Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • Selçuklu’nun başarılı veziri Nizamülmülk’ün Haşhaşilerle mücadelesi

Selçuklu’nun başarılı veziri Nizamülmülk’ün Haşhaşilerle mücadelesi

Tarihteki en başarılı devlet adamlarından biri olan Nizamülmülk'ün Sultan Alparslan ile başlayan vezirliği, Melikşah devrinde devam etti. Büyük Selçuklu Devleti'nin askeri teşkilatlanmasını ve siyasi istikrarını; pek çok savaşın kazanılmasını ve isyanların bastırılmasını sağladı. Orduyu Orta Çağ'ın en güçlü ordusu haline getiren Nizamülmülk, Selçuklu'yu yıkmak, liderleri ortadan kaldırmak amacıyla ülkede terör havası estiren Hassan Sabbah ve fedailerine karşı büyük mücadeleler gerçekleştirdi.

 • 1
 • 24
BÜYÜK SELÇUKLU VEZİRİ: NİZAMÜLMÜLK
BÜYÜK SELÇUKLU VEZİRİ: NİZAMÜLMÜLK

Babası Ali bin İshak, Gaznelilerin Tûs vekili ve Nûkân kasabasının reisiydi. Annesini henüz bebekken kaybeden Nizamülmülk'ün eğitimiyle babası ilgilendi.

Nizamülmülk, Kur'an-ı Kerim'i hıfzını tamamladıktan sonra Halep'te, İsfahan'da, Nîşâbur'da ve Bağdat'ta hadis okudu ve bazı muhaddislerden hadis rivayet etti.

 • 2
 • 24
HASAN SABBAH VE ÖMER HAYYAM İLE ARKADAŞ MIYDI?
HASAN SABBAH VE ÖMER HAYYAM İLE ARKADAŞ MIYDI?

Onun Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam ile arkadaş olduğu ileri sürülür. Ancak 1018 doğan Nizamülmülk'ün 1046-47 veya 1053 doğan Hasan Sabbah ile birlikte aynı hocanın öğrencisi olması uzak bir ihtimaldir.

 • 3
 • 24
SELÇUKLU HİZMETİNE NASIL GİRDİ?
SELÇUKLU HİZMETİNE NASIL GİRDİ?

Nizamülmülk, bir süre Alparslan'ın veziri tarafından idarî hizmetlerde görevlendirildi, daha sonra onunla geçinemeyip Çağrı Bey'in yanına Merv'e gitti ve kendisinden büyük ilgi ve yakınlık gördü.

Çağrı Bey'in Nizamülmülk'ü oğlu Alparslan'a takdim ederken onu bir baba gibi kabul etmesini istediği rivayet edilir.

Nizamülmülk Batınilerle nasıl mücadele etti?

Yönetici, yapacağı her işte Allah'ın rızasını gözetmeli, O'nun emrine boyun eğerek, yoluna ve kuluna hizmet etmelidir.

 • 5
 • 24
SAVAŞLARDA VE İSYANLARDA BAŞARI SAĞLADI
SAVAŞLARDA VE İSYANLARDA BAŞARI SAĞLADI

Nizamülmülk, idarî ve siyasî kabiliyetleriyle Alparslan'ın dikkatini çekti. Bu nedenle Alparslan, tahta geçtikten bir ay sonra Kündürî'yi azledip yerine Nizamülmülk'ü tayin etti.

Malazgirt Muharebesi hariç Alparslan'ın bütün seferlerine katılan Nizamülmülk, bu savaşların kazanılmasında ve Kutalmış'ın isyanının bastırılmasında önemli rol oynadı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN