Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • Parazit ve etkilerini inceleyen bilim dalı parazitoloji hakkında terimler

Parazit ve etkilerini inceleyen bilim dalı parazitoloji hakkında terimler

Dünyada özgür yaşayanlardan daha çok, parazit yaşayan canlılar bulunmaktadır. Bitki, hayvan ve insan, parazitler için doğal konaktır. Tek bir insanın yüzlerce parazitle enfekte olması mümkündür. Hem parazit hem de konak üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı parazitoloji hakkındaki terimleri derledik.

 • 1
 • 23
Parazitik yaşam
Parazitik yaşam

Bir canlının yaşamını, üzerinde veya içinde yaşadığı bir diğer canlının zararına sürdürmesidir.

Buna göre parazit denince;

1)Parazit
2)Konak akla gelir.

Parazitler içinde hem mikroskobik hem de makroskobik boyutta olanlar vardır.

Sosyal izolasyonda okunabilecek 15 kitap önerisi

 • 2
 • 23
Parazitoloji
Parazitoloji

Parazit, konak, parazitlik ve parazitliğin hem parazit hem de konak üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Parazitlerin üzerinde ya da içinde yaşadığı konak grubuna göre parazitoloji farklı dallara ayrılır.

Tıbbı parazitoloji: İnsan parazitleriyle ilgilenir.
Veteriner parazitoloji: Hayvan parazitleriyle ilgilenir.
Zirai parazitoloji: Tarım bitkilerinin parazitleriyle ilgilenir.

 • 3
 • 23
Parazit
Parazit

Asalak ya da parazit, bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar verebilen organizma. Bu canlılardan kimileri mikroskobik boyutlardan erginlikte çok büyük boyutlara ulaşabilecek değişimlere sahip olabilirler.

10 maddede doğal antibiyotikler

 • 4
 • 23
Konak
Konak

Parazitin üzerinde ya da içinde yaşadığı genelde parazitten daha büyük canlılardır.

Bazı parazitler evrimlerini bir (monoksen); bazıları birden fazla konakta (heteroksen) tamamlarlar.

Son konak: Parazitin erişkin ya da eşeyli üreyen şeklini barındıran konaktır.
Ara konak: Parazitin erişkin olmayan ya da eşeysiz üreyen şeklini barındıran konaktır.
Rezervuar Konak: Herhangi birden fazla konağın olması durumudur. Ancak bunlardan genellikle bir ya da ikisi parazitinin neslinin devamını sağlayabilir bu tip konağa rezervuar konak denir.

 • 5
 • 23
Alerji
Alerji

Yabancı bir maddeye karşı kişinin gösterdiği tepki. Zamanla aşırı duyarlık ile eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Alerji, genel anlamıyla aynı miktar ve koşullarda başka kişiler için zararsız olan farklı yabancı maddelere karşı, bazı kişilerin aşırı duyarlılık göstermesidir. Alerjik hastalıklar, kronik hastalıklar grubunda aile hekimleri tarafından ilk sırada gösterilmektedir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN