Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • Sultan Abdülhamid'in "öz hemşerim" dediği muhafızları: Ertuğrul Süvari Alayı

Sultan Abdülhamid'in "öz hemşerim" dediği muhafızları: Ertuğrul Süvari Alayı

Sultan Abdülhamid, Osmanlı'nın oldukça buhranlı bir döneminde tahta çıktı. Kendinden önceki padişahlara darbe yapılmasından dolayı güvenliğine son derece önem verirdi. Bunun için de Yıldız Sarayı'nda özel bir alay kurdu. Osmanlı hanedanının mensup olduğu Karakeçili yörüklerden oluşan Ertuğrul Alayı'nı... Abdülhamid Han, bu muhafızlara çok güvenir ve onlara "öz hemşerilerim" derdi. Hatta yatak odasının dışında bir haremağası ve Karakeçili aşiretinden bir muhafız bulunurdu.

 • 1
 • 12
SULTAN ABDÜLHAMİD'İN EN ÖZEL MUHAFIZ BİRLİĞİ
SULTAN ABDÜLHAMİD’İN EN ÖZEL MUHAFIZ BİRLİĞİ

Hassa Süvari Ertuğrul Alayı'nın ümera ve zabitanı

🔸 Sultan Abdülhamid, Osmanlı'nın oldukça buhranlı bir döneminde tahta çıktı. Kendinden önceki padişahlara darbe yapılmasından dolayı güvenliğine son derece önem verirdi.

🔸 Güvenliğini, kendi kurduğu özel bir alayın sağlamasını isterdi. Bu nedenle Yıldız Sarayı'nın etrafına Ertuğrul ve Orhaniye kışlalarını yaptırdı.

🔸 Kışlalardaki askerlerin çoğunluğu Arnavut, Boşnak ve Arap'tı. Saray içerisinde muhafızların en ilgi çekici olanı Osmanlı hanedanının mensup olduğu Karakeçili aşiretinden Türkmenlerin oluşturduğu Ertuğrul Süvari Alayı'ydı.

Osmanlı ordusunda kullanılan silahlar

 • 2
 • 12
ERTUĞRUL SÜVARİ ALAYI NEDİR?
ERTUĞRUL SÜVARİ ALAYI NEDİR?

Ertuğrul Süvari Alayı Cuma Selamlığında resmi geçit

🔸Sultan Abdülhamid, Söğüt ve çevresinde yaşayan Karakeçili yörüklerinden oluşan Ertuğrul Süvari Alayı adı verilen bir tabur oluşturdu.

🔸Yıldız Sarayı'na yerleştirilen bu birlik, 200 kişiden oluşuyordu.

🔸 Beş bölükten oluşan alayın ikisi Yıldız Sarayı civarında, diğer üçü de Yıldız Sarayı'nın dolu olan dış kısmına yerleştirilmişti.

Karakeçililer kimdir?
Oğuzlar'ın sağ kolu olan Günhan kolunun Kayı boyundan oldukları kabul edilir.

Osmanlı'da mali ve askeri kayıtların tutulduğu defterler

 • 3
 • 12
SULTANIN "ÖZ HEMŞERİM" DEDİĞİ ASKERLER
SULTANIN ÖZ HEMŞERİM DEDİĞİ ASKERLER

Hassa Ordusu Sarıklı Zühaf Alayı'nın sancaktar ve muhafızları

🔸 Sultan Abdülhamid, Karakeçililer'den oluşan bu muhafızlara çok güvenir ve onlara "öz hemşerilerim" derdi. Hatta yatak odasının dışında bir haremağası ve Karakeçili aşiretinden bir muhafız bulunurdu.

🔸 İkinci Abdülhamid'in seneler boyu başkatipliğini yapmış olan Tahsin Paşa, Söğüt Alayı'nın mensupları hakkında hatıralarında şöyle anlattı:

"Yıldız Sarayı'nda yaşamış olanların her çeşidini, ahlaki davranışların her rengini, iyilik ve kötülüklerin her derecesini görmüş bir insan sıfatıyla şunu söylemeyi kendime vicdan borcu bilirim ki; damarlarında Türk neslinin temiz ve mübarek kanı dolaşan Karakeçili bölüğünden hiçbir fert, hiçbir şekil ve surette ne şahsen, ne de birisine aracı olarak fenalık etmemiş ve fenalığa alet olmamıştır. Bunlar Yıldız Sarayı'na bir kaya gibi girdiler, dönüş zamanı geldiğinde yine bir kaya gibi tertemiz ve lekesiz çıktılar. Allah kendilerinden razı olsun!"

Askerlerin barınmaları için yapılan Osmanlı kışlaları

Ertığrul Süvari Alayı Miralayı Naim Bey

🔸Alaya üst rütbeli Kaymakam Süleyman ve Hakkı Beyler atandı.

🔸 Binbaşılığına Harbiye Mektebi Süvari Talim Muallim Muavini Kolağası Naim Bey, süvari yaveri kadrosuna Kolağası Lütfi Bey getirildi.

Osmanlı askeri teşkilatı ile ilgili kavramlar

 • 5
 • 12
MUHAFIZLARDA ARANAN ŞARTLAR
MUHAFIZLARDA ARANAN ŞARTLAR

Hassa Ordu-i Hümayunu Ertuğrul Alayı'nın sancakdar muhafızlarının vaziyeti

🔸 Alaya alınacak muhafızların özel şartlara sahip olması gerekirdi. Çünkü padişahın koruma görevini üstlenecekleri için dikkatli olmaları gerekiyordu.

↪ Söğüt'e gelmiş ailelere mensup olması

↪ Çok iyi at binmesi

↪ Güzel ahlaklı ve beş vakit namazını kılması

↪ Kendi işi ile uğraşan, mazbut, yakışıklı ve boylu poslu kimseler olması

Mescid-i Aksa'nın son Osmanlı askeri: Iğdırlı Onbaşı Hasan

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN