Arama

Kartpostallarla Yedikule Hisarı

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethettikten sonra onardığı Yedikule Hisarı'nda, ülkemizin en önemli kuleleri yer almaktadır. Genç Osman, Cephanelik, III. Ahmed, Hazine (Kuzey), Kitabeler (Zindan), Top (Güney), Bayrak Kuleleri olarak bilinen bu yapıları, kartpostallar eşliğinde anlattık...

I. KARTPOSTAL

1932 yılına ait kartpostalda, 1930 yıllarda kurumaya başlayan su kanalı ile hendek (bugün bostanların olduğu yer) arasındaki yolun düzenlendiği görülmektedir. Su kanalı her ne kadar kurumaya yüz tutmuş olsa da inceden yol boyunca devam ettiği fark edilir.

➡ Kartpostala iyice bakıldığında, hendeğin üzerindeki taş köprünün hizasında, karşılıklı olarak ahşap ve kagir tarzla inşa edilir. dikkat çeker. Geçmişte Yedikule Hisarı'nda olup da günümüze ulaşamayan pek çok şey bulunur.

YEDİKULE HİSARI'NIN İNŞASI

🔸 Tarihler 1452'yi gösterdiğinde Fatih Sultan Mehmed, Rumeli Hisarı'nı inşa ettirir. İstanbul'un fethinden yani 1453 senesinden sonra ise harap halde bulunan Bizans'tan kalma Yedikule Hisarı'nın onarımını yaptırır.

Kagir yapı ne demek?

Diğer adıyla kargir olarak da bilinen bu yapı türü, harçla birbirine bağlanmış; granit, beton tuğla, kerpiç vb malzemlerden yapılmış bireysel birimler manasına gelmektedir.

İstanbul'un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları

II. KARTPOSTAL

Yedikule Hisarı'na giden yolun ortasında bir adam bulunur. Bu kartpostalın kaç yılına ait olduğu tam olarak bilinmese de seri numarasından 1158 yılında basıldığı anlaşılır.

➡ Kartpostaldaki yapıların ; Bayrak ve Kitabeler kuleleri olduğu bilinmektedir. Bir önceki baskıda da olduğu gibi kagir yapılar gözlemlenmektedir.

HİSARIN ŞEKLİ

🔸 Yedikule ismi verilmeden önce bu yapı; Yeni Hisar, Hazine, Kale-i Hümayun, İstanbul Ehmedek'i adları ile anılır.

🔸 Yedikule Hisarı'nın tamiri 1458 yılında tamamlanabilmiştir. Yapı beş ayrı noktada bulunduğundan beşgen olarak nitelendirilmektedir.

III. KARTPOSTAL

Renklendirilmiş baskıya sahip olan bu kartpostalın basım yılı tam olarak bilinmemektedir. Burada, hisarın dışındaki yaşam kısacası yapının çevresindeki mahalleler görülmektedir.

➡ Yedikule Hisarı'a yakın olan mahallelerdeki evlerin, tarihi yapının hizasında olduğu aşikardır.

HİSAR'DA İTALYAN ESİNTİLERİ

🔸 Yedikule Hisarı'na tepeden bakıldığında bir yıldızı andırdığı fark edilir. Bu manada hisarın, 15. yüzyıla tekabül eden dönemde, İtalyanların yıldızlı kulelerine benzediğini söyleyebiliriz.

Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Anadolu'nun eşsiz ahşap camileri

IV. KARTPOSTAL

➡ 1921 yılına ait olan bu kartpostalda Yedikule Hisarı'nın çevresi görülmektedir. Fotoğrafın sol üst köşesinde Constantinople- Sept Tour yani İstanbul - Yedikule Hisarı yazmaktadır.

HİSARDAKİ BEŞ KULE

🔸 Genç Osman, Cephanelik, III. Ahmed, Hazine (Kuzey), Kitabeler (Zindan), Top (Güney), Bayrak Kuleleri, Yedikule Hisarı'nı oluşturan yapılardır. Bunlar arasında yalnızca Osmanlı döneminde inşa edilen yapı, III. Ahmet Kulesi'dir.

III. AHMED KULESİ

🔸 III. Ahmed Kulesi, hisara 18. yüzyılda eklenir. Kule, herhangi bir savaş ve saldırı olduğunda saray efradının sığınması için ayrı bir özenle yapıldığından Yedikule Kasrı ve Saray Köşe olarak da anılır.

V. KARTPOSTAL

➡ Kartpostalın basımı, arkasındaki yazıya göre 1911 yılıdır. Bu görselde Yedikule Hisarı ve çevresinde bulunan evler görülmektedir. Renklendirilmiş bu kartpostalın, Gülmez Freres stüdyosında basıldığı bilinir.

GRAVÜRLERDE YEDİKULE HİSARI

🔸 Yedikule Hisarı'nın kurşun külahlarla örtülü olduğu dönemin tarihini, 19. yüzyıla kadar götürebiliriz. O dönemde Pouqueville, Melling ve Joanne gibi önemli gravür sanatçılarının eserlerinde, kulelerin tepesindeki kurşun külahları görmek mümkün.

🔸 1806 yılında yani Osmanlı'ya tekabül eden dönemde arşiv çalışmaları yapıldığını bilmekteyiz.

Çağımızın Matrakçı Nasuh'u Nusret Çolpan'ın minyatürlerinde İstanbul

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN