Arama

Kanije fatihi Tiryaki Hasan Paşa kimdir?

Kanije kahramanı olarak tanınan Osmanlı veziri Tiryaki Hasan Paşa'ya bu lakap, kahveye olan düşkünlüğü sebebiyle verildi. 1600 yılında Kanije Kalesi'ni fethederek beylerbeyi unvanını aldı. Peki; kahramanlığı, cesareti, sabrı, dikkat ve titizliğiyle övülen Tiryaki Hasan Paşa, 70 gün süren Kanije kuşatmasında Haçlıları nasıl bozguna uğratmıştı?

Kanije fatihi Tiryaki Hasan Paşa kimdir?

II. Selim zamanında Enderun'da eğitim gören Tiryaki Hasan Paşa, bir süre sarayda *mîrâhurluk görevinde bulundu. Yirmi yıldan fazla Sigetvar sancak beyliği yaptı. Burada büyük bir güç ve itibar kazandı. Estergon bozgununda Sigetvar beylerbeyi olarak orduda yer aldı.

*Mirahur: Saraya ve özellikle hükümdara ait hayvanlarla ilgilenen teşkilâtın başı.

Şair yönüyle Yavuz Sultan Selim ve şiirleri

Satırcı Mehmed Paşa tarafından Bosna beylerbeyiliğine tayin edildi. Pespirim (Wesaprim), Polata, Papa ve Tata kalelerinin elden çıktığı ve Budin'in varoşlarının kuşatıldığı muharebelerde Bosna beylerbeyi olarak görev yaptı.

Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa kimdir?

Damad İbrâhim Paşa döneminde siyasî gelişmelerde daha etkin biçimde yer aldı. Kanije'deki düşman birliklerinin faaliyetini durdurmak üzere Bobofça Kalesi'ni zorlanmadan vire (yenilgiyi kabul etme) ile teslim aldı. Ardından Bobofça'da yapılan istişarede Kanije'nin fethinin gerekli olduğunu savundu.

Kanije Kalesi, kırk günlük bir muhasaradan sonra vire ile teslim oldu. Sigetvar, Peçuy, Sikloş ve Ösek'in bağlanmasıyla bir beylerbeyilik haline getirildi.

10 soruda Osmanlı ordusunun sefer hazırlığı

◾ 9 Eylül'de Avusturya birlikleri Kanije önlerine geldi. Hasan Paşa, 9000 kişilik kuvvetiyle kalabalık Habsburg ordusuna karşı büyük bir direniş gösterdi.

◾ Yapılan umumi hücumlara başarıyla karşı koydu. Ancak bir destek alamaması savunmayı giderek daha da zor hale getiriyordu.

◾ Hava şartlarının kötüleşmesi Habsburg ordusunu güç durumda bıraktı. Bunu gören Hasan Paşa, bir huruç harekâtı yaptırıp Habsburg birliklerini iyice sarstı.

◾ Habsburg karargâhında bozgun havası hâkim oldu; ordularının ağır kayıplara uğramasının etkisiyle kuşatmayı kaldırıp geri çekildiler.

Osmanlı'ya yeni bir direniş ruhu katan muharebe: Plevne Savaşları

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN