Arama

Azeri değil, Azerbaycan Türkü

Geçmişten günümüze dek kardeş ülkemiz olan Azerbaycan ile çok yakın ilişkimiz var. Maddi ve manevi kültür ögelerimiz, tarihimiz "kardeşimiz" dediğimiz bu ülke ile ortak.. Bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde onları ilk destekleyen, cumhuriyetlerini tanıyan biz olduk. Fakat bildiklerimizin yanı sıra onlar hakkında bilmediğimiz bir husus var ki bu aslında bazı kötü zihniyetlilerin bir planı. Bu tuzak şöyle: Azerbaycan Türkü kardeşlerimize, Azeri demek... Peki, Azeri ifadesini kullanmamız doğru mu? Azeriler aslında kim?

📍 OĞUZ GRUBUNDA YER ALAN AZERBAYCAN

◾ Türk lehçeleri toplamda; Kuzeybatı (Kıpçak), Kuzeydoğu (Sibirya), Güneydoğu (Karluk) ve Güneybatı (Oğuz) olmak üzere 4 gruba ayrılır.

Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan ve Gagavuzya, Oğuz grubunda yer alır. Bu gruptan olan Azerbaycan hem konum itibariyle hem de lehçe olarak Türkiye'ye oldukça yakındır.

Türkiye, Azerbaycan'ın özerk cumhuriyeti Nahçıvan ile sınır komşusudur.

Konuşma ve yazı dili olarak iki tarafta birbirini kolayca anlayabilmektedir.

AZERBAYCAN TARİHİ

Azerbaycan, coğrafi konum itibariyle hem stratejik ve ticari yolların üzerinde kurulu bir devlettir. Zengin maden kaynaklarına sahip olduğu için yüzyıllar için pek çok işgale maruz kalmıştır.

◾ Azerbaycan toprakları için Selçuklu, İran ve Rusya gibi büyük devletlerin zaman içinde savaştıkları bilinir. Bu nedenle, Azerbaycan Türkleri; Selçuklulardan, Moğollardan, Araplar, Osmanlılar ve Ruslardan ayrı düşünülemez.

◾ Uzun yıllar farklı milletlere ev sahipliği yapan bu coğrafya, 1918 yılında demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti hüviyetine kavuşur.

◾ Kurulan Azerbaycan Devleti iki yıl sonra, 1920'de, Sovyet Rusya'nın Kızıl Ordusu tarafından işgal edilir. Bu işgal ile Rusya, sıcak denizlere inme hayalini bir nevi de olsa gerçekleştirmiş olur.

AZERBAYCAN'IN İŞGALİ

◾ Azerbaycan Türkleri; 70 yıl boyunca Rusya'nın kısıtlama, baskı, şiddet ve ciddi boyutta asimilasyon çalışmalarına maruz kalmışlardır. Fakat Azerbaycan halkı uygulanan tüm bu asimilasyon politikalarına karşı özgürlükleri için daima mücadele etmiş ve bu uğurda canlarından olmuşlardır.

◾ Çabalar sonuçsuz kalmamış ve 1991 senesine gelindiğinde Azerbaycan Türkleri bağımsızlıklarını yeniden kazanmış ve kendi devletlerini kurmuşlardır.

◾ Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan kardeş ülke Türkiye olmuştur. Zaman içinde Azerbaycan, Rusya'nın bıraktığı maddi ve manevi izleri silerek ilerlemeci bir ülke olur.

Kızıl Ordu nedir?

Kızıl Ordu, 1946 yılına kadar Sovyetler Birliği'nin silahlı kuvvetleri olarak varlıklarını sürdüren askeri kurumdur. 1918'de, Rus İç Savaşı esnasında Bolşeviklerin silahlı kuvvetleri olarak kurulur.1922 senesine gelindiğinde ise SSCB'nin
resmi ordusu olmuştur.

Orta Asya değil Türkistan

RUSLARIN AZERBAYCAN POLİTİKALARI

◾ Sovyet Rusya, XVI. yüzyılın ortalarında Türk dünyası üzerinde gezinen bir kara bulut olmuştur. XIX. yüzyıl sonlarına gelindiğinde ise uyguladığı asimilasyon politikasını Türkler üzerinde, kendi lehindeki sonuçlarını yavaş yavaş almaya başlamıştır.

Sovyet Rusya, Azerbaycan'ı ele geçirdiğinde ilk hedefi, Türk devletleri ile hem maddi ve manevi bağını koparmak olmuştur. Başta kardeş ülke Türkiye ile ilişkileri yasaklamıştır.

Stalin kimdir?

Asıl ismi Josef Stalin olan, Gürcü asıllı Sovyet devlet adamıdır. Sovyetler Birliği'ni 1924'ten
ölümüne kadar diktatörlük rejimi ile yönetmiştir.

Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?

ASİMİLASYON ÇALIŞMALARI

◾ Politikanın ilk aşaması, Azerbaycan Türklerini Latin alfabesinden Kiril alfabesine geçirmek olur. Eğitimlerde Kiril alfabesi ile verilmeye başlanır.

◾ Azerbaycan Türklerinin dil, kültür ve tarihı̂ gerçeklikler saptırılarak tarihinden uzaklaştırılmasına çalışılmış ve bu süreç Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar devam etmiştir. Başlatılan bu Ruslaştırma Politikası bilhassa Stalin döneminde altın çağını yaşamıştır.

◾ Azerbaycan kültürüne ait her unsur kat'i surette yasaklanmıştır. Giyim kuşamdan, yeme - içme ve dini ögeler bilhassa da Türk olduklarını hatırlatan her şey bir bir hayatlarından zorla çıkartılmıştır.

◾ Bu çalışmaların kalıcı olması için Azerbaycan halkının konuşma ve yazı diline ciddi yaptırımlar getirilmiştir. İşte, zaman içinde İranlıların da saldırısına maruz kalan Azerbaycan Türklerine, yine İranlılar tarafından "Azeri" denmeye başlanmıştır.

Kiril alfabesi nedir?

Kiril alfabesi, Avrasya bölgesinde farklı dillerin yazımı için kullanılan alfabedir. En eski Slav kitaplarının yazıldığı iki alfabeden biri olan Kiril yazısı, Aziz Kiril ve kardeşi Metodius tarafından 9. yüzyılın ilk çeyreğinde oluşturulmuştur.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN