Arama

İslam uygarlığında müziğin kökenine dair ufuk açıcı 15 bilgi

Kıtaları, kültürleri, insanları ve coğrafyaları aşan müziğin kökenin, bundan bin yıl önce Müslümanlar tarafından oluşturulduğunu biliyor muydunuz? Peki ya, bugün kullandığımız nota isimlerinin Arapça Dal, Re, Mim, Fa, Sad, Lam, Sin harflerinden geldiğini? Veya Viyana Kuşatması'nın ardından Osmanlı mehter takımının arkasında bıraktığı müzik aletlerinin Avrupa'da askeri bandoların doğuşuna zemin hazırladığını? İslam uygarlığında temelleri atılan müziğe dair ufuk açıcı 15 bilgiyi sizler için derledik.

  • 1
  • 15
MÜZİĞİN TEMELİ 9’UNCU ASIRDA ATILDI
MÜZİĞİN TEMELİ 9’UNCU ASIRDA ATILDI

20'nci yüzyıl sanatçıları ve şarkıcılarının, icra ettikleri sanatın büyük bir bölümünü 9'uncu yüzyılda yaşamış Müslüman sanatçıların oluşturduğunu biliyor muydunuz?

Bu Müslüman sanatçılar, Kindî başta olmak üzere, müzik yazım sistemi, müzikal notalar kullanıyorlardı.

  • 2
  • 15
NOTALARIN KÖKENİ ARAPÇA’DAN GELİYOR
NOTALARIN KÖKENİ ARAPÇA’DAN GELİYOR

O dönemde yaşayan Müslümanlar, müzik gamındaki notaları, harfler yerine "solmizasyon" adı verilen hecelerle isimlendirdiler.

Bu heceler bugün müzikte bildiğimiz do, re, mi, fa, sol, la, si temel gamını oluşturur. Bu notalar için 9'uncu yüzyılda kullanılan Arapça Dal, Re, Mim, Fa, Sad, Lam, Sin gamı ile günümüzde kullanılan gam arasındaki ses benzerliği son derece çarpıcıdır.

  • 3
  • 15
KİNDİ MÜZİK ALETLERİNİ OLDUKÇA GELİŞTİRDİ
KİNDİ MÜZİK ALETLERİNİ OLDUKÇA GELİŞTİRDİ

Müslümanlar müzik aletlerini de oldukça geliştirdiler. Bundan bin yıl önce, Kindî ud çalgısının perdelerinin bağlanmasına ilişkin mufassal bir eser hazırlamış, bu eserde müziğin kozmolojik yan anlamlarına da değinmişti.

Kindî, alfabetik müzik yazım sistemini bir sekizli için kullanarak Yunan müzisyenlerin çalışmalarını devam ettirmiş ve geliştirmişti.

  • 4
  • 15
MÜZİK TEORİSİNİN TEMELLERİNİ ATTI
MÜZİK TEORİSİNİN TEMELLERİNİ ATTI

Kindî'den 70 yıl kadar sonra Farabi, keman ailesine mensup çalgıların atası olan rebabeyi ve sitarın yatay bir uyarlaması olan kanunu geliştirdi.

Müzik hakkında beş eser kaleme almakla beraber, asıl şaheseri, müzik teorisi üzerine yazdığı Büyük Musiki Kitabı'dır.

Bu eser, 12'nci yüzyılda İbraniceye ve Latinceye tercüme edildi. Farabi'nin ve bu eserinin etkisi 16'ncı yüzyıla kadar hissedilmeye devam edecekti.

  • 5
  • 15
ENSTRÜMANLARIN İSLAM UYGARLIĞINA DAYANAN KÖKENİ
ENSTRÜMANLARIN İSLAM UYGARLIĞINA DAYANAN KÖKENİ

Bugün klasik müzik orkestralarında ve rock gruplarında kullanılan birçok müzik aletinin adı ve tasarımı Arap-Müslüman menşelidir.

Lavta benzeri çalgılar uddan, rebab rebabeden, gitar kitaradan, naker ise keçi derisinden yapılan nakkare adlı davuldan türemiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN