Arama

Gazi Hüsrev Bey kimdir? Gazi Hüsrev Bey'in yaptırdığı eserler...

Osmanlı'nın önemli devlet adamlarından biri olan Gazi Hüsrev Bey, Saraybosna'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Aynı zamanda II. Bayezid'in torunu olan Hüsrev Bey, Saraybosna ve çevresinde İslam'ın yayılmasını sağladı. Peki, Gazi Hüsrev Bey'in vasiyeti neydi? Gazi Hüsrev Bey'in yaptırıp şehrin sembolü haline gelen eserleri nelerdi?

Osmanlı, 600 yıl dünyaya hükmederek dev bir imparatorluk oluşturdu. Söğüt'te başlayan bu tarihi yolculuk, üç kıtaya yayıldı.

Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri

Devletin sınırları genişlemesiyle ülke eyaletlere ayrıldı. Eyaletlerin alt birimi olan sancakların kaza, nahiye ve köyler gibi belli coğrafî sınırı vardı. Eyaletleri teşkil eden sancakların idarecisi sancak beyi idi. Sancak beyleri sancağın merkezindeki kazada ikamet ederdi.

Osmanlı sancakları ve anlamları

Sancak beyini sancağa bağlı diğer kaza ve nahiyelerde zaîm, subaşı yahut voyvoda denen, daha çok asayiş işleriyle görevli olan bir kişi temsil ederdi. Bu sancak beylerinden biri de Saraybosna'nın ikinci kurucusu Gazi Hüsrev Bey'di.

  • 2
  • 17
GAZİ HÜSREV BEY KİMDİR?
GAZİ HÜSREV BEY KİMDİR?

Osmanlı'nın sancak beyi olan Gazi Hüsrev Bey, 1480 yılı civarında doğduğu tahmin edilir. Osmanlı hanedanlığıyla akrabalığı bulunan Hüsrev Bey'in annesi II. Bayezid'in kızı Selçuk Sultan'dı.

Babası 1485 yılında Kölemenler'e karşı bir savaşta şehit düştü. Annesi ise Sultan II. Bayezid'in döneminde vefat etti.

  • 3
  • 17
ŞEHZADENİN ELÇİLİĞİNİ YAPTI
ŞEHZADENİN ELÇİLİĞİNİ YAPTI

Babasının şehadetinden sonra annesi Selçuk Sultan ile beraber İstanbul'a yerleşti. Diğer hanedan halkı gibi iyi bir eğitimden geçen Hüsrev Bey, Şehzade Mehmed Kefe sancak beyliğine tayin edildiğinde onunla beraber gitti.

Şehzadenin elçisi sıfatıyla Moskova'ya gönderilen Hüsrev Bey, sonraki yıllarda Semendire sancak beyliğine tayin edildi.

Osmanlı'da şehzadeler nasıl eğitilirdi?

  • 4
  • 17
BELGRAD’IN FETİHİNDE ÖNEMLİ VAZİFELER ÜSTLENDİ
BELGRAD’IN FETİHİNDE ÖNEMLİ VAZİFELER ÜSTLENDİ

Gazi Hüsrev Bey, Belgrad'ın muhasara ve fethinde önemli hizmetlerde bulundu. Buradaki kalenin düşmesini kolaylaştırmak için Sava nehrinin öte tarafında bulunan Zemun Kalesi'ni aldı ve Belgrad'ın fethinden sonra Bosna sancak beyliğine getirildi. Hüsrev Bey, Belgrad seferinde, "gazi" unvanını aldı.

Sancak beyliği görevindeyken Knin, Skradin, Ostrovica kalelerini ele geçiren Hüsrev Bey, Kanûnî Sultan Süleyman'ın diğer seferlerine de iştirak etti.

Osmanlı'nın Balkanlar'da yaşayan 10 eseri

  • 5
  • 17
GAZİ HÜSREV’İN EN ÖNEMLİ ZAFERİ
GAZİ HÜSREV’İN EN ÖNEMLİ ZAFERİ

Mohaç Muharebesi'ne idaresi altında bulunan sipahilerle katılan Hüsrev Bey, Osmanlı'nın önemli savaş stratejilerinden biri olan düşman kuvvetlerini içeriye çekip arkadan vurmayı taktiğini başarıyla uyguladı.

Onun en önemli zaferi Yayça'yı geri almasıydı. Yayça 1463'te Fatih Sultan Mehmed döneminde fethedildi. Fakat daha sonra Macarların eline geçen ve Bosna Krallığı'nın son merkezi Yayça, Gazi Hüsrev Bey tarafından ikinci defa kuşatarak teslim alındı.

Fatih Sultan Mehmet'in ölümünün üzerindeki sır perdesi

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN