Arama

Film müziğinin tarihi

Sinemanın icat edildiği ilk dönemlerde çekilen filmlerin sesi olmasa da hiçbir zaman tam manada sessizliğe bürünmemiştir. Müzik, her daim sinemaya eşlik eder ve hatta bir tür halini alır. İnsanın duygu dünyasını harekete geçirme özelliği taşır ve sinemanın anlatım aracı olarak derdini seyirciye hissettirmeyi hedefler.

SİNEMA VE MÜZİK

🔸 Müzik, ilk çağlardan itibaren hayatımızın bir parçası olarak danslarda, törenlerde ve daha pek çok alanda kullanılır. Bütün sanatların birikimi olarak karşımıza çıkan sinemanın da vazgeçilmez unsurudur.

🔸 Müzik, insanın duygu dünyasını harekete geçirme özelliği taşır. Bu nedenle derdini seyirci ile buluşturma çabasında olan sinema, duygu ve düşüncelerini aktarırken müziğe başvurur. Beyaz perdeye yansıtılan görüntülere kişinin mana yüklemesinde büyük etkisi vardır.

10 maddede sinema

SİNEMADA MÜZİĞİN KULLANIMI

🔸 Sinemanın ilk yıllarında filmler sessiz çekilir. Ancak tam manasıyla hiçbir zaman sessiz olmaz. Çünkü gösterimler esnasında filmlere piyano eşlik eder.

🔸 Sinema ile müzik arasındaki bağ, daha ilk hareketli görüntünün sunumunda kurulur. İlerleyen süreçlerde gelişerek farklı boyutlara ulaşır. Öyle ki müzikal diye bir film türü dahi çıkar.

İLK FİLM MÜZİĞİ

🔸 Bilinen ilk film müziği Lumiere Kardeşler tarafından yapılan ilk film gösterimi sırasında kullanılır. Cinematographe isimli projeksiyon sistemini icat ederek sinemaya uluslararası ticari değer kazandıran Lumiere Kardeşler, çektikleri 10 kısa görüntünün ilk gösterimini 1895 tarihinde, bir kafenin bodrumunda yaparlar.

🔸 28 Aralık günü gerçekleşen ve toplam 22 dakikadan oluşan gösteriye 33 kişi katılır. Bu filmlere, piyano eşlik eder ve klasik parçalar ile o dönemin popüler eserleri çalınır.

Sinema tarihinin başlangıcı: Trenin Gara Girişi

🔸 Gösteriminin ardından 1900'lü yılların başında Lumiere Kardeşlerin binlerce sinema salonu açılır. Burada gösterilen filmlere eşlik etmesi için piyanistler ve hatta senfoni orkestraları bulunur. Önceleri beyaz perdedeki görüntüye uygun veya uygunsuz olarak doğaçlama müzik kullanılırken zamanla görüntüyü anlatan müzikler çalınmaya başlar.

🔸 İyi bir müzik seçildiği zaman filmin seyirci üzerindeki etkisinin arttığını fark eden sinemacılar, senaryoya özel müzik yapılması gerektiği kanısına varır. Böylece gerçek anlamda ilk film müziği 1908'de "L'assasinat du Duc de Gui se" için Fransız besteci Saint- Saens tarafından yapılır. 1910'lu yıllardan itibaren ise filme özel müzik besteleme yöntemi popüler hale gelir. Sessiz film dönemine özel müzik yapan birçok besteci ortaya çıkar.

🔸 Sessiz sinema döneminde filmlere eşlik eden müzikler piyano doğaçlamaları, filmler için basılı müzik parçaları, önceden düzenlenmiş aranjeler ve özgün besteler şeklinde sıralanabilir.

🔸 Sinemada müzik, sadece seyircilere o anki duyguyu hissettirmek için kullanılmaz. Film çekimi esnasında oyuncuları havaya sokmak amacıyla da tercih edilir. Öyle ki çekim esnasında oyuncuların rolüne girmesini kolaylaştırmakla görevli piyanistler bulunur.

Sinema sözlüğü

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN