Arama

Müslüman olan ilk Moğol hanı: Berke Han

Cengiz Han'ın torunu, Altın Orda devletinin hükümdarı Berke Han, Müslüman olan ilk Moğol hanıydı. Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus'u Bizans'ın elinden kurtardı, İslam'ın yayılmasında etkili oldu; İslam ülkelerinin istilalarına ve zulümlere karşı savaştı. Kur'an-ı Kerim eğitimi için medreseler açtırdı, sarayda imam ve müezzinler bulundurdu ve alimleri himaye etti. Onun vesilesiyle pek çok Moğol ve Kıpçak Müslüman oldu. Peki, Berke Han kimdir?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 9
BERKE HAN KİMDİR?
BERKE HAN KİMDİR?

Berke Han'ın gençliği hakkında çok az bilgi vardır. 1246 ve 1251 yıllarında amcası Ögedey'in oğlu Güyük ile öbür amcası Tuluy'un oğlu Mengü'nün tahta geçişlerindeki kurultayda yer aldı ve gayretleriyle bazı iç çekişmeleri önledi.

Büyük bir ihtimalle Müslümanlığı, hükümdar olmadan önce Hârizm'de bulunduğu sıralarda kabul etti. Sertak ve Ulakçı'nın kısa saltanatlarından sonra 1256 yılı sonunda Altın Orda tahtına geçti.

  • 2
  • 9
BERKE HAN’IN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİLER
BERKE HAN’IN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİLER

Litvanya ve Polonya'nın istilâsına başlanarak Saint Domierz Kalesi tahrip edildi, Krakow Kalesi ile bazı kaleler ele geçirildi. Bu durum karşısında Kral Utangaç Boleslas Macaristan'a iltica etmek zorunda kaldı.

Diğer taraftan Rus Knezliği ile mevcut olan dostluk, vergi meselesinden dolayı meydana gelen ayaklanmalar sebebiyle bozuldu. 1259'da Novgorad Rostof, Suzdal ve Yaroslav gibi şehirlerdeki isyanlar derhal bastırıldı. Knez Yaroslav oğlu Aleksandr Berke Han'ın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldı.

  • 3
  • 9
SELÇUKLU SULTANINI BİZANS’IN ELİNDEN KURTARDI
SELÇUKLU SULTANINI BİZANS’IN ELİNDEN KURTARDI

İmparatorun bizzat kumanda ettiği kuvvetler, Bulgar Çarı Teş'in de yardımıyla bozguna uğratıldı. Cuci ailesinden Nogay, İzzeddin ve ailesini kurtarıp Berke'ye gönderdi. Burada izzet ve ikram gören İzzeddin Orbay Hatun'la evlendirildi.

Solhad ile Suğdak'ın gelirleri kendisine tahsis edildi. Ceneviz kaynaklarında belirtildiğine göre İzzeddin'e Kefe'de bir de saray verilmişti.

Ayn Calut Savaşı hakkında tarihi bilgiler

  • 4
  • 9
İSLAM ÜLKELERİNİN İSTİLASINA KARŞI MÜCADELE ETTİ
İSLAM ÜLKELERİNİN İSTİLASINA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Berke'yi yakından ilgilendiren asıl siyasi konu İlhanlılar idi. 1256'ya kadar büyük han adına birlikte hareket eden iki devlet, Hülâgû'nun Berke Han'a karşı cephe almasıyla rekabet içine girdi.

Berke Han İlhanlılara karşı siyasî dengeyi sağlamak için Memluk Sultanı Zâhir Rükneddin Baybars'a elçi göndererek İslam ülkelerini istila eden ve halka zulmeden Hülâgû'ya karşı birlikte mücadele etmeyi teklif etti ve savaşı kazanırlarsa onun elindeki bütün toprakları alıp kendisine vereceğini bildirdi.

  • 5
  • 9
‘ALLAH, MOĞOLLARI MOĞOLLARIN KILICI İLE ÖLDÜRENİ UTANDIRSIN’
‘ALLAH, MOĞOLLARI MOĞOLLARIN KILICI İLE ÖLDÜRENİ UTANDIRSIN’

1263'te meydana gelen savaşta Hülâgû ağır bir bozguna uğradı. Bu haber İslam dünyasında büyük bir sevinç yarattı.

Berke savaş alanında pek çok kişinin öldüğünü öğrenince, "Allah, Moğolları Moğolların kılıcı ile öldüren Hülâgû'yu utandırsın" diyerek üzüntüsünü belirtmiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN