Arama

Gazze Paşa Sarayı

Gazze'de bulunan ve her dönemde farklı isimler ile tanınan Paşa Sarayı, Memlüklerin son dönemi olan 15. yüzyılın nihayetinde inşa edildi. Memlük ve Osmanlılar zamanında yöneticilere ev sahipliği yapan saray, İslam mimarisinden aldığı kimlikle şehir içerisinde tebarüz ediyor. Günümüzde müze olarak kullanılan yapı, Gazze'nin önemli tarihi miraslarından biri...

Gazze Paşa Sarayı

💠 İslam'ın yayılış döneminden itibaren Müslüman devletlerin hakimiyetinde olan Filistin bölgesi tarih boyunca önemli, stratejik ve kıymetli bir mevki oldu.

💠 Filistin'in en bilinen şehirlerinden olan Gazze, 1516 yılından 1918'e kadar Osmanlı hakimiyeti altında kaldı. Bu dönem içinde Gazze'nin yöneticilerinin ikamet ettikleri Paşa Sarayı, şehrin yönetimsel bazda en mühim noktası olarak kabul edildi.

Kayıp miras: Sultaniye Köşkü

💠 Gazze'de bulunan Paşa Sarayı, Memlük Devleti döneminde inşa edildi. Memlük ve Osmanlı idaresinin yanı sıra Fransız, İngiliz ve İsrail işgali dönemlerine de tanıklık eden Saray, bugün hala ayakta...

💠 Şehirde İslam uygarlığından kalan tek saray olarak İslam mimarisinin özgünlüğünü temsil eden saray, bugün "Paşa Sarayı Müzesi" olarak Filistinlilere hizmet veriyor.

Kudüs'e açılan kapı

💠 Saray, iki katlı iki ayrı binadan oluşuyor. İslam devletlerinde dini uygulamalar uyarınca kadınlar ayrı erkekler ayrı yerde oturduğu için buradaki iki ayrı bina, kadınlara ait "Haremlik" ve erkeklere ait "Selamlık" bölümleri şeklinde inşa edildi.

💠 İnşa tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Memlük Devleti'nin son dönemlerinde, 15. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı Gazze'de bulunan idarecilerin ikametgahıydı.

Tarihin izinde: Kırım yapıları

💠 Saray, Osmanlı Devleti'nin 1916 yılında Mercidabık savaşı ile Memlük Devleti'ne son vermesi ve bölgede hakimiyet kurmasının ardından daha önceki önemini korudu.

💠 Osmanlılar döneminde, 1556-1690 yılları arasında Gazze'nin yönetiminden sorumlu, kent eşrafından Rıdvan ailesi bu sarayda ikamet ettiler.

Kudüs'te Hakkari izleri

💠 Birinci Dünya Savaşı'nın nihayete ermesi ve bölgenin Osmanlılardan İngiliz hakimiyetine geçmesiyle beraber saray bölge için bir karakola dönüştürüldü.

💠 Tarihi yapı, 1948 yılında vuku bulan Arap - İsrail savaşının ardından Gazze'nin Mısır idaresinde bulunduğu Kral Faruk döneminde ise kız öğrencilere eğitim veren bir ortaokula çevrildi.

Babür dönemi mirası Badşahi

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN