Arama

Tarihe damga vuran siyasi kişilere dair 5 mektup

Yahudiler, Avrupa'da daha fazla kalamayacaklarını anlayınca Sultan Abdülhamid'den Filistin topraklarını talep etmişlerdi. Peki, Siyonist lider Theodor Herzl, Abdülhamid'e kaleme aldığı mektupta hangi sözlere yer vermişti? Abdülhamid, hâl' edilmesinin sebebi olarak gördüğü bu olayı yazdığı mektupta neler söylemişti? Einstein'dan Atatürk'e, Adnan Menderes'ten Aliya İzzetbegoviç'e, tarihe damga vuran siyasi kişilere dair 5 mektubu sizlerle buluşturuyoruz.

  • 1
  • 10
THEODOR HERZL’DEN SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E…
THEODOR HERZL’DEN SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E…

◾ 1890'lı yılların sonlarına doğru, Basel Siyonist Kongresi'nde alınan kararla, Avrupa'daki ayrımcılıktan rahatsız olan Yahudilere kucak açacak bir ülke aranıyordu. Siyonist lider Theodor Herzl, II. Abdülhamid'e yazdığı mektupta Filistin topraklarını talep etmişti.

◾ Teklife göre Avrupalı zengin Yahudiler 20 milyon sterlin olarak tahmin ettikleri Osmanlı'nın dış borcunu ödeyecekler; karşılığında da göç etmelerine izin verilecek ve Filistin topraklarından kendilerine yurt kurabilecekleri bir yer verilecekti. Theodor Herzl, II. Abdülhamid'e şu satırları kaleme almıştı:

"Müteveffa Mösyö de Nevlinski'nin hatırasını yâd ederek size müracaatıma müsaade eylemenizi rica ederim. Mösyö de Nevlinski, padişahın sadık bendelerinden ve Devlet-i Aliyye'nin samimi dostlarındandı.

  • 2
  • 10
‘İFA EDECEĞİMİZ MALİ YARDIM VERGİ İLE SINIRLI OLMAYACAK’
‘İFA EDECEĞİMİZ MALİ YARDIM VERGİ İLE SINIRLI OLMAYACAK’

Padişahın onayı mümkün olursa bu sığınağın Filistin'de vücuda gelmesini istiyoruz. Musevi muhacirler bu zamana kadar hiçbir zaman kulluğa aykırı bir eylem ve hareketleri görülmeyen Musevi tebaası gibi padişahın sadık tebaasından olacaklardır. Memlekette teşkil olunacak yeni müesseseler marifetiyle vergi vereceklerdir. Kendi refahlarıyla birlikte bu vilayet ve bütün ülkenin de zenginliğini artıracaklardır.

Osmanlı Devleti tarafından misafirperverce karşılandığımız takdirde, hükümete karşı ifa edeceğimiz mali yardım sadece vergi ve kredilerle (istikrazat) sınırlı olmayacaktır."

"Abdülhamid'in 'toprak isteyen' Siyonist lidere cevabı" için tıklayın.

  • 3
  • 10
ABDÜLHAMİD’DEN MAHMUT EBU ŞAMAT’A…
ABDÜLHAMİD’DEN MAHMUT EBU ŞAMAT’A…

31 Mart olayıyla İttihatçılar tarafından tahttan indirilip Selanik'e gönderilen Sultan II. Abdülhamid, bu dönemde Suriye'deki şeyhi Mahmut Ebu Şamat'a yazdığı Filistin mektubunda şu sözleri kaleme almıştı:

"Ancak ve ancak "Jön Türk" ismiyle maruf ve meşhur olan İttihat Cemiyeti'nin rüesasının tazyik ve tehdidiyle Hilâfet-i İslâmiyeyi terke mecbur edildim. Bu ittihatçılar, Arazi-i Mukaddese ve Filistin'de Yahudiler için bir vatan-ı kavmî kabul ve tasdik etmediğim için ısrarlarında devam ettiler. Bu ısrarlarına ve tehditlerine rağmen ben de katiyen bu teklifi kabul etmedim.

  • 4
  • 10
‘DÜNYA DOLUSU ALTIN VERSENİZ KABUL ETMEM’
‘DÜNYA DOLUSU ALTIN VERSENİZ KABUL ETMEM’

Bilâhare yüz elli milyon altın İngiliz lirası vereceklerini vaat ettiler. Bu teklifi dahi katiyen reddettim ve kendilerine şu sözle mukabelede bulundum: "Değil yüz elli milyon İngiliz lirası, dünya dolusu altın verseniz bu tekliflerinizi katiyen kabul etmem! Ben otuz seneden fazla bir müddetle Millet-i İslâmiye'ye ve Ümmet-i Muhammediye'ye hizmet ettim. Bütün Müslümanların ve salatin ve Hulefa-i İslâmiyeden aba ve ecdadımın sahifelerini karartmam ve binaenaleyh bu tekliflerinizi mutlaka kabul etmem" diye kat'î cevap verdikten sonra hal'imde ittifak ettiler. Ve beni Selanik'e göndereceklerini bildirdiler. Bu son tekliflerini kabul ettim ve Allah Teâla'ya hamd ettim ki ve ederim ki; Devlet-i Osmaniyye ve Âlem-i İslâm'a ebedî bir leke olacak olan tekliflerini, yani Arazi-i Mukaddese ve Filistin'de Yahudi devleti kurulmasını kabul etmedim. İşte bundan sonra olan oldu. Ve bundan dolayı da Mevlâ-yı Müteal Hazretlerine hamd ederim."

  • 5
  • 10
ALBERT EINSTEIN’DAN ATATÜRK’E…
ALBERT EINSTEIN’DAN ATATÜRK’E…

◾ Berlin Üniversitesi'nde ders vermekte olan Einstein, Nazilerin etkilerini artırmalarının ardından Almanya'da daha fazla kalamayacağını görmüş ve Paris'e geçmişti. 1933'te Almanya'daki Yahudi profesörleri kurtarmak amacıyla bu mektubu Mustafa Kemal Atatürk'e gönderdi:

"Ekselansları,

OSE Dünya Birliği'nin şeref başkanı olarak, Almanya'dan 40 profesör ve doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye'de devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica ediyorum.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN