Arama

John Ward’dan Yusuf Reis’e: Batı’yı sarsan İngiliz denizci

Türk askerleri kadar Türk denizcileri de başarıları ile dünyada nam salan kahramanlardır. Bunlardan birisi de Müslüman olduktan sonra Cezayir donanmasına katılan ve Batı dünyasını sarsan İngiliz denizci John Ward'dur. Kahraman denizci İslam ile müşerrefiyetinin ardından Yusuf Reis ismini alır.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

➤ Abbasiler ile birlikte İslam ile tanışan Türkler 751 yılında İslam'ı kabul etmiş ve bu yüce dinin hizmetkarlığına girmişlerdi. Kurdukları onlarca devlette İslam'ın hükümlerini yerleştirmeye gayret etmiş ve tevhid inancını farklı topraklara ulaştırmışlardı.

➤ 14. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Osmanlı Devleti ile yüzlerce millete ve insana uzanan hidayet eli, İslam'ın Türklük ile ayrılmaz iki kavram olarak anılmasına sebep oldu.

(X) Tarihlerle sıra dışı 50 ilginç bilgi

➤ Öyle ki bu dönemde Avrupa'da, Balkanlarda hatta Hint coğrafyasında dahi birisi Müslüman olduğunda "Türk oldu" deniyordu. Uzun bir süre insanların "Türklüğe" özenmemesi için Batıda pek çok yöntem denendi.

➤ Avrupa'da Türkleri aşağılamak için resim ve heykeller yapılıyor, tiyatrolar düzenleniyor, romanlar yazılıyordu. Tüm bu hadiselerden İslam'ı kabul ederek saf değiştiren yetenekli denizci John Ward nam-ı diğer Yusuf Reis de etkilendi.

(X)Türk dünyası fikir ve kültür birliği

Yusuf Reis'in İslam ile tanışması

➤ İspanyolların Yahudi ve Müslümanları sürdükleri, Fransız Katolikler'in Protestanlar'ı katlettikleri, İngiliz Protestanlar'ın İrlandalılar'a soykırım uyguladıkları ve yeni kıta Amerika'da beyazların yerli ırklara üstünlük kurdukları Rönesans devrinin sonlarında, çoğu Avrupa devleti gibi İngiltere de, Osmanlı İmparatorluğu ile sıkı ticari münasebetler kurmuştu.

➤ İngiltere, Kıbrıs ve İzmir gibi limanlardan pamuk, ipek ve yün alıp; Manchester, Wiltshire, Gloucester, Essex ve Suffolk gibi sanayi merkezlerinde işleyerek sömürgelerine ihraç ediyordu.

(X) Sömürge imparatorluğunun son varisi II. Elizabeth

➤ Kuzey Afrika'da yerleşmiş olan Türk korsanlar, Akdeniz'de dolaşan bu Avrupalı gemileri basıyor, mallarına el koyuyor ve mürettabatını esir alıyorlardı.

➤ Büyük çoğunluğunu denizci, gemi aşçısı, miço, tacir, balıkçı ve askerlerin oluşturduğu bu Hristiyan esirler çeşitli sebeplerle gruplar halinde Müslüman oluyor ve Türk korsanlara katılıyorlardı.

(X) Korsanlığın tarihi: Korsanlıktan yetişen Osmanlı denizcileri

➤ Bu yıllarda İngiltere Kralı II.Charles Kaptan Hamilton'u, esir düşen bazı İngilizleri fidye ödeyerek kurtarması için Kuzey Afrika'ya göndermiş, fakat kaptan, esirlerin istememesi üzerine İngiltere'ye eli boş dönmek zorunda kalmıştı.

➤ Aynı dönemde Avrupalı Hristiyan korsanlar da Akdeniz'e gelerek buraların hakimi Türklere katılıyor ve kendi dindaşlarına korku salıyorlardı.

(X) Tahta perdeleri kaldırılan bir tarih: 'Osmanlı deniz hamamları'

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN