Arama

Konukseverliğin simgesi: Kervansaraylar

Kervansaraylar, yüzyıllarca kafilelerin hem konakladığı hem de ticaret yaptığı mekanlardı. Zamanla kendine has bir tipolojiye kavuşan yapılar, ihtiyaca göre ticari, askeri ve idari amaçlarla inşa edildi. Özellikle menzil kervansaraylarının bulundukları bölgeyi ıssızlıktan kurtarma, bir ticaret noktası haline getirme gibi özellikleri de vardı. Sizin için geçmişten günümüze kervansarayların gelişimini ve önemini araştırdık.

🔹 Eski kaynaklarda han, ribat olarak da anılan kervansaraylar, şehirlerarası yol üzerlerinde yapılan kuruluş amaçları çeşitli ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlanmış yapılardır. Kervansaraylarda, kervanlar bir süre kalır; getirdikleri ürünleri pazarlar ve ticari işlerini yaparlardı.

🔹 Ribâtlar, kervansarayların kaynağını oluşturur. Askeri işleve sahip ribatlar da, sınır ve diğer stratejik bölgelerdeki ordular, binek hayvanları konaklardı.

Kervan nedir?

Ticaret maksadıyla uzak yerlere yük, yolcu, gıda ve eşya taşıyan gruplara denir.

KUDÜS'TE DOKUNULAMAYAN MERDİVENİN HİKAYESİ

🔹 Ribatlar, savunma duvarlarıyla çevrili, girişi tek bir kapıdan sağlanan, ambar, ahır, asker odalarının ve gözetleme kulelerinin bulunduğu yapılardır.

🔹 Askeri amaçlı inşa edilen ribatların kervansaraya dönüşmesinde, Arap akınları öncesinde Maveraünnehir'de ticaret güzergahında kurulan menzil yapılarının ve Türkistan'da koruma duvarlarıyla çevrili olan çiftlik yapılarının zamanla ribât gibi kullanılmasının payı vardır.

Menzil nedir?

Bir kafile ya da kervanın yolculuk esnasında dinlenmesi için oluşturulan, daha önceden belirlenmiş, konakladığı yerdir.

🔹 Semerkant ve Merv civarında Maveraünnehir'in farklı yerlerinde 8. ve 9. yüzyıllarda askeri kullanım için ribatların yapımı sürmüştür. 11. yüzyılın sonlarına doğru ise Müslümanlığın yaygınlaşmasıyla sınırlardaki ribatların işlevi değişerek ticaret yolu üzerindekiler kervansaraya dönüşmüştür.

🔹 Ribat kelimesi, Mısır ve Suriye'de yolcular, hacılar için konukevi manasında kullanılırken İran ve Maveraünnehir'de ise 11. yüzyılda kervansaray ile aynı manada kullanılmaya başlamıştır.

SELİMİYE'DEKİ TERS LALE MOTİFİNİN ÖYKÜSÜ

🔹 Günümüzdeki verilere göre ana hatları değişmeyen kervansarayların yapısal planın 11. yüzyılda uygulanmaya başladığı görülür. Selçuklu döneminden Kuruçeşme Han, Erzurum Rüstem Paşa Kervansarayı ve Bitlis Tatvan yolundaki Hazu Hanı'nın kitabelerinde ribât adının geçmesi bu eski geleneğin Anadolu'da da yaşatıldığını gösterir.

🔹 Gazneli Mahmud'un isteğiyle Firdevsi'nin anısına yaptırılan Ribât-ı Mâhî Türklere ait en erken tarihli kervansaraydır. Dörtgen planlı, revaklı dört eyvanı ve masif kuleleri ile güçlendirilmiş duvarları ve dışa taşmış taç kapısıyla kervansaray mimarisinin tüm özelliklerini bünyesinde barındırır.

🔹 Selçuklu devrinde Anadolu, 12. yüzyılın sonlarına doğru önemli bir ticaret noktası haline gelmiştir. Ekonomi planlamalarını uluslararası ticaretin konumuna göre düzenleyen Selçuklu sultanları, Anadolu'nun her köşesine kervansaraylar yapmıştır.

🔹 Hükümdar ve devletin ileri gelenleri tarafından inşa ettirilen bu yapılarda yolcular üç gün süreyle misafir sayılır ve ücret alınmazdı. Selçuklu kervansaraylarında seferler esnasında ordunun kaldığı, yabancı devlet adamlarının ağırlandığı ve bu yapıların gerektiğinde hapishane ve sığınak olarak da kullanıldığı bilinir.

GAZZE PAŞA SARAYI

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN