Arama

Müslüman bilim insanları ve dünyaya armağan ettikleri buluşlar

Müslüman bilim adamları, astronomi, fizik, tıp, mühendislik, kimya gibi birçok alanda ilke imza attı. Alimlerin kaleme aldığı eserler, asırlar boyunca Avrupa okullarında ders kitabı olarak okutuldu. Atomun parçalanmasından sarkaçlı saate, çiçek hastalığının tespitinden otomatik kontrol sistemine kadar pek çok icatla yüzlerce yıl bilim dünyasına kaynak oldular. İşte buluşlarıyla uygarlığa yön veren Müslüman bilim insanları ve dünyaya armağan ettikleri icatlar..

  • 1
  • 16
RAZİ- KIZAMIK VE ÇİÇEK HASTALIĞI (KİMYA)
RAZİ- KIZAMIK VE ÇİÇEK HASTALIĞI KİMYA

"İslam dünyasının Calinus'u" lakabıyla tanınan Razi'nin eserleri yüzyıllarca kaynak olma nitelindeydi. Kuyumculuk yaparken kimya ilmine merak salan, buradan da tıbba yönelen Razi, İslam medeniyetinin altın çağında yaşamış müstesna zekalardan biriydi.

Kızamık ve çiçek hastalıklarının teşhisini doğru koyan ilk hekimdir. Bu konuda yazdığı el-Cüderî ve'l-hasbe adlı eseri Latinceye çevrilip kırk ayrı baskı yaptı. Bu eserinde öncelikle bu hastalıkların etkenini araştırdı. Eserinde hastalıkları genel tanımı, alınabilecek tedbirler ve tedavilerle ilgili tablolar yaptı. Yaşamı boyunca 200 civarında kitap yazan el Razi, 865'te İran'ın Rey kentinde doğdu.

Razi, tıp tarihinde kimyayı tıbbın hizmetinde kullanan ilk hekimdir.

RAZİ'NİN BİLİME KATKILARI

Razi, Ahlâku't-tabîb adlı eserinde hekim-hasta ilişkisinde uyulması gereken kuralları hatırlatarak, "Tıpta kehanet olmaz, hekim her şeyi bilemez, hasta denek olarak kullanılamaz. Gerekmedikçe tedavide basit ilâçlarla yetinilmeli. Hekim hastasının sırdaşı olmalı. Hekim hasta ile doğrudan diyalog kurmalı" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Er-Razi, et-Tıbbu'r-rûhânî adlı eseriyle hastalarını müzik ile tedavi eden ilk tabip olma şöhretini kazandı. Bu eserinde özellikle melankolik hastaların meşgul edilerek ve oyalanarak tedavi edilmelerinin faydalarından söz eder.

  • 3
  • 16
AHMET BİN MUSA- OTOMATİK KONTROL SİSTEMİ (SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ)
AHMET BİN MUSA- OTOMATİK KONTROL SİSTEMİ SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

Sistem mühendisliği ve sibernetik ilminin öncülerinden Ahmet bin Musa, astronomi alanında da eserler verdi. 803 yılında Bağdat'ta dünyaya gelen Ahmed bin Musa'nın kardeşleri ve babası da bilim adamıydı.

Halifenin astronomu olan Yahya bin Ebu Mansur'dan dersler alan ve Ahmed Bin Musa zamanının ilimlerini iyi bir şekilde öğrendi. Kardeşi ile birlikte önemli yıldızların günlük doğuş ve batışlarını hesapladı ve bunu icat ettiği bir yıldız aletine uyguladı. Bu cihaz bakırdan olup su kuvvetiyle çalışmaktaydı ve yıldızların resmini, ismini ayrıntılı bir şekilde hiç kimsenin müdahalesi olmadan gösterebiliyordu.

Mekanik alanında uzmanlaşan Ahmet bin Musa, kendi kendine çalışabilen bazı otomatik aletlerin tasarımlarını çizdi. Otomatik alanında yaptığı aletler, birçok insanın ihtiyacını karşılayabilecek nitelikteydi.

Ahmed bin Musa'nın icat ettiği önemli aletlerden bazıları şunlardı:

Fitilleri yandıkça kendi kendine otomatik olarak çıkan, haznelerine otomatik olarak yağ akan ve rüzgârda da sönmeyen kandiller,
Her defasında belli aralıklarda istenilen miktarlarda, ihtiyaca göre karışık veya ayrı ayrı su akıtabilen testiler, ibrikler ve banyo kapları,
Küçükbaş hayvanların su içebileceği otomatik kontrole sahip su tekneleri,
Bahçe ve tarlaların sulanması için kullanılan ve sulamanın bitişini düdük çalarak haber veren aletler
Sıvıların izafi ağırlıklarını ölçen kaplar
Boşalır boşalmaz yerine su dolan kaplar
Sürekli olarak farklı figürlerle su fışkırtan fıskiyeler
İhtiyaca göre karışık veya ayrı su akıtabilen şişeler

  • 5
  • 16
İBNİ KARAKA- İLK TORNA TEZGÂHI (MÜHENDİS)
İBNİ KARAKA- İLK TORNA TEZGÂHI MÜHENDİS

Dokuz yüz yıl önce ilk torna tezgâhını yapan Müslüman bilim adamı İbni Karaka 11. yüzyılın ikinci yarısında yaşadı. Yaşamı hakkında sınırlı bilgi bulunan Müslüman bilim adamının oldukça zeki olduğu biliniyordu.

Kahire'de 25 metrekarelik bir alanda dünyanın ilk torna tezgâhını kurdu. İbni Karaka, aletler ne kadar büyük, kaliteli olursa çalışmalar o kadar rahat ve o derece iyi netice alınır düşüncesini savundu. Onun bu icadı aynı sistem ve mekanizma günümüz teknolojisi ile hala kullanılıyor.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN