Arama

Askerlerin barınmaları için yapılan Osmanlı kışlaları

Osmanlı'da, gaza ve cihad anlayışından beslenen fütuhat hareketlerinin giderek yoğunlaşmasıyla, düzenli ve daimi bir ordunun gerekliliği görüldü. Bu nedenle askerlerin, soğuk mevsimleri rahat geçirmelerini sağlamak için, kışla yapımına çok önem verildi. Kışla, yazın çadırlarda kalan askerlerin kışın topluca barınmaları için yapılan büyük binalar anlamında geliyordu. Sizler için Osmanlı'da askerlerin barındığı 5 kışlayı derledik.

  • 1
  • 19
Davutpaşa Kışlası
Davutpaşa Kışlası

Davutpaşa Kışlası veya Davutpaşa Sahrası; Sultan II. Mahmud tarafından Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye'nin ikameti için İstanbul'da Dâvud Paşa sahrasında 1827 yılında inşa ettirilen kışladır.

Rumeliye sefere çıkan Kapıkulu birliklerinin ilk menzili ve ordugâhıdır. İstanbul'un II. Mehmed tarafından fethinden sonra Yeniçeri Ocağının ilgasına kadar olan süreçte Avrupa'ya sefere çıkan Osmanlı ordusunun toplanma merkezi olarak kullanılmıştır.

Ordunun uğurlandığı sahra olan ve bütün dönemlerde askeri amaçlarla kullanılmış bulunan bu mevkinin yerleşim planları II. Beyazıt'ın veziriazamı Koca Davut Paşa tarafından yaptırılmış olduğu için burası Davutpaşa Sahrası (daha sonra Davutpaşa Kışlası) olarak bilinir. İnşasına 1826 yılında başlanan kışla 29 Şâban 1242 (28 Mart 1827) tarihinde tamamlanmıştır.

Kışla içinde ayrıca yollar ve su kanalları yapılmış, inşaat alanının düzenlenmesi için 19.516 kuruş harcanmış, toprak tesviyesi için 3000 kadar işçi çalışmıştır.

Kışla 1308 (1890-91) yılından itibaren hava gazı ile aydınlatılmaya başlanmış, buradaki askerler için II. Abdülhamid zamanında bir de fırın yaptırılmıştır.

Günümüzde ise Esenler ilçesinin 5 km batısında konumlanmış Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi olarak geçen yerleşim birimidir. Şu an için Yıldız Merkez Yerleşkesinde bulunan bölümlerden bazıları Davutpaşa Yerleşkesi'ne taşınmıştır.

  • 5
  • 19
Selimiye Kışlası
Selimiye Kışlası

Selimiye Kışlası, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde III. Selim tarafından Nizâm-ı Cedîd askerleri için inşa ettirilen kışladır. 1800-1803 yıllarında Üsküdar'daki Kavak Sarayı'nın arsasına yaptırılmıştır. 1803'te müştemilâtıyla birlikte tamamlanan kışla, bugünkü binanın üçte biri kadar bir alana sahip olmakla birlikte dönemi için büyük bir yapıdır ve İstanbul'daki büyük kışlalar döneminin başlangıcını teşkil eder.

Tarihe karışan iki İstanbul sarayı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN