Arama

Cennet Bahçesi’ndeki Osmanlı mührü

Mescid-i Nebevi'nin en önemli kısımlarından birisi de hiç şüphesiz dünyadaki cennet olan Ravza-i Mutahhara'dır. Allah Resulü (sav), birçok hadis kitabının bize aktardığı rivayet ile "evi ile minberi arasındaki kısmın cennet bahçelerinden bir bahçe" olduğunu söylemiş ve burada yapılan ibadetlerin müjdesini vermiştir. Peki, Hz. Muhammed'in Ravza-i Mutahhara'sında I. Ahmed tarafından yaptırılan bir kitabe olduğunu biliyor muydunuz? İşte, Cennet Bahçesi'ndeki Osmanlı mührü hakkında merak edilenler.

  • 1
  • 10
RAVZA-İ MUTAHHARA NE DEMEK?
RAVZA-İ MUTAHHARA NE DEMEK?

Sözlükte "tertemiz bahçe" anlamına gelen ravza-i mutahhara adlandırması, Hz. Peygamber'in eviyle minberi arasının cennet bahçelerinden (ravza) bir bahçe olduğunu bildiren hadisine dayanır.

Resûl-i Ekrem ayrıca, Mescid-i Nebevî'de kılınan namazın Mescid-i Harâm hariç diğer yerlerde kılınan namazdan bin kat daha faziletli olduğunu haber vermiş (Buhârî, "Fażlü'ṣ-ṣalât fî Mescidi Mekke ve'l-Medîne", 1; Müslim, "Ḥac", 505-510), bu hadisler Resûlullah'ın mescidinin faziletine, onun içinde de Ravza-i Mutahhara'nın daha faziletli olduğuna delil sayılmıştır.

Ravza-i Mutahhara geniş anlamıyla, âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed (s.a.s)'in medfün bulunduğu yer ve Mescid-i Nebi demek ise de, özel manasıyla Mescid-i Nebi'nin içinde Hz. Peygamber (s.a.s)'in kabr-i saadetleriyle minber-i şerif arasında kalan kısım demektir.

Bu alanın fazileti ile ilgili olarak Allah Resulu şöyle buyurur: "Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir" (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 268).

  • 4
  • 10
"BUGÜN CENNET GÜNLERİNDEN BİRİYDİ"
BUGÜN CENNET GÜNLERİNDEN BİRİYDİ

İmam Mâlik gibi bazı âlimler hadisi zâhirî mânasına göre yorumlamayı daha uygun görmüştür. Bazılarına göre ise yapılan ibadetler sebebiyle burası rahmetin inmesi, insana mutluluk vermesi açısından cennete benzer. Dolayısıyla Resûl-i Ekrem'in cennetin anaların ayakları altında, kılıçların gölgesinde bulunduğuna ve hasta ziyaret eden kimsenin cennet bahçelerinden bir bahçede olduğuna dair sözleri veya güzel geçen bir gün için, "Bugün cennet günlerinden biriydi" denilmesi gibi mecazi bir anlam ifade eder.

  • 5
  • 10
RAVZA-İ MUTAHHARA'NIN İÇİNDE YER ALAN DİREKLER
RAVZA-İ MUTAHHARA’NIN İÇİNDE YER ALAN DİREKLER

Ravza-i Mutahhara adı verilen alan içinde "Ebu Lübbe" ve "Hannâne" adında direkler vardır. Bu direklerin neye işaret olduğunu şöyle anlatmak mümkündür: Ebu Lübâbe, Ensardan ve Evs kabilesindendir. Kureyzaoğulları savaşında, düşmana, teslim olmaları halinde kendilerine verilecek cezanın ölüm olacağını işaret etmiş olduğundan kendisini, suçluluk psikolojisi içinde Mescid-i Nebî'de bir sütuna bağlattı.

Tövbesi kabul edilip Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından çözülmedikçe bağını hiç kimseye çözdürmeyeceğine ve bir şey yiyip içmeyeceğine yemin etmişti. Yedi gün bağlı kaldıktan sonra tövbesi kabul edilmiş ve bağını Resulullah (s.a.s) çözmüştür. Ebu Lübâbe'nin kendisini bağlattığı direğin yerindeki sütuna hâlen "Üstüvâne-i Ebu Lübâbe" denilmektedir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN