Arama

Tarihe damgasını vuran müzisyenlerle ilgili 20 ilginç bilgi

İslam uygarlığında müziğin kayıt altına alınabilmesinin temeli olan nota sistemini kimin geliştirdiğini biliyor musunuz? Ya da Avrupa'ya pek çok müzik aletinin gelmesini sağlayan ve ilk konservatuarı kuran Müslüman müzisyenin kim olduğunu? Osmanlı padişahlarından hangi bestelerin günümüze ulaştığını? Veya Türk müziğinden etkilenen Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" adlı operasına konu olan sarayın hangi saray olduğunu?

Felsefe, tıp, matematik astronomi, ilahiyat, psikoloji, fizik, kimya ve müziğe kadar pek çok bilim dalında eser yazan Arap bilim insanı Kindi, müzik yazımını ve kaydını sağlayan nota sistemini geliştirmiştir.

Kindi, aynı zamanda müzik aletleri üzerinde de çalışmalar yapmış, ud çalgısının perdelerinin bağlanmasına ilişkin mufassal bir eser hazırlamıştır.

İslam düşünürlerinden biri olan Farabi, müzik hakkında yazılmış en önemli ve en büyük kitabı kaleme almıştır. Eserinin tam adı "El kitabı-ı musiki-l kebir"dir.

Farabi, keman ailesine mensup çalgıların atası olan rebabeyi ve sitarın yatay uygulaması olan kanunu geliştirmiştir. Eserinde kanun, ud gibi birçok çalgıyı ilk defa tarif etmiştir.

Müziğin Avrupa'da yayılması ve zenginleşmesinde Müslüman sanatçı Ziryab'ın payı büyüktür. Emevi halifesi tarafından Bağdat'tan Endülüs'e davet edilmiş, müzikte devrim niteliğinde çalışmalar yapmıştır.

İslam uygarlığında müziğin kökeni

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN