Arama

Anadolu’yu Müslüman yapan 3 savaş

Anadolu'nun tam olarak Türk ve Müslüman yurdu haline gelmesinde pek çok aşama vardır. Büyük Selçuklu Devleti'nin Horasan'da büyüyerek Anadolu üzerine seferlere çıkması dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olur. Selçuklu'nun büyümesi ve yayılması ile Türkler ve İslam dini dünyaya yayılmaya başlar. Anadolu'ya üç aşamada yerleşen Selçukluların bu müthiş mücadelesine gelin birlikte bakalım.

🔷 İki hükümdar arasında geçen müzakereler sonunda aşağıdaki maddeleri içeren bir barış antlaşması imzalanır.

▶ İmparator kurtuluş akçesi olarak 1,5 milyon altın verecek.
▶ Bizans Devleti her yıl Selçuklular'a 360.000 altın vergi ödeyecek.
▶ Bizans'ın elinde bulunan bütün İslâm esirleri serbest bırakılacak
▶ Bizanslılar gerektiğinde Selçuklular'a askerî yardımda bulunacak
▶ İmparator kızlarından birini sultanın oğluna nikâhlayacak.
▶ Antakya, Urfa, Menbic ve Malazgirt Selçuklular'a bırakılacak.

🔷 Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere ardına kadar açılır. Bu savaş sonrası Türk akınları daha da hızlanır ve I. Beylikler Dönemi olarak adlandırılan Türk Beyliklerinin Anadolu'daki süreci başlar. Malazgirt Savaşı'ndan çok kısa bir zaman sonra Türkler, İstanbul önlerine kadar gelir.

Alparslan'ın 10 özelliği

Miryokefalon Savaşı

🔷 Tarihçilerin Malazgirt Savaşı'na benzettikleri bu savaş, Anadolu'daki Türk varlığını tehdit eden en büyük Bizans saldırılarından biri olarak kabul edilir. Tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi, Bizans İmparatoru Türk varlığını durdurmak ve yok etmek ister. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarı olarak kabul edilen II. Kılıçarslan, Anadolu'da Türk birliğini sağlamak için seferler düzenler.

🔷 Sultan önce Şahinşah'tan Ankara'yı alır. Daha sonra Melik Zünnun'dan Sivas'ı alır. Hükümdarın açık bir şekilde Anadolu'nun tamamına hakim olmak isteği Bizans İmparatoru Manuel'in dikkatini çeker.

🔷 Manuel, Selçukluların ilerleyişini durdurmak ister. Bu amaçla Papa'ya bir mektup yazarak yardım ister. Papa, bu desteğin hemen yapılamayacağını biraz beklemesi gerektiğini bildirir. İmparator cevaptan memnun olmaz ve zaman kaybetmemesi gerektiğini düşünerek 50 bin askeri ile hazırlık yapar.

Selçukluların 10 savaş taktiği!

🔷 Bu sırada Kılıçarslan savaşmak için hazır değildir. İmparatordan barış ister. Manuel, Ankara ve Danişmendlilerden aldıkları toprakları Bizans'a teslim etmesi gerektiğini söyler. Kılıçarslan'ın bu teklifi kabul etmez.

🔷 İmparator, kendisine sığınan Danişmend Beyi Zünnun ve askerleri ile birlikte yola çıkar. Manuel ordusunun bir kısmını Amasya üzerine göndererek şehrin Selçuklulardan alınmasını planlar. Böylelikle kuzeyde ve denizde Selçuklu etkisini kırmak ister.

🔷 Manuel Selçukluların başkenti Konya'yı işgal ederek devlete son vermeyi amaçlar. Böylelikle Anadolu'daki Türk varlığını da yok edebileceğini düşünür. II. Kılıçarslan Bizans'a karşı 30 bin kişilik bir ordu hazırlar. Konya'nın uzağında bir yerde karşılaşmayı planladığı gibi Bizans ordusunu yol güzergahını bilerek arkasından yaklaşır şekilde hareket eder.

Osmanlı'nın ilk fethettiği kale: Karacahisar

🔷 Bizans askerleri yolculukları esnasında su ihtiyaçlarını yol üzerinde yer alan kuyulardan karşılamak ister. Kılıçarslan önceden Bizans askerlerinin geçeceği yerlerdeki kuyuları zehirletir. Bu madde kokusuz ve renksiz olduğundan ötürü Bizanslılar anlayamaz ve içerler. Sudan içen askerler birkaç gün içinde ölür.

🔷 Bizans İmparatoru Manuel, ordusu için toplanma noktasını Tribritze geçidinin yer aldığı Miryokefalon'ı olarak seçer. Buranın günümüzde nereye denk geldiği hala tartışılır. Denizli ilimizde veya Isparta Beyşehir Gölü yakınlarında olduğu söylenir. Bu konuyla alakalı çok fazla makale yazılmış ve sempozyum düzenlenmiştir.

Üsküdar'ın sükunet köşesi: Selman Ağa Camii

  • 10
  • 11

🔷 II. Kılıçarslan idaresindeki Selçuklu ordusu, Bizans ordusunu, bu dar ve yıkık Miryokefalon kalesinin bulunduğu geçitte karşılamaya hazırlanır. Tribritze geçidi Bizans için büyük tehlike arz eder. Zira dar geçit, orduya geniş hareketi imkanı vermez. Fakat Bizans ordusunda yer alan tecrübesiz kişilerin önerisiyle ordu geçitte dizilir.

🔷 Geçidin her iki yamaç ve doruklarında bulunan Selçuklu ordusu önce yamaçlardan aşağı inerek geçit ağızlarına saldırıp geçidin içinde bulunan Bizans birliklerini bir tuzak içine alır. Yoğun süren çarpışmalar sonucu Bizanslılar iyice sıkıştırılır.

🔷 Bizans ordusu ağır bir yenilgi alır. İmparator Manuel, Diyojen'in kaderini yaşamayarak esir düşmez ve ordusuyla birlikte İstanbul'a döner. Bizans'ın gücü, Anadoluya uzun bir süre daha sefer düzenleyemeyecek kadar azalır ve Anadolu topraklarında Türk hakimiyeti kesinlik kazanır.

Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'daki tarihi eserler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN