Arama

İbn Haldun’un Mukaddime eserine göre devletlerin bekası

Mukkadime eseriyle tarih yazıcılığında döneminde bir çığır açan İbn Haldun, sosyoloji biliminin öncüleri arasında kabul edilir. Mukaddime'de medeniyetlerin yükselişine ve çöküşüne dair kritik fikirlerini açıklayan İbn Haldun, bu durumu izah ederken 'umran' fikrinin altını çizer. Mukaddimede önemli bir husus olan devletlerin bekası konusuna da değinen İbn Haldun, insan ömrü ile devletlerin ömrü arasındaki kurduğu bağlantıyı da açıklar. Peki, İbn Haldun'un devletlerin ömürlerine dair düşünceleri nelerdir? Tarih boyunca hangi imparatorluk beka konusunda gösterdiği örnek duruşuyla İbn Haldun düşüncelerinin antitezi olmuştur?

  • 1
  • 10
İBN HALDUN KİMDİR?
İBN HALDUN KİMDİR?

📌İbn Haldun, 1332-1406 yılları arasında yaşamış, döneminde ileri sürdüğü yeni ve orijinal fikirlerle adını sonraki çağlara da ulaştırmış Kuzey Afrika kökenli bir alimdir.

İlimle uğraşmanın yanında; devlet yönetimi ve devlet adamlığını da önemsemiş fakat bunu asli gaye yapmaksızın medeniyet kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır.

İbn Haldun kimdir? İbn Haldun'un hayatı…

  • 2
  • 10
KİTABU'L İBER ESERİNİN İLK CİLDİ: MUKADDİME
KİTABU’L İBER ESERİNİN İLK CİLDİ: MUKADDİME

📌İbn Haldun, Endülüs' te yaşadığı dönemlerde dünya tarihini konu alan yedi ciltlik Kitabu'l - İber adlı bir eser yazmıştır. Mukaddime bu eserin ilk cildini oluşturur.

İbn Haldun sık sık kabileler arasında dolaşarak bedevî kabile hayatını yakından tanımış, fırsat buldukça da ilim ve öğretimle meşgul olmuştur. Ünlü Muḳaddime'yi böyle bir bilgi ve deney birikimiyle kaleme almıştır.

  • 3
  • 10
DÜNYA TARİHİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖN SÖZ
DÜNYA TARİHİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖN SÖZ

📌İbn Haldûn'un bir dünya tarihi niteliği taşıyan bu eseri ön söz ve giriş mahiyetinde kaleme aldığı ve "mukaddime" adını verdiği bölümle üç kitaptan oluşan yedi ciltten meydana gelir. Müellif girişte tarih ilminin önemine, tarih yazımında takip edilen usullerin araştırılmasına, tarihçilerin düştükleri hatalara, sahip oldukları asılsız kanaatlere ve bunların sebeplerine temas etmiş, tarih ilminin kapsamlı bir tarifini yaparak kendi tarih anlayışını ortaya koymuştur.

İbn Haldun "insanı açlık değil, tokluk öldürür" sözüyle ne kastediyor?

  • 4
  • 10
MUKADDİMEDE TARİH VE TOPLUMA DAİR GÖRÜŞLER YANSITILDI
MUKADDİMEDE TARİH VE TOPLUMA DAİR GÖRÜŞLER YANSITILDI

📌İbn Haldûn'un Muḳaddime olarak bilinen meşhur eseri el-ʿİber'in birinci kitabıyla bu önsöz ve girişten meydana gelir. Esere bu ismi İbn Haldun vermemiştir, El-ʿİber'in altı ana cilde ayrılan giriş kısmı zamanla mukaddime olarak anılmıştır.

Mukaddimede tarih ve toplumla ilgili görüşlerini yansıtmıştır. İbn Haldûn Mısır'da iken El-ʿİber üzerindeki çalışmalarına devam etmiştir. Doğu'daki kavimlerin ve hânedanların tarihlerini de ekleyerek eseri genel bir tarih kitabı haline getirdi.

  • 5
  • 10
İBN HALDUN'UN DEVLETİN BEKASINA DAİR GÖRÜŞLERİ
İBN HALDUN’UN DEVLETİN BEKASINA DAİR GÖRÜŞLERİ

📌İbn Haldun Mukaddime eserinde devletlerin bekasına dair düşüncelerini de ortaya koymuştur. Bu durumu ilk etapta şahısların ömürlerinden yola çıkarak örneklemiştir.

Müslümanların ömürlerinin hadis-i şerifte de belirtildiği üzere en fazla 120 yıl olacağını ifade etmiştir.

İktisadın temellerini Adam Smith'ten önce İbn Haldun attı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN