Arama

Müzik hakkında bilinmesi gereken 20 terim

Duygu, düşünce ve imgeleri tek sesli ya da çok sesli olarak anlatma sanatı olan müzik, en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış halidir. Kıtaları, kültürleri, insanları ve coğrafyaları aşan müziğin kökeni bin yıl önce Müslümanlar tarafından oluşturuldu. 20'nci yüzyıl sanatçıları ve şarkıcılarının icra ettikleri sanatın büyük bir bölümü, 9'uncu yüzyılda yaşamış Müslüman sanatçıların eseriydi. Sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal form müzik hakkında bilinmesi gereken 20 terimi derledik.

  • 1
  • 20
Oktav
Oktav

Oktav, müzikte bir ses aralığıdır. Sekiz sesten oluşan ses dizisi, bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklıktır. Sekiz notalık oktava hemen hemen tüm kültürlerde rastlanır. Bir oktav ayrık notasıyla eşleştirilmiş nota grubuna "çift" denir. Oktav çiftleştirmesine enstrümantal müzikte sık sık rastlanır.

İSLAM UYGARLIĞINDA MÜZİĞİN KÖKENİNE DAİR UFUK AÇICI 15 BİLGİYİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 2
  • 20
Anahtar (akor sistemi)
Anahtar akor sistemi

Anahtar, müzikte majör ve minör ölçeklerden çıkan ve merkezinde bir anahtar nota (tonik) olan, birbiri ile ilişkili akorların oluşturduğu bir sistem. Şarkı ve dans müziği gibi görece kısa parçalar genellikle tek bir anahtar sistemi barındırır ve bu durum "bu parça (...) anahtarındadır" şeklinde ifade edilir. Uzun müzik eserleri ise genellikle pek çok kez anahtar değiştirir ve çoğunlukla eserin önemli kısımlarında yinelenen başlıca bir anahtarı bulunur.

  • 3
  • 20
Kontrbas
Kontrbas

Kontrbas, keman ailesinden, yaylılar grubunun en kalın sesli çalgısıdır. 4 ve 5 telli olmak üzere iki türü bulunur. 5 telli olan kontrbasa senfonik orkestra eserlerinin icrasında sık olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Kontrbasın, özel bir tür çelikten yapılmış dört teli vardır. Yay kullanılarak ya da parmaklar yardımıyla çalınır. Ayrıca senfonik orkestraların, caz, pop ve rock müzik topluluklarının ana çalgılarından biridir.

İLK TÜRK OPERASININ BESTECİSİ AHMET ADNAN SAYGUN HAKKINDA BİLGİLERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 20
Orkestra
Orkestra

Sayısı değişebilen, her türlü çalgının bulunabileceği, çeşitli elemanların birlikte müzik yaptığı, büyüklüğü esere göre değişebilen bir çalgılar topluluğudur. Orkestralar, bazı eserlerde bir soliste eşlik ederken, koro ile birlikte de kullanılabilir. Her enstrüman grubunun farklı teknik özellikleri, tınısı ve önemi vardır. Besteci ifade etmek istediği konuyu ya da duyguları bu enstrümanların ses tınılarına veya çalınma tekniklerine göre kendine en yakın şekilde, belirli bir teknik bilgi ve mantık içerisinde kullanır.

  • 5
  • 20
Partisyon
Partisyon

Partisyon, içinde belirli bir müzik yapıtının bütün bölümlerinin birbiri ardı sıra yer aldığı nota defteridir. Orkestra, oda müziği topluluğu, koro, bando gibi topluluklar için yazılan eserlerin bir bütün halinde görülmesini sağlar. Partisyonda bulunan bir çalgının tek bir çalgının ya da grup olarak çalınan bir enstrümanın notasına parti denir. Partiler alt alta sıralanmış olarak belli bir düzen içinde yazılıdır. Böylece, çalmakta olan her grubun aynı anda ne çaldığı görülebilir. Orkestra şefi ya da müziği yöneten kişi bu nota sayesinde müziğin sorunsuz ve düzenli bir biçimde seslendirilmesini sağlar.

AVRUPALI MÜZİSYENLERİN OSMANLI'YI ANLATTIĞI OPERALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN