Arama

Tarihi Kazan şehrinin işgali

Yüzyıllar boyu tarihte, Türk - İslam toprağı olarak anılan Kazan şehri, kuzey yarım kürenin gözde coğrafyalarından biri olmuştur. Bu durum ise işgalci devletlerin göz dikmesine ve ne yazık ki bölgenin işgaline zemin hazırlamıştır. O dönemler komşu Rus Knezliği arasında çıkan gerilimler zamanla bir propaganda aracına dönüşmüş ve Kazan Hanlığı'nın taht kavgalarında bir koz olarak kullanılmıştır. Korkunç Ivan olarak bilinen IV. Ivan ise Avrasya'nın incisini yağmalayarak ele geçirmiştir...

KADİM BİR ŞEHİR: KAZAN

◾ Günümüzde Tataristan sınırları içinde yer alan Kazan şehri, Türk tarihi açısından büyük öneme sahip kadim bir kenttir. "St. Petersburg nasıl kuzeyin payitahtı ise Kazan da doğunun payitahtıdır." İşte bu nokta, kültür başkentini temsilen doğu ile batının sentezi kabul edilmektedir.

◾ Kent, bir kazana benzediği için Kazan adı verilir. Orta Türkçe dönemine ait olan kazan sözcüğü, "büyük bakır kap" manasını karşılamaktadır.

Tatarların günlük hayattaki tezahürleri: Maniler

KAZAN'DA İLK TÜRK HANLIĞI

◾ Kuzey yarım kurede bulunan Tataristan, Hunlardan itibaren Türklerin yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Zamanla burada yaşayan Türkler kendilerini geliştirmiş ve devletler kurmuşlardır. Bunlardan biri de Kazan topraklarında uzun yıllar hakimiyet kuran Kazan Hanlığı'dır.

◾ Kazan Hanlığı, tarihte mühim bir yere sahip olan Altın Orda Devleti'nin parçalanmasının ardından kurulan bir Türk hükümranlığıdır.

Hun Devleti

Türkler, en geniş sınırlara Hun Devleti zamanında geçer. Bu devletin var olduğu dönemde düzenli ordu kurulur, Çin ile ilk defa mücadale edilir, onlu sistemi kullanılır. İpek Yolu ve Çin Seddi bu dönemlerde inşa edilir.

KAZAN HANLIĞI'NIN KURULUŞU

◾ Adını şehirden alan Kazan Hanlığı, Volga (İdil) ile Kazanka nehirlerinin üzerine kurulur. Hanlık; Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan gibi Türklere ait topraklar ile Udmutr, Mari, Saratov, Penza, Ryazan gibi vilayetleri kapsamaktadır.

Avrasya'nın kalbi Kazan, Rus işgaline kadar ticaretin, bilimin, ilimin ve daha pek çok faaliyetin kuzey yarım küredeki merkezi kabul edilir.

Volga Nehri

Diğer adıyla İdil Nehri 3500 km ile Avrupa'nın en uzun nehri olarak kabul edilmektedir.

Kazanka Nehri

Diğer ismiyle Kazansu Nehri, Tataristan'ın başkenti Kazan şehrinde yer alır ve 142 km uzunluğa sahiptir.

Tarihin izinde: Kırım yapıları

ALTIN ORDA'NIN MİRASÇILARI

◾ Kazan Hanlığı, 1437 yılında Altın Orda Devleti'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk topluluğudur. Hanlığın kurucusu, Altın Orda'nın son hükümdarı Uluğ Muhammed Han olarak kabul edilmektedir.

◾ Altın Orda'nın son hükümdarı olan Uluğ Muhammed, yıkılan devletini yeniden canlandırmak adına Kazan Hanlığı'nı güçlendirmeye çalışır.

Altın Orda Devleti

Altın Ordu adıyla da bilinen devlet, 1241 yılında Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından, Saray şehri merkezli olarak kurulur.

Uluğ Muhammed Han kimdir?

Uluğ Muhammed Han, 1419- 1437 yılları arasında Altın Orda'yı; 1438-1445 yılları arasında da Kazan Hanlığı'nı yöneten isimdir.

RUSLARLA İLK MÜCADELE

Uluğ Muhammed Han, Kazan Hanlığı'nı kurduktan bir süre sonra komşusu olan Rus Kenzliği ile anlaşmazlıklar yaşamaya başlar. Bunun üzerine Han, Rus Knezliği'nin merkezi Moskova'ya seferler düzenler.

◾ Tatar Türklerinin üst üste saldırıları sonucunda Rus yönetimi, hanlığa vergi tahsil etmeyi ve Han'ın oğlu Kasım'ın adına Hakimov'da bir hanlık kurulmasını kabul eder.

Rus Knezliği

Kiev Dükalığı olarak bilinen Rus Knezliği, 13. yüzyılın ortalarında kurulan ve Rusya, Belerus ve Ukrayna topraklarını kapsayan bir devlettir. Kısacası Rus Knezliği, Slavların ataları olarak kabul edilir.

Kasım Hanlığı

Ryazan kenti yakınlardaki Oka Nehri'nin kuzey kıyısında bulunan Kasım Han tarafından kurulan Tatar Hanlığı'dır.

Tatarların bilgesi: Şehabettin Mercani

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN