Arama

Selçuklu’nun kadim başkenti Konya’daki tarihi eserler

Anadolu'nun fatihi olan Selçuklular, bulundukları yerlere medrese, cami, darüşşifa, imaret, hamam, dergâh ve kervansaraylar yaptırarak şehirleri ihya etti. Bütün varlıklarını bu topraklara adayan Selçuklu Devleti, Anadolu'yu İslam beldesi haline getirdi. İnşa ettikleri eserlerde sanatı ve zarafeti ön plana çıkardılar. Sizler için Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'daki tarihi eserleri derledik.

  • 1
  • 19
KUBADÂBÂD SARAYI
KUBADÂBÂD SARAYI

Alaaddin Tepesi'nde Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan yazlık saraydır.

📌 Ünlü İslam tarihçisi İbn Bîbî, sultanın sarayın yapımıyla yakından ilgilendiğini hatta krokisini kendi çizerek odaların yerini tespit ettiğini belirtir.

▶ Sarayın inşa çalışmasını aynı zamanda mimar ve nakkaş olan Emîr Sâdeddin Köpek'in yürüttü. Emir, burada kendisi için de küçük bir saray yaptırdığı bilinir.

Selçuklu döneminde yetişen alimler

1236 yılında yapılan yapı, günümüze ulaşabilmiş tek Selçuklu sarayıdır.

📌 Sultan Alâeddin Keykubat, sarayı yaptırırken etrafında bir de şehir kurulmasını emretmiştir.

▶ Günümüze müzeleri süsleyen göz kamaştırıcı çinilerle, saray kalıntıları kalmıştır Saraydan çıkarılan nadide çini eserler, başta Karatay Müzesi olmak üzere Konya'da değişik müzelerde sergilenir.

▶ Sarayı ilk keşfeden Konya Müzesi Müdürü M. Zeki Oral'dı. İbn Bibi'nin Selçukname adlı eserini inceleyerek birçok eserin yanı sıra Kubadâbâd Sarayı'ını bulmuştur. 1980 yılında başlayan kazılar, günümüzde hala devam etmektedir.

  • 3
  • 19
İNCE MİNARELİ MEDRESE
İNCE MİNARELİ MEDRESE

Konya'da günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilen en önemli Selçuklu eserlerinden biri de İnce Minareli Medrese'dir.

📌Alaaddin Tepesi'nin batısında yer alan ve 19'uncu yüzyılın sonuna kadar faaliyetini sürdüren İnce Minareli Medrese, taç kapısı, çini süslemeleri, geometrik ve bitkisel motifli taş işlemeleriyle döneminin en güzel örneklerinden biridir.

Türk-İslam sanatının en önemli eserleri arasında gösterilen Selçuklu medresesi, bu özelliği ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alır.

Selçuklu'nun başarılı veziri Nizamülmülk'ün Haşhaşilerle mücadelesi

  • 4
  • 19
TAŞ İŞÇİLİĞİNİN EN İHTİŞAMLI ÖRNEĞİ
TAŞ İŞÇİLİĞİNİN EN İHTİŞAMLI ÖRNEĞİ

📌İnce Minareli Medrese, Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus döneminde Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1264'te hadis ilmi öğretilmek üzere yaptırılmıştır. Adını medreseye bitişik olarak yapılan mescidin, cephe üzerinde yer alan sırlı tuğlalarla süslenmiş minaresinden alır.

▶Darü'l Hadis derslerinin verildiği medresenin taç kapısı, Selçuklu devri taş işçiliğinin en ihtişamlı örneği olarak bilinir. Cepheden bakıldığında fark edilemeyen bu mekân, binanın esas eyvanı için simetri teşkil eder. Bitkisel ve geometrik motiflerle süslü, kubbe kasnağında kufi yazı ile "El Mülkü Lillah", "Ayet'el Kürsi" yazar.

  • 5
  • 19
ADINI MİNARESİNDEN ALIR
ADINI MİNARESİNDEN ALIR

▶ Yapıya adını veren minarenin kaide kısmı muntazam kesme taş kaplamalı, beden kısmı ise tamamen tuğla örgülüdür.

▶ Medresenin avlusunun sağında bugün dikdörtgen planlı iki oda yer alır. Tamamı mevcut olmasa da kalan izlerden bu talebe odalarının toplam sekiz adet olduğu anlaşılır.

Türkiye'nin kültür hazineleri hakkında 20 ilginç bilgi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN