Arama

Sultan Abdülaziz nasıl katledildi?

Sultan Abdülaziz, milletine üstün hizmetler sağlamış, orduyu dönemin en modern silahlarıyla donatarak dünyanın ikinci büyük donanması haline getirmiş bir padişahtı. Bu hizmetleri nedeniyle hedef haline geleceğini ise tahmin bile edemezdi. Abdülaziz, İngiltere ve Mason Localarının devlet içindeki muhaliflere verdiği destekle, tahttan hâl' edildi. Birkaç gün sonra ise odasında bilek damarları kesilmiş olarak ölü bulundu. Peki, masonik darbe ile tahttan indirilen Sultan Abdülaziz nasıl katledildi? Kızı Nazime Sultan, şahit olduğu bu hain komployu nasıl anlattı?

  • 1
  • 19
ABDÜLAZİZ ALEYHTARLIĞI NASIL BAŞLADI?
ABDÜLAZİZ ALEYHTARLIĞI NASIL BAŞLADI?

1875 yılında dış borçlar ödenemediğinden Osmanlı İmparatorluğu mali açıdan iflas etmiş durumdaydı. Balkanlarda Osmanlı aleyhtarı hareketler artıyor; bu toprakların halkları bağımsızlık istiyordu.

Bütün bu gelişmeler dönemin sultanı Abdülaziz'in hükümdarlığını sarstı. Midhat ve Hüseyin Avni Paşalar, Abdülaziz'i kendileri ve devlet için tehlikeli görüp, padişahı tahttan indirmek için faaliyete geçtiler.

  • 2
  • 19
SULTANA KARŞI KIŞKIRTMA FAALİYETLERİNE BAŞLADILAR
SULTANA KARŞI KIŞKIRTMA FAALİYETLERİNE BAŞLADILAR

İlk olarak, İstanbul medreselerindeki talebeler kışkırtıldılar. Talebeler, 10 Mayıs 1876'da dersleri boykot etmeye ve gösteriler yapmaya başladılar.

Ulemanın ileri gelenleri da göstericilere katıldı. Göstericiler dönemin Şeyhülislam ile Sadrazamın azlini istediler. Bu durum karşısında Sultan Abdülaziz, sadrazamlığa Mütercim Rüştü Paşa'yı, seraskerliğe Hüseyin Avni Paşa'yı, şeyhülislâmlığa da Hasan Hayrullah Efendi'yi atadı.

  • 3
  • 19
YÖNETİMİ ELE GEÇİRMELERİ SONUN BAŞLANGICIYDI
YÖNETİMİ ELE GEÇİRMELERİ SONUN BAŞLANGICIYDI

Midhat Paşa'yı da Meclis-i Vükela üyeliğine tayin etti. Bu tayinler üzerine talebelerin gösterisi son buldu.

Sultan Abdülaziz, olayların yatıştığını zannetti; ancak gerçekler göründüğünden oldukça farklıydı. Yönetime yeni gelen bu grup, padişahı tahttan indirmek için ellerinden geleni yapacaktı.

Bir ihanet hikâyesi: Sultan Abdülaziz cinayeti

  • 4
  • 19
ABDÜLAZİZ BİLEKLERİ KESİLMİŞ OLARAK BULUNDU
ABDÜLAZİZ BİLEKLERİ KESİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Fetva Emini Halil Efendi'den "padişahın hâl'i" için fetva alındıktan sonra, 30 Mayıs 1876'da Sultan Abdülaziz, bir darbeyle tahttan indirildi ve Topkapı Sarayı'na getirildi. Tahta Veliaht V. Murad çıkarıldı.

Sultan Abdülaziz, Topkapı Sarayı'nda yaklaşık yarım asır önce katledilen III. Selim'i hatırlayınca, naklini istedi. Nakledildiği Feriye Sarayı'nda, 1 Haziran günü bilek damarları kesilmiş olarak ölü bulundu.

Peki, Sultan Abdülaziz'in bu ölümü intihar mıydı yoksa bir tertip sonucu intihar süsü verilmiş bir cinayeti mi işaret ediyordu?

  • 5
  • 19
SULTAN’IN ÖLÜMÜ İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
SULTAN’IN ÖLÜMÜ İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden birkaç gün sonra odasında ölü bulunması, Osmanlı tarihinde oldukça tartışılan ve bir türlü aydınlatılamayan hadiselerden biri.

Abdülaziz'i tahttan hâl eden darbe cuntasının, Sultan'a karşı farklı hesapları vardı. Midhat Paşa'nın da içinde bulunduğu Yeni Osmanlıların amacı, meşruti bir monarşi ve anayasaya dayalı parlamenter bir sistem getirmekti; ancak Abdülaziz, böyle bir sistem için büyük bir engeldi. Bu nedenle, bu yoldaki çalışmalarını veliaht Murad Efendi ile sürdürdü.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN