-İngiliz Fransız ortak donanmasının İngiliz komutanı.

SIRP İSYANINI BAŞLATTI
İvankovac Savaşı
: İvankovac Köyü'nde 18 Ağustos 1805'de Osmanlılara karşı ilk Sırp isyanı başlatılmıştır.
Marko Milyanov Popoviç (1833-1901): Karadağlı yazar, komutan ve voyvodadır. "Kahramanlık ve İnsanlık Örnekleri" adında bir kitabı vardır. Türk düşmanıdır. 1861- 1862 ve 1877-1878 savaşlarında Osmanlı'ya karşı savaşmıştır.
Şıpka Geçidi: 1877-1878 Savaşı'nda (93 Harbi, Ağustos 1877'de Rus-Bulgar kuvvetleri Şıpka'da Osmanlı birliklerini mağlup etmiştir.
Iosif Gurko (1828-1901): 93 Harbi'nde Osmanlı kuvvetlerini Şıpka Geçidi'nde mağlup eden Rus komutandır.
Novak Voyoşeviç: 1876'da Karadağlılar ile Osmanlılar arasında Karadağ'daki Fundina Savaşı'na katıldı.
28 kişiyi şehid ettiği için Rus Çarı tarafından ödüllendirildiği söylenir.
Turkofagos: Yunanca'da "Türk yiyici" demektir.
1821'den itibaren Osmanlılarla savaşan Yunan isyancılardan Nikitas Stamatelopoulos'un (1781-1849) lakabıdır.
Tripoliçe katliamı başta olmak üzere birçok Türk'ün öldürülmesinde rol oynamıştır.
1913 Bolayır Muharebesi: I. Balkan Savaşı sırasında 26 Ocak 1913'te General Georgi Todorov komutasındaki Bulgar birlikleri ile Fahri Paşa'nın komuta ettiği Osmanlı birlikleri arasında gerçekleşen ve mağlup olduğumuz savaş.
Sarıkamış Cephesi (22 Aralık 1914-4 Ocak 1915): Osmanlı ordusunun Rus ordusuna karşı Kafkas cephesinde kış mevsiminde giriştiği ve büyük bir hezimetle biten Sarıkamış harekâtı.
Rotherham için- Kuzey İngiltere'de Rotherham (Güney Yorkshire) kasabasında bulunan bir kentte yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına atıf yapmaktadır. Olayın failleri olarak Pakistan kökenli İngiltere vatandaşları gösterilmiştir.

NEO-NAZİ İSPANYOL DAZLAK
Josue Estebanez:
11 Kasım 2007'de Madrid'de Carlos Palomino'yu bıçaklayarak öldüren ve Neo-Nazilerin kahraman ilân ettikleri İspanyol dazlak.
Anton Lundin Pettersson: 2 Ekim 2015'te İsveç'te iki göçmen çocuğu öldürdü.
Alexandre Bissonette: 29 Ocak 2017'de Kanada Quebec'deki İslam Kültür Merkezi'ndeki camiye saldıran 6 Müslümanı katleden 19 kişiyi yaralayan teröristtir.
Luca Traini: İtalya'da Macerata'da Şubat 2018'de Afrikalı 6 göçmeni yaraladıktan sonra yaşasın İtalya diyerek Nazi selamı veren ırkçıdır.
Here's Your Migration Compact (İşte sizin göç sözleşmeniz): BM Genel Kurulu tarafından onaylanan Güvenli, Düzenli ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne atıf yapıyor. Irkçılar bu sözleşmeye karşılar.
14: Amerikalı ırkçı David Lane'nin 14 kelimelik "Beyaz çocuklar için halkımızın varlığını ve geleceğini güvence altına almalıyız" sloganı. Slogan, Hitler'in Kavgam isimli eserindeki bir pasajdan türetilmiştir.
Black Sun (Kara Güneş): Eski İskandinav ve Kelt kültürlerinde Sonnenrad adıyla veya güneş tekerleği ismiyle ortaya çıkmış semboldür. Daha sonra Naziler ve günümüzde de Neo-Naziler tarafından saf beyaz ırkın sembolü olarak kullanılır.
Dog Tags (Künyeler): Bir tanesi Kelt Haçı'nın beyaz üstünlüğüne vurgu yapan versiyonudur. En sık kullanılan beyaz ırkçılık sembollerinden biridir. Diğeri ise Viking güneş tekerleği tasarımıdır. Kelt ve Viking sembolleri, saf beyaz ırkı temsil ettiğine inanıldığından ırkçı gruplar tarafından benimsenmiştir.
Kebab Remover (Kebab Kaldırıcı): Sırp kökenli ırkçıların kullandığı ve şarkı olarak da dinlenen "kebab kaldır" denilen bir slogandır.
Deus Vult (Tanrı bunu istedi): Haçlı seferlerinin sloganı. Konstantin II Asen (1370-1422): Şişman sülalesinin son temsilcisi Bulgar Kralı'dır. Vidin Çarı İvran Sratsimir'in oğlu. Kuzeni Frujin ile 1404'te Bulgaristan topraklarını geri almak ve Tırnova Çarlığı'nı yeniden canlandırmak için Osmanlılara karşı isyan etmiştir.
Frujin (1380-1460?): Tırnova Çarı İvan Şişman'ın oğludur. 1404'te kuzeni II. Konstantin Asen ile birlikte Osmanlılara karşı isyan etmiştir. Varna Savaşı dahil birçok Haçlı faaliyetinde yer almıştır.
Miloş Obiliç: 1389'da I. Murad'ı şehit eden Sırp askeri.
Stefan Lazar (1329-1389): Osmanlılara karşı yapılan 1389'daki Kosova Savaşında öldürülen Sırp kralıdır.
Luxemburglu Sigismund (1368-1437): Macaristan Kralı ve 1433-1437 yıllarında Kutsal Roma-Cermen İmparatoru'dur. 1396'daki Niğbolu Savaşı'na katılmış ve daha sonra da II Murad'la mücadele etmiştir. Türkler'le savaşanları taltif eden beyaz üzerine Kırmızı Haçlı Dragon nişanını ihdas etmiştir.
Horogszegi Szilágyi Mihály (1400-1460): General ve Macaristan Kral naibi. Kız kardeşi Elizabeth, Hünyadi'nin eşi. 1456'da Belgrad'ı savunanlardandır. 1460'ta Baziaş'a yakın savaşta Mihaloğlu Ali Bey tarafından yakalanarak, İstanbul'a getirilip idam edildi.
Gjergj Arianiti (George Aryaniti) (1383-1462): Arianiti sülalesine mensup bir Arnavut asilzadesi.
Osmanlı'ya karşı 1432'de Arnavutluk'ta meydana gelen isyanın elebaşılarından. İskender Bey'in müttefiki ve kayınpederi.
Hünyadi Yanoş (John Hünyadi) 1406-1456: II. Murad ve Fatih dönemlerinde Macar ordularının komutanıdır.
Macarlar arasında Türk Döğen Hünyadi olarak bilinse de 1444 Varna Savaşı'nda harp meydanından zor kaçmış, 1448'de II. Kosova Savaşı'nda da mağlup olmuştur.
1456'da Belgrad kuşatmasında aldığı yaralar sonucunda ölmüştür.
İskender Bey (1405-1468): II. Murad ve Fatih'e karşı vur-kaç taktikleriyle Arnavutluk'un fethini engellemek için mücadele eden Arnavutlar'ın en önemli tarihi simalarındandır.
Stefan cel Mare: Fatih ve II. Bâyezid'e karşı Boğdan'ı (bugün Romanya'da) savunan ve aziz ilan edilen prenstir.
Malta 1565: Osmanlılar'ın başarısız Malta kuşatması.
1571: Haçlılar'ın Osmanlı donanmasını mağlup ettikleri İnebahtı Deniz Savaşı.
Marcantonio Colonna (1535-1584): 1571'deki İnebahtı Savaşı'nda Papalık kuvvetlerinin amiralidir.
Marco Antonio Bragadin (1523-1571): Osmanlılar'ın 1571'de Magosa'yı fethinden sonra, kaledeki Müslüman esirleri öldürdüğü için Lala Mustafa Paşa tarafından idam ettirilen Venedikli komutandır.
Sebastiano Venier (1496-1578): İnebahtı Savaşı'nda Venedik donanmasının komutanıdır. 1577-1578'de Venedik Dojluğu yapmıştır.
1621 Hotin: Genç Osman komutasındaki Osmanlı ordusu ile Büyük Hatman Jan Karol Chodkiewicz komutasındaki Leh ordusunun savaşı. Hatman savaşta ölmüş, ancak Osmanlı Ordusu Hotin kuşatmasını kaldırmıştır.
Viyana 1683: Osmanlılar'ın mağlup olduğu İkinci Viyana kuşatması.
Ernst Rüdiger von Starhemberg (1638-1701): 1683'teki II. Viyana kuşatması sırasında Viyana'yı savunan ve daha sonra da Türkler'le savaşan komutan.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN