Arama

Mercidabık Savaşı tarihi hakkında bilgiler

Osmanlı Devleti'nin 1516 yılında Suriye'nin Halep kentinde Memlük Ordusu'na karşı kazandığı Mercidabık Muharebesi'nin bugün yıl dönümü… Mercidabık Zaferi askeri, siyasi ve iktisadi politikalarımıza önemli faydalar sağladı. Balkanlar'dan Anadolu'ya ve Ortadoğu'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik-beraberlik içerisinde yaşaması sağlandı.

  • 1
  • 13
Sultan Selim Osmanlı tarihinde dönüm noktasıydı
Sultan Selim Osmanlı tarihinde dönüm noktasıydı

🔸Yavuz Sultan Selim, sekiz yıldan fazla süren yönetiminde, Osmanlı tarihinde dönüm noktası teşkil eden olaylara imza attı.

➡ Özellikle Doğu meselelerini ele alışı ve bunlara kesin çözüm bulma çabalarıyla dikkat çekti.

➡ Mekke ve Medine'nin koruyucusu anlamına gelen Hadimü'l-Haremeyn unvanıyla zikredildi.

Yavuz Sultan Selim geçilmez çölü nasıl geçti?

  • 2
  • 13
Çaldıran'da yapılan savaşta Sultan Selim, düşmanına üstünlük kurdu
Çaldıran’da yapılan savaşta Sultan Selim, düşmanına üstünlük kurdu

20 Mart 1514'te Edirne'den İran seferi için yola çıktı. 5 ay süren oldukça zorlu seferin sonunda 23 Ağustos 1514 Çarşamba günü Çaldıran'da yapılan savaşta Sultan Selim, düşmanına üstünlük kurdu.

24 Ağustos'ta Mercidabık Ovası'nda yapılan savaşta Memlük ordusunu dağıttı. Daha sonra Mısır seferine karar veren Yavuz Sultan Selim'in ordusu önce Şam'ı ardından Kudüs'ü ele geçirdi.

Yavuz Sultan Selim'in unutulmaz sözleri

  • 3
  • 13
Peki Mercidabık Savaşı nerede yapıldı?
Peki Mercidabık Savaşı nerede yapıldı?

Suriye ve Mısır'ın Osmanlılar'ın eline geçmesiyle sonuçlanacak bir dizi savaşın ilki ve en önemlisi olan Mercidabık Muharebesi, Hz. Dâvûd'un makamının bulunduğuna inanılan Dâbık sahrasında yapıldığı belirtilir.

➡ Burası Halep'in yaklaşık 38 km. kuzeyinde Antakya'dan Menbic'e giden yol üzerinde, Kuveyk ırmağı kenarındaki Dâbık adlı yerleşme biriminin yakınında yer alır.

🔸 Merc Arapça'da "otlak, çayırlık, düz yer" anlamına gelmekte olup "Dâbık sahrası, Dâbık çayırlığı" karşılığında buraya Merc-i Dabık denmiştir.

Emevîler (Mervânîler) ve Abbasîler döneminde Bizans'a karşı yapılan akınlarda askeri bir üs haline gelen Dabık, Arap kaynaklarına göre Halife Süleyman b. Abdülmelik'in Bizans'a yönelik seferi sırasında Suriye ordularının ana karargahı oldu.

Memlükler devrinde Anadolu'ya yapılan askeri harekatlarda ana üs olma özelliğini koruyan Mercidâbık, asıl şöhretini Osmanlılar ile Memlükler arasında meydana gelen savaşla kazandı.

10 soruda Yavuz Sultan Selim ve hilafet

  • 5
  • 13
Mercidabık Savaşı'nın Türk İslam tarihi açısından önemi
Mercidabık Savaşı’nın Türk İslam tarihi açısından önemi

➡ Mercidabık Seferi'nin, Osmanlı Devleti'nin doğu ve güney sınırlarını emniyete almak, tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek ve Müslüman halkların birliğini temin etmek amacıyla çıkılmış kutlu bir seferdir.

➡ 1516 yılının 24 Ağustos günü zaferle süslenen bu sefer, Türk İslam tarihi açısından askeri bir zafer olmasının çok ötesinde başta Mezopotamya ve Kuzey Afrika olmak üzere çok geniş bir coğrafyada yüzyıllarca sürecek olan barış, huzur ve adaletin mihenk taşı olmuştur.

🔸Yavuz Sultan Selim Han bu zafer sonrası İslamiyet'in bayraktarlığını büyük Türk milletine emanet etmiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN