Arama

Endülüs Avrupa'yı nasıl aydınlattı?

Orta Çağ denildiğinde Batı için baskıcı rejimler, kilisenin kötülük planları ve milyonlarca ölüm akıllara gelirken İslam dünyası bambaşka bir noktadaydı. İslam'ın ilerlemeci anlayışı Avrupa kıtasında Endülüs'te temsil ediliyordu. 10,11 ve 12. yüzyıllarda Avrupa'da insanlar en ufak bir sebepten, en düşük tesirli hastalıktan ölürken Endülüs İslam medeniyetinin en parlak halkalarından biri olarak ışıldıyordu. Bu durum zamanla her alanda etkisini gösterdi ve bilim temelli Avrupa, Endülüs'ün öğretileri üzerine kuruldu.

  • 1
  • 12
Endülüs'ün altın çağı
Endülüs’ün altın çağı

💠 Avrupa'da kilise ve halk arasında bir savaşa sahne olan, insanların en ufak hastalıklardan öldüğü, güvenliğin olmadığı, temel insani hakların henüz tanımlanmadığı bir dönemde Endülüs zirveyi yaşıyordu.

💠 Bilim ve teknikte son derece ileri bir noktaya ulaşan Endülüslüler sayesinde yüz yıllar sonra Avrupa kıtası, "muasır medeniyet" kıstaslarını yakalayabilmişti.

Tarihe yön veren medeniyet: Endülüs

💠 Endülüs'te yetişen her milletten isimler, hakikat taşıyıcıları olarak Avrupa topraklarına yayıldılar ve koca bir kıtayı İslam'ın ışığından süzülenlerle aydınlattılar.

💠 Batı topraklarının bir medeniyet ortaya çıkarabilmesi, yetişmiş kadrolar vücuda yetiştirebilmesi Endülüslerin meydana getirdikleri kültür, birikim ve medeni hareketler sayesinde oldu.

💠 Endülüslü idarecilerin bilimsel gelişmeleri desteklemesi, medreseler inşa etmeleri ve İspanyolların kalplerini İslam'a ısındırmak istemeleri bu medeniyet hareketinin temelini oluşturdu.

💠 Endülüs'ün altın çağı olarak anılan dönem ise 11 ve 12. yüzyıllardır. Bu asırlar bilim hareketlerinin sıklaştığı, Endülüs'ün ilmi açıdan bir cazibe merkezi haline geldiği zamanlardı.

Endülüs'ün Avrupa'ya 10 hediyesi

  • 4
  • 12
Yüzyıllara göre Endülüslü alimler
Yüzyıllara göre Endülüslü alimler

💠 Devletin teşekkül ettiği 9. ve 10. yüzyıllarda Ebu'l Kasım Meselemem el Mecriti, Arib bin Sa'd el Katib, Ebu'l Kasım ez Zehravi, Abbas bin Firnas gibi alimler çalışmaları ile öne çıktılar.

💠 11 .yüzyılda İbn Ebi Yevad El-Mecriti, El-Tigneri, El-Bassal, Ebu Ubeyd el-Bekri, İbn Haccac, Ebu İshak ez-Zerkali gibi ünlü alimler çalışmalar yürüttüler.

💠 Zirve olarak kabul edilen 12. yüzyılda İbn Bâcce, El-Gâfikî, İbnü'l-Cevaliki, İbn Rüşd, Ez-Zühri, El-Mazini, İbn Cübeyr, Cabir ibn Eflah, İbn Tüfeyl, El-Bitruci, Ebu Mervan ibn Zuhr, Ebu Zekeriya Yahya ibn Muhammed ibn el-Avvam göz alıcı çalışmalar yaptılar.

💠 Son alimler ise 13. yılda ortaya çıktı. Bu tarihten sonra Endülüs, ilmin gerilediği bir coğrafya oldu. Onlar, İbn-i Said, Ebu'l Hasan en Nebati, Abdullah bin Ahmad bin el Baytar idi.

💠 Endülüs'ün altın çağında Müslüman bilim adamları, çalışmaları ile Avrupa kıtasını aydınlattıkları gibi kendi dönemlerinden asırlarca ileride de oldular.

💠 Bu dönemde Yahudi ve Hristiyan kökenli bilim adamları kıtada dışlanırken Müslümanlar tarafından kabul gördü. Tarihin gördüğü en güzel beraber yaşama kültürlerinden birisi Endülüs'te zuhur etti.

Endülüslü Müslümanların kasideden yankılanan yardım çağrısı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN