Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • Osmanlı’ya yeni bir direniş ruhu katan muharebe: Plevne Savaşları

Osmanlı’ya yeni bir direniş ruhu katan muharebe: Plevne Savaşları

Plevne Savaşları, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında gerçekleşen ve Osmanlı'ya yeni bir direniş ruhu katan müdafaa savaşlarıdır. Gazi Osman Paşa, idaresindeki 25 bin kişilik kuvvet ile Ruslara karşı harekete geçmiş ve işgale karşı bir set çekebilmek amacıyla Plevne'de istihkâmlar inşa ettirerek siperler oluşturmuştu. Aldığı bu önlem sayesinde Rus askerlerinin yarısı ölmüş, diğer yarısı ise geri çekilmek zorunda kalmıştı. Peki, Rusların asker sayısının yarısı kadar kuvvetle Osman Paşa, neredeyse hiç kayıp vermeden bu müdafaayı nasıl gerçekleştirdi? Osman Paşa, savunma savaşı stratejisine hangi unsurları dahil etti?

 • 1
 • 16
PLEVNE SAVAŞI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?
PLEVNE SAVAŞI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

19'uncu yüzyıl Osmanlı tarihinin en önemli direniş mücadelesini teşkil eden Plevne müdafaası, Gazi Osman Paşa kumandasındaki bir kolordu tarafından kendilerinden çok daha üstün Rus-Rumen ordusuna karşı bugün Bulgaristan'ın kuzeyinde yer alan Plevne önlerinde gerçekleşti.

 • 2
 • 16
RUSLAR TUNA’YI HİÇBİR ENGELLE KARŞILAŞMADAN GEÇTİLER
RUSLAR TUNA’YI HİÇBİR ENGELLE KARŞILAŞMADAN GEÇTİLER

Rusya 24 Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtığı zaman Gazi Osman Paşa, Sırp ve Rumenler'in muhtemel hareketlerine mani olmak için Vidin'de, Tuna cephesi başkumandanı Serdârıekrem Abdülkerim Nâdir Paşa'nın emrinde bulunuyordu.

Ruslar'ın Tuna'yı hiçbir ciddi mukavemet görmeden geçmeleri üzerine Osman Paşa, 1 Temmuz sabahı 25 bin kişilik bir kuvvetle, Balkanlar'a doğru sarkmakta olan Ruslar'ın önüne bir engel çekmek ve Niğbolu Kalesi'ni kurtarmak üzere harekete geçti.

 • 3
 • 16
OSMAN PAŞA PLEVNE’DE SİPERLERİ HAZIRLATTI
OSMAN PAŞA PLEVNE’DE SİPERLERİ HAZIRLATTI

Fakat Niğbolu'ya yaklaştığında Serdârıekrem Abdülkerim Paşa acilen Plevne'ye yönelmesi için emir gönderdi. Osman Paşa, 7 Temmuz 1877'de Plevne'ye ulaştı.

Burada sahra istihkâmları inşa ettirdi, avcı hendekleri kazdırdı, topçu birliğinin büyük bir kısmını toprak siperler gerisine yerleştirdi.

 • 4
 • 16
25 TABUR PİYADE, 6 SÜVARİ BÖLÜĞÜ
25 TABUR PİYADE, 6 SÜVARİ BÖLÜĞÜ

Emrindeki güçler 25 tabur piyade, 6 süvari bölüğünden ibaretti. O sırada müdafaa hazırlığını yaptığı Plevne Orhaniye, Sofya, Lofça ve Bulgarani'den gelen ana yolların kavşağında, Sofya'nın 138 kilometre kuzeydoğusunda Vid ırmağının kolu Tuçençe çayının kenarında küçük bir kasaba olup savaş sırasında hemen hemen bütün halkı Türkler'den oluşmaktaydı.

Grandük Nikola, Osmanlı kuvvetlerinin Plevne yöresinde toplanmakta olduğu haberini alınca ordusunun sağ tarafında böyle bir kuvvetin bulunmasına imkân vermemek için Batı Ordusu kumandanı General Krüdener'e hücum etmesi için emir verdi.

 • 5
 • 16
SAVAŞA KATILAN RUS ASKERLERİN YARISI ÖLDÜ
SAVAŞA KATILAN RUS ASKERLERİN YARISI ÖLDÜ

General Krüdener'in sevk ettiği General Schilder, 8 Temmuz'da henüz takviye almamış yorgun Osmanlı birliklerini tahkimsiz durumda bulunan bu mevkiden atmak için taarruzda bulunduysa da başarılı olamadı.

I. Plevne Muharebesi diye anılan bu muharebede Ruslar savaşa katılan kuvvetlerinin yarısını kaybetti ve 74'ü subay olmak üzere 3 bin kadar ölü verdi.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN