Arama

Şanlı bir direniş: Plevne

Plevne Muharebeleri, Osmanlı'nın en önemli direniş mücadelelerindendir. II. Abdülhamid, bu savaşlarda savunma alanına getirdiği yenilikler ve gösterdiği üstün başarılardan ötürü Osman Paşa'ya "gazi" unvanı vermiştir. Plevne'deki savunma, Avrupa'da büyük yankı uyandırmasının yanında Osmanlı'da direniş ruhunu açığa çıkararak halkta büyük bir coşku uyandırması açısından da değerlidir.

🔸 19. yüzyılda gerçekleşen Plevne Savaşı, Osmanlı'nın önemli direniş mücadelelerinden biridir. Mücadele, Gazi Osman Paşa yönetimindeki bir kolordu tarafından, teçhizat bakımından kendilerinden daha güçlü olan Rus-Romen ordusuna karşı gerçekleşmiştir.

🔸 Rusya, 24 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtığında Gazi Osman Paşa, Romen ve Sırpların muhtemel hareketlerine engel olmak için Tuna cephesi başkomutanı Serdârıekrem Abdülkerim Nadir Paşa'nın emri altındaydı.

Denizlerde Kudretli Bir Sancak: Osmanlı Donanması

🔸 Ruslar, Tuna'yı karşılarında büyük bir direniş görmeden geçti. Bunun üzerine Osman Paşa, 1 Temmuz sabahı 25 bin kişilik orduyla, Balkanlar'a doğru uzanmakta olan Ruslar'a engel olmak ve Niğbolu Kalesi'ni kurtarmak için hareket etti.

🔸 Osman Paşa'nın ordusu, Niğbolu'ya yaklaştığı sırada Serdârıekrem Abdülkerim Paşa acil olarak ona Plevne'ye gitmesi için emir verdi. Osman Paşa, tarih 7 Temmuz 1877'yi gösterdiğinde Plevne'ye ulaştı.

🔸 Burada düşman saldırılarından korunmak için uygun yapılar inşa ettirdi, hendekler kazdırdı. Topçu birliğinin büyük bir kısmını toprak siperler gerisine hizalandırdı.

🔸 Osman Paşa'nın emrindeki ordu yalnızca 25 tabur piyade ve 6 süvari bölüğünden oluşuyordu. O sırada müdafaa hazırlığını yaptığı Plevne Orhaniye, Sofya, Lofça ve Bulgarani'den gelen ana yolların kesiştiği, Sofya'nın 138 kilometre kuzeydoğusunda Tuçençe çayının kenarında küçük bir kasabaydı.

🔸 Plevne'nin savaş esnasında tüm halkı Türklerden oluşuyordu. Grandük Nikola, Osmanlı kuvvetlerinin Plevne civarında toplanmakta olduğunu öğrenince ordusunun yakınında böyle bir kuvvetin bulunmasını önlemek amacıyla Batı Ordusu kumandanı General Krüdener'e saldırıya geçmesi için emir verdi.

🔸 General Krüdener'in gönderdiği General Schilder, 8 Temmuz'da yorgun Osmanlı birliklerini korumasız bulundukları bu mevkiden püskürtmek için taarruzda bulunduysa da istediği başarıyı kazanamadı.

🔸 I. Plevne Savaşı adıyla anılan bu muharebede Ruslar, savaşa katılan güçlerinin %50'sini kaybederek 3000 askerini yitirdi.

Grandük Nikola kimdir?

I. Dünya Savaşı'nın ilk yılında ana cephede Rus ordularının başkomutanlığını yapan ve Kafkasya'daki başarılarıyla öne çıkan bir Rus başkomutandır.

Türk Rus İlişkileri Tarihi

🔸 I. Plevne Savaşı, üstünlüğü üzerine General Gurko, Balkanlar'dan kuzeye çekilmek durumunda kaldı. II. Abdülhamid, I. Plevne Muharebesi'ndeki galibiyetinden dolayı Osman Paşa'ya telgraf yollayarak onu kutladı.

🔸 8 Temmuz yenilgisinden sonra Grandük, Krüdener'e yeni kuvvetler vererek Plevne üzerine ikinci kez saldırıda bulunulması emrini verdi. General Krüdener, büyük kuvvetlerle Plevne önüne gelip General Schilder'e katıldı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN