Arama

Ravza-i Mutahhara’nın duvarlarını hüsn-i hat ile süsleyen Osmanlı sanatkarı

Mescid-i Nebevi'nin içindeki Ravza-i Mutahhara'nın hat yazılarının, bir Osmanlı hattatı tarafından meşk edildiğini biliyor muydunuz? Peki, onun kaleminden çıkan bu eserin 2 bin metrelik uzunluğu ile dünya üzerinde "bir camide kuşak biçiminde bulunan en uzun yazıyı" oluşturduğunu?

  • 1
  • 12
OSMANLI SANATKÂRLARI İLE YENİ BİR BOYUT KAZANDI
OSMANLI SANATKÂRLARI İLE YENİ BİR BOYUT KAZANDI

Osmanlı'nın yetiştirdiği hattatların maharetini övmek adına "Kur'an Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı!" şeklinde bir söz vardır.

🔸 Gerçekten de Osmanlı, Selçuklulardan miras aldığı hat sanatını yeni bir seviyeye taşımış, ona yeni formlar kazandırarak yeniden yorumlamıştır.

🔸 Peygamber Efendimizin "Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden (ravza) bir bahçedir" buyurduğu Ravza-i Mutahhara'nın hat yazılarını meşk eden, Abdullah Zühdî Efendi'nin yaşamını sizlerle buluşturuyoruz.

  • 2
  • 12
ABDULLAH ZÜHDİ EFENDİ KİMDİR?
ABDULLAH ZÜHDİ EFENDİ KİMDİR?

Abdullah Zühdî Efendi, Ashâb-ı Kirâm'dan Temimü'd-dârî hazretlerinin sülâlesinden Nabluslu Abdülkadir Efendi'nin oğlu olarak Şam'da doğdu.

🔸 Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın istilası üzerine 1835 yılında ailesi ile birlikte Kütahya'ya göç etti.

🔸 Ser-asker Hüsrev Paşa'nın himayesinde İstanbul'a yerleşerek eğitimine burada devam etti.

Cennet Bahçesi'ndeki Osmanlı mührü

  • 3
  • 12
YETENEĞİ İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
YETENEĞİ İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Eyüp Sultan türbedarı Eyyubi Mehmet Râşit Efendi'den aklam-ı sitte dersleri aldı. Yeteneği Kadıasker Mustafa İzzet Efendi'nin dikkatini çektiğinden kendisine uzun müddet sülüs ve nesih dersleri verdi.

🔸 İcazetini aldıktan sonra Nûr-ı Osmâniye Mektebi'ne ve Mühendishâne-i Berri-i Hümâyûn'a yazı ve resim muallimi olarak tayin oldu.

Hattat Abdullah Zühdî Efendi'nin meşk ettiği celi sülüs levha.

"Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez."

Hud Suresi, 115

  • 4
  • 12
‘HATTAT SULTAN’IN HİMAYESİNDE BİR HATTAT
‘HATTAT SULTAN’IN HİMAYESİNDE BİR HATTAT

Abdullah Zühdî Efendi, takvimler 1857 yılını gösterdiğinde Harem-i Şerîf-i Nebevî'nin yazılarını yazmak üzere açılan müsabakaya katıldı.

🔸 Dönemin Osmanlı sultanı Abdülmecid Han, hat sanatına oldukça düşkündü ve kendisi de oldukça iyi bir hattattı.

🔸 Sultan Abdülmecid, Abdullah Zühdi Efendi ve Abdülfettah Efendi'nin yanı sıra, dönemin en önemli hattatlarını da himayesi altına almıştı.

🔸 Osmanlı Sultanları, mukaddes topraklara İslam'a ve Hazreti Muhammed'e bağlılığının nişanesi olan birçok hizmette bulundu.

🔸 Onlardan bir tanesi de Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'nin içindeki Ravzi Mutahhara'nın hat yazılarıydı.

Hattat Abdullah Zühdî Efendi'nin meşk ettiği sülüs levha.

  • 5
  • 12
RAVZA-İ MUTAHHARA’NIN HATLARINI 7 YILDA MEŞK ETTİ
RAVZA-İ MUTAHHARA’NIN HATLARINI 7 YILDA MEŞK ETTİ

Sultan Abdülmecid, hattatlığını çok beğendiği Abdullah Zühdi Efendi'yi, Medine'de Ravza-i Mutahhara yazılarını yazmakla bizzat görevlendirdi.

🔸 Zühdi Efendi, 1857'den itibaren 7 yıl süre ile Medine'de kalarak Çömezzâde Muhsin, müzehhip Hacı Hüseyin ve öğrencisi Ahmed Efendilerin de yardımı ile Ravza'nın duvar ve kubbelerindeki celî sülüs ayet, hadis ve kasideleri yazdı.

Ravza-i Mutahhara: Cennet bahçelerinden bir bahçe…

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN